Jeste wod, a co o niej wiesz?

Dorosy czowiek w 60-70 proc. skada si z wody. Przeyje bez niej 3-5 dni. Ile powinnimy jej wypija w zalenoci od wieku, wagi, pci? Jak pi, eby si odpowiednio nawodni, ale unikn przewodnienia?
Czysta woda z kranu Czysta woda z kranu Shutterstock

Mzg czy minie to gwnie woda

O wodzie mylimy czciej, gdy jest ar z nieba si leje. Tymczasem jest rdem ycia kadego dnia.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Noworodek w ponad 80 proc. to woda.

U dziecka stanowi ona 75 proc. masy, u osoby dorosej 60-70 proc.

W wieku podeszym w poowie jestemy wod.

Im wicej tkanki tuszczowej, tym mniej wody, std mczyni s bardziej "uwodnieni" ni kobiety, osoby otye cierpi na niedobory wody.

4/5 twojego mzgu i ponad 70% mini to woda, czyli twoja wydolno umysowa i fizyczna zaley przede wszystkim od niej.

Podczas oddychania kadego dnia zuywasz ok. 400 ml wody.

Bez wody nie moesz odywi komrek, trawi i uformowa stolca, nie nawilysz oka i nie zegniesz kolana (stawy te potrzebuj wody), nie ochronisz rdzenia krgowego. To ona aktywuje i rwnoway ukad immunologiczny, pozwala pracowa nerkom, znosi zmczenie.

Woda jest wszechobecna: zapewnia ci prawidow ciepot ciaa, wpywa nawet na ilo cellulitu, bo "rozbija" kuleczki tuszczu, zapobiega jego tworzeniu.

Wicej o cellulicie i diecie zapobiegajcej pomaraczowej skrce

Skupienie i koncentracja s najwaniejsze podczas nauki. Skupienie i koncentracja s najwaniejsze podczas nauki. Fot. Shutterstock

Skutki niedoboru wody

Utrata 20 proc. wody zabija. Zagroenie dla ycia pojawia si ju przy ubytku ok. 15 proc.

Czsto utrat powyej 10 proc. wody ju trzeba leczy w warunkach szpitalnych. Uzupenienie pynw jest bowiem moliwe drog doyln. Problem dotyczy szczeglnie dzieci i osb po 65 roku ycia. Przy takim stopniu odwodnienia cierpimy ju na niewydolno fizyczn i psychiczn. W pierwszej kolejnoci wysiada centrum zarzdzania, czyli mzg (poowa sygnaw nie dociera do celu, wic zaburzone zostaj niemal wszystkie funkcje).

Wystarczy niedobr wody na poziomie 3 proc., a ty ju cierpisz na bl gowy, zaburzenia koncentracji, osabienie, nieraz skrajne, jeste rozdraniony. Uwaga! Wcale nie musisz jeszcze odczuwa pragnienia.

Przy kilku procentach utraty wody odczuwamy dodatkowo senno. To ju ten moment alarmowy, kiedy trzeba si napi. Specjalici zachcaj jednak, by wod uzupenia, zanim pojawi si pragnienie. Jest bowiem ono jednym z objaww odwodnienia, czyli stanu niekorzystnego dla zdrowia. Nie naley do niego dopuszcza.

Jeli masz w zwyczaju generalnie pi mniej ni trzeba, grozi ci kamica nerkowa, zaparcia, zwyrodnienia staww, migreny, chroniczne zmczenie. Czasem objawem niedoboru pynw s... obrzki. Dowiadczaj tego czsto osoby z nadwag, otye. Ich organizm, paradoksalnie, "nauczony" dowiadczeniem, e wci mu wody brakuje, zaczyna j magazynowa.

ABC nadwagi i otyoci

Tylko zmczenie czy ju choroba? Moesz sprawdzi

Co za duo... Ta zasada dotyczy te wody. Bl gowy czy nudnoci to jedne z mniej gronych skutkw przewodnienia. Czasem bywa ono zabjcze Co za duo... Ta zasada dotyczy te wody. Bl gowy czy nudnoci to jedne z mniej gronych skutkw przewodnienia. Czasem bywa ono zabjcze Fot. Shutterstock

Nadmiar te zy, nawet zabjczy

Krystalicznie czysta, bogata w mineray, woda zabjc? Niestety, tak. Do mierci moe doprowadzi ju wypicie kilku litrw w krtkim czasie. To nie wiadomo z kategorii miejskie legendy. Problem nie dotyczy wycznie torturowanych w redniowieczu metod toca czy chorych psychicznie.

Na przewodnienie hipotoniczne, zwane te zatruciem wodnym, naraeni s chociaby sportowcy, gwnie maratoczycy, jeli nieumiejtnie prbuj uzupeni pyny po wysiku. apczywe spoycie nadmiernej iloci wody moe w skrajnych sytuacjach doprowadzi do obrzku mzgu, wreszcie jego wyczenia, zahamowania akcji serca i blokady oddechu.

Najgoniejsz ofiar picia wody bya uczestniczka konkursu organizowanego przez rozgoni radiow w USA, w 2007 roku. W ramach promocji "zdrowego stylu ycia" zrezygnowano z popularnego konkursu dla obartuchw, polegajcego na spoywaniu jak najwikszej iloci hamburgerw czy pczkw. Miao by lepiej. Zadanie polegao na wypijaniu co 2 minuty maej butelki wody i wstrzymywaniu si od oddawania moczu. Dziewczyna, ktra zaja drugie miejsce, zmara godzin po zawodach. Tamto wydarzenie sprawio, e uwaniej zaczto zwraca uwag na technik picia wody i konieczno wiadomego, rozsdnego uzupeniania pynw w sytuacjach ekstremalnych.

Objawy przewodnienia to:

Rozcieczona krew zwiksza objto, wic serce nie jest w stanie jej przepompowa. To prowadzi do jego ostrej niewydolnoci krenia.

Oczywicie, najczciej nadmiar wody w organizmie nie jest tak grony i nie jest skutkiem spoywania nadmiaru pynw. Objaw to przede wszystkim obrzki. Przyczyny zatrzymania wody w organizmie bywaj jednak mniej i bardziej powane. Czsto sytuacj mona poprawi zmieniajc tryb ycia. Czasem jednak niezbdna jest pomoc lekarska.

Poza wspomnian otyoci obrzkom sprzyja pe. U kobiet, ktre maj niski poziom estrogenw, co najczciej zdarza si tu przed miesiczk, to stan naturalny (szczeglnie, gdy zaraz po niej wszystko wraca do normy). "Puchniemy", gdy w diecie za duo soli, prowadzimy siedzcy tryb ycia i krew nie moe swobodnie kry, przesadzamy z alkoholem, palimy papierosy. Obrzki to take objaw chorb serca, tarczycy, nerek, zmian reumatycznych, zaburzenia wchaniania. Dlatego, jeli pojawiaj si czsto, nasilaj, skonsultuj si z internist. Zwykle podstawowa diagnostyka pozwala wstpnie odkry przyczyn i ustali, jaki specjalista powinien zaj si twoim problemem.

Zobacz take:

O tarczycy

Obrzk ng - czy to problem z nerkami?

Sl, cukier, gluten i inni - najwiksi truciciele w diecie?

Podczas wysiku fizycznego szczeglnie atwo o utrat pynw i niezbdnych mineraw Podczas wysiku fizycznego szczeglnie atwo o utrat pynw i niezbdnych mineraw Fot. Shutterstock

Zapotrzebowanie doroli

Codziennie tracimy 2-3 litry wody. W postaci moczu ok. 1200 ml, oddychajc: do 500 ml, przez skr, wraz z potem 600 ml (chocia w upa znacznie wicej, czasem nawet 2 litry), z kaem: p szklanki. I tyle powinien pobra cznie pynw czowiek dorosy. Kobiety bliej 2 litrw, panowie trzech.

Zasadniczo mona posugiwa si przelicznikiem: 30 ml na kady kilogram masy ciaa dziennie w warunkach normalnych. W upalne dni, kto, kto bardzo si poci: nawet 4 litry.

Sportowcy na treningu, osoby, ktre si intensywnie poc pod wpywem stresu, a take wszyscy, ktrzy pracuj w klimatyzowanych pomieszczeniach i odczuwaj negatywne skutki jej pracy (np. wysuszone luzwki) czsto potrzebuj wody wicej: ok. 3,5 litra. Wszyscy musz jednak uwaa, eby nie przedobrzy. Uwaga! Do bilansu pynw wliczamy nie tylko wod, ale i inne pyny, a take produkty stae (np. owoce, warzywa, ryby).

Zobacz take:

Nadpotliwo moe by objawem choroby

Klimatyzacja, a problemy z drogami oddechowymi

U dzieci do odwodnienia dochodzi atwiej i czciej ni u wikszoci dorosych, std szczeglnie wane, by dopilnowa, eby piy tyle, ile naley U dzieci do odwodnienia dochodzi atwiej i czciej ni u wikszoci dorosych, std szczeglnie wane, by dopilnowa, eby piy tyle, ile naley Fot. Shutterstock

Zapotrzebowanie dzieci

Najczciej osoby dorose nie doprowadzaj si do silnego odwodnienia, gdy o ich interesy dba mzg. Z rnych czci ciaa orodek pragnienia w podwzgrzu odbiera sygnay o zapotrzebowaniu na wod. Mzg wwczas nakazuje nam j zdoby. Niestety, u dzieci (ale i osb w podeszym wieku) ten mechanizm wyjtkowo czsto zawodzi. Std tak istotne, by opiekunowie pamitali za nich o potrzebie picia.

Ju dziewiciolatek powinien wypija mniej wicej tyle, co osoba dorosa. Oczywicie w zalenoci od budowy dziecka - te drobne mog pi nieco mniej, chocia nie s to due rnice. Norma dla kilkulatkw po trzecich urodzinach to 1,6 litra (ponad 6 szklanek), dla modszych dzieci niewiele mniej.

Czytaj wicej na ten temat i zapoznaj si z tabelami zapotrzebowania w zalenoci od masy ciaa i lat/miesicy ycia dziecka

Nakarm swj mzg

Dobrym rdem wody jest nie tylko woda. Uzupeniamy pyny jedzc zupy, pijc kompoty, soki (raczej rozcieczone), agodne herbatki, itd. Dobrym rdem wody jest nie tylko woda. Uzupeniamy pyny jedzc zupy, pijc kompoty, soki (raczej rozcieczone), agodne herbatki, itd. Fot. Shutterstock

Herbatka i zupa: samo dobro!

Bilans pynw powinien wyj przynajmniej na zero, jednak to mit, e wod zapewnia tylko woda.

Fakt, to woda najlepiej gasi pragnienie i znakomicie nawadnia, ale rdem wody dla czowieka s nie tylko inne pyny, ale i pokarmy stae.

W samym cukrze i tuszczu wody nie ma, ale ju warzywa i owoce maj jej od 75 do 95 proc., mleko prawie 90 proc., miso 50-75 proc., ryby ok. 80 proc. Nawet chleb zawiera 40 proc. wody, a maso 15 proc. Ponadto podczas procesw metabolicznych (gwnie spalania tuszczw, ale take wglowodanw i biaek) powstaje cakiem sporo wody metabolicznej, cznie ok. 300 ml.

Wod najatwiej gasi pragnienie. Jeli chcesz dobrze trawi i utrzyma szczup sylwetk, warto, by stanowia ok. poow dostarczanych pynw. Dobrze nawadniaj te herbatki, chocia raczej sabe i zioowe, byle nie te dziaajce moczopdnie, soki, najlepiej niezbyt gste, zupy. Bilansu wodnego nie poprawi (a wrcz przeciwnie - przyspiesz wydalanie moczu i utrat pynw): alkohol i zagszczone soki, szczeglnie sodkie, owocowe, ktre dodatkowo jeszcze bywaj kaloryczn bomb. Wedug najnowszych bada wlicza si jednak kaw, nawet mocn, ale z innych przyczyn naley zachowa umiar przy jej spoyciu.

Czytaj take:

9 korzyci wynikajcych z picia CIEPEJ wody

Biaka, tuszcze, wglowodany - po co je je?

6 kolorw herbaty

Kac gigant: przeyj dzie po

Jak pi, eby si napi? To, co pijesz, jest tak samo wane, jak technika Jak pi, eby si napi? To, co pijesz, jest tak samo wane, jak technika Fot. Shutterstock

Technika picia

By unikn odwodnienia i przewodnienia warto:

- pi, nim pojawi si pragnienie, pierwszy objaw odwodnienia,

- pi regularnie, maymi ykami. Warto mie w pracy na biurku butelk wody i siga po ni zawsze, gdy si nam przypomni,

- jednorazowo najlepiej wypija 50-100 ml wody,

- na wypicie szklanki pynu nigdy nie przeznacza mniej czasu ni minut,

- pamita, e 4 litry pynw to maksymalna ilo na ekstremalne warunki,

- pi 30 minut przed posikiem lub po nim. Spoywanie wody w trakcie jedzenia zaburza trawienie.

Zobacz take:

Chcesz by zdrowy? Jedz zupy!