Choroby paznokci - najczciej wystpujce dolegliwoci

Zdrowa pytka paznokcia jest gadka, rwna i w bladorowym kolorze. Jednak na skutek rnych, nawet drobnych, urazw, niedoborw witamin i mineraw, czy w kocu zakae bakteryjnych i grzybiczych, mog pojawi si choroby paznokci. Bez wzgldu na przyczyn trzeba je leczy, poniewa zmiana wygldu pytki paznokcia nie jest jedynie defektem estetycznym - jest sygnaem, e co niedobrego dzieje si w naszym organizmie.

Choroby paznokci mog dotyczy zarwno pytki u rk, jak i ng, a take by spowodowane rnymi czynnikami. Cz z nich uwarunkowana jest genetycznie, cz pojawia si wskutek zakae bakteryjnych lub wirusowych, jeszcze inne mog pojawia si jako objaw innej przebiegajcej w organizmie choroby. Choroby paznokci doni czsto pojawiaj si rwnie jako skutek niewaciwej higieny podczas wykonywania manicure.

Cechy zdrowych paznokci

Aby mc rozpozna chorob paznokci, naley wiedzie, jak wyglda zdrowy paznokie. Jego pytka powinna by w jednolitym kolorze, bez widocznych przebarwie i wybroczyn pod pytk. Struktura pytki powinna by jednolita, gadka, bez wgbie i bruzdowa. Wolny brzeg paznokcia powinien by w kolorze biaym (osabione i cienkie paznokcie czsto charakteryzuj si pprzezroczystym wolnym brzegiem paznokcia), a take by rwny wzgldem pytki. Spod pytki, a take bocznych i tylnych waw paznokcia nie powinna sczy si adna substancja. Pytka oraz jej okolice nie powinny by tkliwe i bolesne. Kade odchylenie od takiego wygldu wiadczy o jakim schorzeniu - mniej lub bardziej powanym, jednak w kadym przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian, paznokcie warto pokaza lekarzowi. 

Choroby paznokci rk i ng

Najczciej pojawiajce si choroby paznokci ng i rk to grzybica, drodyca, zanokcica, uszczyca paznokci oraz onycholiza. 

Grzybica - dotyczy ona zarwno paznokci rk jak i stp, cho tych drugich dotyka zwykle czciej, ze wzgldu na bardziej korzystne rodowisko dla rozwoju grzybw. Grzybica paznokci najczciej atakuje pytk poczwszy od wolnego brzegu. Na tym etapie trzeba zwrci szczegln uwag na objawy i jak najszybciej interweniowa, bowiem ten nieleczony stan doprowadza do zainfekowania oyska. W takim przypadku moe doj do odksztacenia pytki, a nawet do jej kruszenia, co w ostatecznoci moe skutkowa nawet zejciem paznokcia.

Objawy grzybicy s na szczcie do atwe do rozpoznania - na pytce paznokcia pojawiaj si te przebarwienia, ktre stopniowo ciemniej. Rnorodno grzybw powodujcych grzybic jest ogromna, dlatego  jest ona do trudna do leczenia. Dla prawidowej diagnozy zleca si przewanie badania mykologiczne, ktrych wyniki uatwiaj wdroenie odpowiednich lekw. Zdarzaj si jednak sytuacje, kiedy grzyby s odporne na leki - wwczas moe doj do koniecznoci chirurgicznego usunicia zakaonego paznokcia.

Po zauwaeniu pierwszych objaww warto sign wic od razu po dostpne bez recepty rodki przeciwgrzybicze:

  • triclosan i klotrimazol
  • olejek z drzewa herbacianego
  • olejek eukaliptusowy
  • ekstrakt z ziela tymianku.

Witaminy z grupy B: po co ci one i gdzie ich szuka?

Drodyca  - stanowi odmian grzybicy, powodowana jest przez drodaki. Daje charakterystyczne objawy, umiejscowione przede wszystkim w okolicach waw paznokciowych: jest to bl, silne zaczerwienienie i obrzk waw okoopaznokciowych. Przy ucisku waw, wydobywa si spod nich wydzielina ropna. Leczenie drodycy jest podobne jak w przypadku grzybicy. Podczas leczenia warto unika czstego kontaktu chorych paznokci z wod - wilgo i ciepo to bowiem idealne warunki do namnaania i rozwoju grzybw. 

Zanokcica - zanokcica powodowana jest przez bakteryjne zakaenie okoopaznokciowe. Najczciej dotyczy jednego paznokcia, bowiem zwykle powstaje wskutek urazu: zakucia si zakaonym przedmiotem, na przykad ig lub przyrzdami do manicure. Objawy nieco przypominaj drodyc (bl i zaczerwienienie waw okoopaznokciowych z wysikiem ropnym), jednak s one o wiele silniejsze i bardziej bolesne. Objawy zanokcicy wymagaj szybkiej pomocy lekarskiej - trzeba poda antybiotyk, ktry zahamuje rozwj objaww i umierzy bl. 

uszczyca paznokci - ta choroba pojawia si jako wsptowarzysz uszczycy skry, nie wystpuje samodzielnie. Paznokcie z uszczyc s suche, przeronite i matowe, z widocznymi wgbieniami. Leczenie uszczycy paznokci jest takie samo, jak w przypadku uszczycy skry. Pacjentowi zaleca si stosowanie maci dziegciowych lub salicylowych, a take doustne stosowanie witaminy A. Jeli objawy s uciliwe i oporne na leczenie, czasem stosuje si rwnie leki steroidowe. 

Onycholiza - jest to jedna z najczciej wystpujcych przypadoci wrd kobiet wykonujcych regularnie manicure, przede wszystkim hybrydowy lub elowy. Onycholiza, czyli odklejanie si pytki paznokcia od oyska, moe pojawia si rwnie wskutek urazw mechanicznych lub w przebiegu niektrych chorb. Stan ten rozwija si stopniowo - rozpoczyna si od wolnego brzegu paznokcia i wdruje ku obczkowi. Oddzielony od powierzchni palca paznokie przybiera bia barw, a nastpnie moe zielenie lub przybiera taw barw. Do gwnych przyczyn onycholizy zalicza si: 

  • uszkodzenia mechaniczne - uderzenia, zbyt gbokie i silne czyszczenie miejsc pod paznokciami pilniczkiem i innymi ostrymi narzdziami
  • zakaenia grzybicze
  • kontakt z dranicymi skr chemikaliami
  • zaburzenia hormonalne
  • uszczyca
  • uczulenie na niektre skadniki lakierw hybrydowych lub eli, a take innych preparatw stosowanych podczas wykonywania manicure nowoczesnymi metodami. 

Odklejajcy si paznokie powoduje znaczne naraenie palca na zakaenia. Dlatego paznokie dotknity onycholiz naley regularnie, maksymalnie skraca, stosowa na i pod niego preparaty odkaajce, a do wykonywania prac zakada rkawice ochronne.

To rwnie moe ci zainteresowa:

Biae paznokcie, przebarwienia - co mog oznacza?

Zanokcica (paronychia)

Wrastajcy paznokie - prawidowe leczenie