Najczciej wystpujce choroby skry - charakterystyczne objawy

Choroby skry s bardzo powszechnym zjawiskiem. Niemal kady z nas mia do czynienia z krostkami, swdzcymi rankami czy zaczerwienieniami. Podobne zmiany skrne mog by efektem alergii czy dziaania silnych detergentw, ale mog te by wiadectwem tego, e rozwijaj si rne dziwne choroby skry. Zdjcia poszczeglnych dolegliwoci, ktre s dostpne w sieci, pomog Ci w zdiagnozowaniu wasnego przypadku, nie zastpi jednak wizyty u lekarza, ktry pomoe dobra konkretn metod leczenia.

Trdzik

Jeli chodzi o popularne choroby skry twarzy, od lat prym wiedzie trdzik. Atakuje on zwykle w okresie dojrzewania, gdy w modym organizmie trwa prawdziwa burza hormonw. To wanie hormony wpywaj na tworzenie si nieestetycznych, ropnych wykwitw na skrze. Inne przyczyny trdziku to nieprawidowa pielgnacja skry twarzy i tendencja do nader intensywnego wytwarzania sebum.

Oczywicie przekonanie, e trdzik dotyczy wycznie nastolatkw, mona woy midzy mity. Takie choroby skry przytrafiaj si take osobom dojrzaym, w 30. czy 50. roku ycia. Objawy trdziku rowatego s zwykle niepozorne – skra jest lekko zaczerwieniona, gdzieniegdzie dostrzegalne s drobne krostki oraz popkane naczynka. Pniej jest ju tylko coraz gorzej. Na skrze twarzy, plecw i szyi pojawiaj si przeronite, swdzce zmiany. Tej choroby skry nie da si atwo wyleczy – po terapii czsto zostaj sine, nieestetyczne blizny.

Zobacz wideo

upie

upie to z kolei najbardziej rozpowszechniona wrd chorb skry gowy. Czy wiesz, e wedug statystyk upie doskwiera a 3 milionom Polakw? Wszystkiemu winne s grzyby, ktre uwielbiaj wysokie temperatury i obecno oju, gdy te warunki sprzyjaj ich rozwojowi. Z pocztku upie objawia si widem i zaczerwienieniem skry gowy. Swdzenie skania chorych do gwatownego drapania, a w zwizku z tym – do zuszczania naskrka skry gowy w stanie zapalenia. W nastpstwie mona odnotowa obecno owego naskrka na wosach oraz ubraniach. upie moe by take efektem le dobranej pielgnacji wosw, np. stosowania zych kosmetykw. Jeli tamte okolice staj si nagle delikatne i nadmiernie wraliwe – najprawdopodobniej zwiastuje to choroby skry gowy. upie moe przyjmowa odmian tust oraz such.

Pokrzywka

Pokrzywka to wysypka, ktr mona zaobserwowa pod postaci swdzcych, czerwonych bbli o zrnicowanej wielkoci. Zwykle bble pojawiaj si pojedynczo, a wraz z ustpowaniem reakcji skrnej znikaj. Do listy objaww warto dopisa opuchlizn i obrzki. Jak rozpozna objawy tej choroby skry? Zdjcia pokrzywki powinny rozwia wszelkie wtpliwoci. Wysypka pojawia si w reakcji na uwolnienie histaminy, czyli zwizku chemicznego gromadzonego w komrkach naszego ukadu immunologicznego. Histamina wydziela si w reakcji alergicznej albo zapalnej zachodzcej na skutek m.in.:

 • ukszenia owadw,
 • spoywania niektrych pokarmw (uwaga zwaszcza na barwniki, konserwanty i niektre przyprawy),
 • zaywania niektrych lekarstw (szczeglnie penicyliny i kwasu acetylosalicylowego),
 • promieniowania sonecznego.

W zwizku z wydzielaniem histaminy naczynka krwionone przepuszczaj osocze, a to – przedostajc si do tkanek mikkich – wywouje miejscowy obrzk. Mwi si o dwch typach tej choroby skry:

 • pokrzywka ostra – objawy wystpuj ju po kilkunastu-kilkudziesiciu minutach od kontakt z alergenem, a wic wskazanie przyczyny wystpienia pokrzywki teoretycznie nie powinno nastrcza wikszych trudnoci. Symptomy wystpuj kadorazowo przy stycznoci pacjenta z alergenem i zwykle utrzymuj si 1-2 doby (w kadym razie nie duej ni 6 tygodni). Najczciej wystarczy leczenie w warunkach domowych, cho przy bardzo silnych objawach trzeba skontaktowa si z lekarzem. Gdy pokrzywka szybko si roznosi na duy obszar skry, a na dodatek towarzysz jej inne symptomy, np. dusznoci – nie zwlekaj i oddaj si pod opiek specjalisty,
 • pokrzywka przewleka – trwa ponad sze tygodni i bywa znacznie trudniejsza do wyleczenia. Tutaj wizyta u lekarza (najlepiej dermatologa) jest obligatoryjna. U blisko poowy chorych wysypka przechodzi samoistnie w cigu p roku; bywa jednak, e utrzymuje si przez cae lata. Pocieszeniem moe by fakt, e ta wersja choroby skry zdarza si stosunkowo rzadko. Niestety, w a 90% przypadkw przyczyna pokrzywki pozostaje nieustalona. Czsto przypado ta wie si z wystpowaniem innego, powaniejszego schorzenia.

Atopowe zapalenie skry

Popularnym rodzajem choroby skry jest jej atopowe zapalenie. Mona je rozpozna po uporczywym swdzeniu i dokuczliwym wraeniu suchoci skry. Co wicej, w zgiciach staww wyskakuj czerwone, drobne krostki. Najczciej chory nie jest w stanie opanowa przemonej chci rozdrapywania czerwonych plam, co jeszcze bardziej uszkadza powierzchni skry i pozostawia na niej atwo dostrzegalne bruzdy.

Z czasem jest tylko gorzej. Gdy ronie poziom zaawansowania choroby skry, objawy staj si coraz intensywniejsze, a skra – coraz ciesza. Wreszcie wydaje si niemal przezroczysta, bo mona przez ni dostrzec siatk y. Naskrek osoby chorej jest niezwykle podatny na wszelkie zranienia czy uszkodzenia. Jakich czci ciaa dotykaj objawy tej choroby skry? Ng, rk, tuowia, w zasadzie – caego ciaa. Codzienne funkcjonowanie z t przypadoci jest bardzo trudne, a czasem cakowicie uniemoliwione. Dlatego tak wane jest, aby rozpocz leczenie zaraz po rozpoznaniu pierwszych symptomw. Konieczne jest wtedy smarowanie pacjenta maciami ze sterydami dostpnymi na recept – nie wolno pomin adnego fragmentu chorej skry.

uszczyca

uszczyca to grone, ale niezaraliwe schorzenie o podou genetycznym. Niestety, czsto nie mamy pojcia o predyspozycjach do tej choroby skry, a ju samo przesadzenie z alkoholem, bardzo silny stres albo zaywanie pewnych lekw moe doprowadzi do jej ujawnienia. Najwaniejszym objawem uszczycy s czerwone albo brunatne, obronite naskrkiem krostki (owy naskrek jest podobny do biaawej lub szarawej uski). Do tej pory nie opracowano skutecznego leku na t chorob skry; terapia opiera si na agodzeniu objaww towarzyszcego jej zapalenia. Dermatolog moe zleci smarowanie zmienionych miejsc maciami z zawartoci kwasu salicylowego albo mocznika. Przy ciszych przypadkach konieczne jest zaywanie doustnego antybiotyku. Nie naley take zapomina o diecie – trzeba zadba o wzbogacenie jadospisu o witamin D i kwasy omega-3.

Uwaga: uszczyca lubi atakowa miejsca, ktre s owosione, dlatego wystpuje zwykle na gowie oraz jako choroba skry ng u mczyzn.

Liszaj paski

Liszaj paski moe wystpi na bonach luzowych albo paznokciach, nie zajmuje jednak narzdw wewntrznych. Do dzi nie wiadomo, jakie s przyczyny tej choroby skry, ale atakuje ona zwykle osoby w przedziale od 30. do 60. roku ycia (czciej kobiety). To przewleke schorzenie objawia si:

 • niebiesko-purpurowymi, grudkowatymi zmianami; byszczce, wieloboczne grudki maj rednic do 3 mm. Wykwity mog by take czerwonawe albo sinofiokowe; lubi si one zlewa, przez co tworz rozlege zmiany skrne. Z rozwojem choroby skry ich wygld ulega zmianie; ustpujc, staj si brunatnie podbarwione. Ich powierzchni pokrywa delikatna siateczka. Grudki wystpuj na caym ciele,
 • widem,
 • pieczeniem,
 • czasem odnotowuje si podune bruzdy na paznokciach (w skrajnych przypadkach moe doj do zanikania pytki paznokcia),
 • liszaj paski wystpujcy na skrze gowy powoduje wypadanie wosw.

Jak zyska jeszcze lepszy ogld na symptomy tej choroby skry? Zdjcia (liszaj na rnych czciach ciaa) s powszechnie dostpne w sieci – powinny one uatwi samodzieln, przedwstpn diagnoz. Oczywicie ostateczna diagnoza i wyznaczenie metody leczenia le ju w gestii dermatologa. Gwne czynniki, ktre uznaje si za sprzyjajce rozwojowi liszaja paskiego to:

 • cukrzyca,
 • choroby wtroby,
 • zaywanie niektrych lekw (rodki przeciwmalaryczne, leki uywane w psychiatrii, neuroleptyki i preparaty ze zwizkami zota, bizmutu, arsenu),
 • mocny wstrzs psychiczny,
 • reakcje immunologiczne, wystpujce midzy innymi po przeszczepie szpiku,
 • nawet drobne urazy, takie jak zadrapanie, mog powodowa stany zapalne w miejscu rany i przyczynia si do wystpienia tej choroby skry.

To rwnie moe ci zainteresowa:

uszczyca krostkowa doni i stp (Zapalenie krostkowe doni i stp)

upie rowy Giberta - przyczyny, leczenie

Trdzik rowaty - objawy i zasady postpowania