Wybroczyny - przyczyny i postpowanie

Wybroczyny to zmiany na skrze, zwykle koloru czerwonego. Pojawiaj si, poniewa w naczyniach wosowatych zwiksza si cinienie, a erytrocyty przenikaj przez ciany naczy. Przyczyn zwikszenia si cinienia w naczyniach wosowatych mog by np. kaszel, wysiek fizyczny. Zdarza si, e przyczyn s urazy mechaniczne.

Poniewa wybroczyny na skrze mog mie te znacznie powaniejsze podoe, warto sprawdzi za pomoc bada, jakie jest rdo wybroczyn. Mog one wiadczy o mononukleozie, zakaeniach septycznych, szkarlatynie czy zapaleniu wsierdzia. Zdarza si nierzadko, e spoycie konkretnych lekw moe by przyczyn do pojawienia si wybroczyn na skrze. Czasem mog one wiadczy nawet o zapaleniu naczy czy nawet o biaaczce. Bardzo rzadko, ale jednak, wybroczyny na ciele pojawiaj si wtedy, gdy organizm cechuje si niedoborem witaminy C.

5 prostych bada, ktre ratuj nam ycie

Wybroczyny - wystpowanie, objawy

Jeli wikszo wybroczyn powstaje na poladkach i na nogach w okolicy kostek, wwczas mona mie podejrzenie, e wskazuj one wystpienie choroby Schonleina-Henocha, czyli ostrego zapalenia drobnych naczy krwiononych. Jeli natomiast obok wybroczyn na skrze pojawiaj si take liczne przebarwienia, a nawet guzki, wwczas moe to odnosi si do wystpowania zapalenia wsierdzia, czyli zapalenia infekcyjnego.

Samodzielne rozpoznanie tego defektu skrnego nie zawsze moe by moliwe, dlatego konieczne jest skonsultowanie tego z lekarzem. Dermatolog bdzie potrafi fachowym okiem oceni, z czym tak naprawd mamy do czynienia i podj kroki, majce na celu poprawienie wygldu skry albo wyleczenie ewentualnych chorb.

Najczciej pojawiaj si wybroczyny na nogach, na rkach, na klatce piersiowej. Wybroczyny na twarzy te nie s rzadkim przypadkiem i wygldaj chyba najmniej estetycznie ze wszystkich. Wybroczyny u dziecka pojawiaj si tak samo czsto jak i u dorosego.

Wybroczyny - postpowanie

Najczciej zlecane badania, gdy na skrze pojawi si takie zmiany, to: EKG, echo serca, morfologia krwi i posiew. One pozwalaj na pierwsze okrelenie, co moe by przyczyn zmian skrnych. Natomiast jeli wybroczyny pojawiaj si jako oznaka zbyt duego wysiku fizycznego, wwczas mona si spodziewa, e znikn one po kilku dniach i nie trzeba si nimi szczeglnie martwi. W kadym przypadku natomiast sprawdzi si przyjmowanie witaminy C, dziki czemu mona przyspieszy gojenie si tego defektu.

Niewane, z jakiego powodu na skrze pojawiy si wybroczyny i czy dotycz one dorosych, czy dzieci. W kadym przypadku istotne staje si przyjrzenie si tym zmianom skrnym oraz konsultacja lekarska, ktra pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, z jak przyczyn mamy do czynienia. Pozwoli to te podj konkretne kroki w celu zapobieenia skutkom czy zahamowaniu w odpowiednim czasie rozwoju choroby.