B±blowiec: jak ustrzec się przed b±blowic±? [objawy, leczenie]

B±blowiec to rodzaj tasiemca, który jest niezwykle niebezpieczny. B±blowica jest chorob± wywołan± przez pasożyta. Do zakażenia najczę¶ciej dochodzi po zjedzeniu nieumytych le¶nych owoców.

B±blowica: co to za schorzenie? Sk±d się bierze?

B±blowica jest to choroba pasożytnicza, któr± powoduje zakażenie przez tasiemca b±blowca. Zarazić się ni± można poprzez zjedzenie nieumytych owoców le¶nych. Nawet te, które wydaj± nam się czyste i bezpieczne mogły mieć kontakt z odchodami zakażonego zwierzęcia. Echinokokoza (b±blowica) jest tym niebezpieczniejsza, że daje niejednoznaczne objawy. Częstokroć mylona jest z nowotworem, co skutkuje rozpoczęciem niewła¶ciwej terapii, a w konsekwencji ¶mierci± pacjenta. Zakażenie tasiemcem b±blowcem jest niezwykle trudne do zdiagnozowania. 

Zobacz też: Leki na pasożyty dla dzieci. Sposoby leczenia pasożytów

Tasiemiec b±blowiec: główny sprawca b±blowicy. Komunikat GIS

B±blowica, zwana inaczej echinokokoz±, jest schorzeniem wywoływanym przez tasiemca b±blowca z rodzaju Echinococcus. Pocz±tkowo pojawiał się on na obszarach o chłodnym klimacie. Z czasem jednak przywędrował także do Polski. Do zakażenia b±blowic± dochodzi przez spożycie jaj pasożyta, które s± niezwykle małe i wraz z odchodami dzikich lub domowych zwierz±t, trafiaj± na ¶ciółkę le¶n±. Możliwe jest także zakażenie przez kontakt z sier¶ci± nosiciela (psa lub lisa).

Ważnym jest, aby wszelkie dary lasu jak jagody, poziomki czy grzyby bardzo dokładnie myć przed spożyciem. To może uchronić przed poważn± chorob± pasożytnicz±, która niejednokrotnie kończy się ¶mierci±.

Za najbardziej narażonych na zakażenie b±blowic± uważa się grupy, takie jak:

  • my¶liwi - zwłaszcza ci, którzy maj± kontakt ze skór± lub miejscem bytowania lisów
  • le¶nicy - z powodów podobnych jak wyżej
  • zbieracze le¶nych owoców i grzybów
  • garbarze zajmuj±cy się obrabianiem skór zwierzęcych

To, że b±blowica jest bardzo niebezpieczna potwierdza komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego, który zwraca uwagę na konieczno¶ć starannego mycia owoców le¶nych. GIS informuje, że choroba ta przez długi czas może nie dawać żadnych niepokoj±cych objawów, a przez to być trudna do zdiagnozowania.

B±blowica to choroba odzwierzęca, któr± wywołuje tasiemiec b±blowiec. Na zdjęciu mikroskopowym s± widoczne maleńkie tasiemce, które 'wykluły' się z cystB±blowica to choroba odzwierzęca, któr± wywołuje tasiemiec b±blowiec. Na zdjęciu mikroskopowym s± widoczne maleńkie tasiemce, które 'wykluły' się z cyst Fot. Shutterstock

B±blowiec: objawy występuj±ce po zakażeniu

Jakie s± najczęstsze objawy choroby? B±blowiec po dostaniu się do ludzkiego organizmu zasiedla najważniejsze narz±dy, takie jak w±troba, płuca czy mózg. Może w nich bytować nawet dekadę, nie daj±c żadnych objawów. Problem zaczyna się, gdy jedna ze stworzonych przez niego cyst pęka - może to doprowadzić do silnych wymiotów. W zależno¶ci od tego, gdzie usadowił się pasożyt, chory może odczuwać bóle brzucha, duszno¶ci, bóle w klatce piersiowej, możliwe jest pojawienie się krwi w plwocinie lub moczu, mog± również wyst±pić zaburzenia neurologiczne.

Zobacz też: Lekarze znaleĽli setki tasiemców w mózgu mężczyzny. Winna wieprzowina

B±blowiec: leczenie. Jak wygl±da leczenie b±blowicy?

Nim rozpocznie się leczenie b±blowicy, najpierw konieczne jest postawienie wła¶ciwej diagnozy. A to w przypadku tej choroby jest bardzo trudne. Można j± odkryć wykonuj±c rutynowe USG jamy brzusznej, tomografię komputerow± lub rezonans magnetyczny. W ten sposób zobaczymy torbiele wytworzone przez pasożyta. One jednak często brane s± za zmianę nowotworow±.

Dopiero badanie radiologiczne daje pewno¶ć, co do obecno¶ci b±blowca. Cysty powstałe w narz±dach usuwa się operacyjnie.  Dodatkowo stosuje się także chemioterapię w celu uniknięcia nawrotu choroby. Konieczne jest także przeprowadzanie badań kontrolnych, maj±ce za zadanie wykluczenie obecno¶ci pasożyta w innych organach.

Zobacz wideo Owsica u dziecka - jak rozpoznać i leczyć?
Więcej o: