Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi? Normy

Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi? Norma ciśnienia krwi różni się w zależności od wieku i stanu zdrowia. Idealne ciśnienie krwi w przypadku dzieci jest inne niż w przypadku osób dorosłych, czy starszych. Poza tym, odchylenia od optymalnego ciśnienia krwi występują przy niektórych chorobach jak np. cukrzyca.

Jakie powinno być ciśnienie u człowieka? Ciśnienie tętnicze to nacisk płynącej krwi na ściany tętnic. Jego wartość zależy od wydolności serca, szerokości naczyń i sprężystości ich ścian. Aby określić poziom, dokonuje się pomiaru dwóch wartości - ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Wartość górna, czyli ciśnienie skurczowe, powstaje w chwili skurczu serca, gdy krew wpychana jest do naczyń, natomiast wartość dolna, czyli ciśnienie rozkurczowe - podczas napełniania się serca krwią.

Prawidłowe ciśnienie powinno utrzymywać się na poziomie pomiędzy 120 na 80 a 135 na 85 mm HG. Granicznym ciśnieniem jest ciśnienie 140 na 90. Wszystkie wyższe wyniki pomiarów są już nadciśnieniem. Taką granicę ustalono na podstawie badań epidemiologicznych dużych grup pacjentów. Stwierdzono, że ciśnienie powyżej tej granicy zwiększa ryzyko zawałów serca iudarów mózgu wraz z wiekiem pacjenta.

Aby stwierdzić, czy pacjent cierpi na nadciśnienie, nie wystarczy jeden pomiar. Dzieje się tak, ponieważ u każdego człowieka może się zdarzyć wyższe ciśnienie, np. wskutek emocji podczas samego pomiaru. Rozpoznanie choroby, czy pacjent ma nadciśnienie tętnicze, należy wykonać kilkanaście pomiarów w różnych porach dnia lub wykonać całodobowy pomiar ciśnienia przy pomocy specjalnego aparatu.

Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi u dzieci

Wartość ciśnienia tętniczego krwi u dzieci zależy od wieku dziecka, płci, wagi, wzrostu. Aby określić czy dziecko ma właściwe ciśnieni krwi należy skorzystać z siatek centylowych.  Natomiast u osoby młodej, przyjmuje się, że  optymalne wynosić powinno 120 na 70 mm Hg.

Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi u dorosłego człowieka

120/80 mm Hg optymalne ciśnienie
120–129/80-84 mm Hg normalne ciśnienie
130–139/85-89 mm Hg prawidłowe wysokie ciśnienie
140-159/90-99 mm Hg łagodne nadciśnienie
160-179/100-109 mm Hg umiarkowane nadciśnienie
180/110 mm Hg i powyżej ostre nadciśnienie

Normy ciśnienia tętniczego u osób starszych 

Nie jest prawdą, że u osób starszych ciśnienie ma prawo być wyższe. Przyjmuje się nieco inne normy w przypadku osób do 80 roku życia i powyżej 80 roku. I tak: 

  • u osób przed 80-tką i dobrym stanie zdrowia - prawidłowe ciśnienie krwi powinno być poniżej 140. U chorych w tym wieku, ciśnienie może się mieścić w przedziale: 140-150 
  • u  osób powyżej 80 roku życia i dobrym stanie zdrowia właściwe ciśnieni krwi powinny być poniżej 150.

Prawidłowe ciśnienie krwi u chorych na cukrzycę

Nadciśnienie często towarzyszy obu typom cukrzycy. Aż 30 proc. osób chorujących na cukrzycę typu 1 i aż 70 proc. chorych na cukrzycę typu 2 cierpi na nadciśnienie tętnicze.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego dla cukrzyków, to ciśnienie skurczowe < 140 mm Hg, a rozkurczowe 80- 85mm Hg.

Zobacz wideo

Jak i kiedy mierzyć ciśnienie krwi

1. Najlepszy aparat do domowego pomiaru  - to aparat elektroniczny

4. Pomiar należy wykonywać przez tydzień, rano i wieczorem. 

2. Przed pomiarem należy odpocząć minimum  5 minut.

3. Po papierosie czy kawie odczekaj pół godziny.

5. Wyniki zapisane w dzienniczku należy przedstawić lekarzowi. Tylko lekarz może je prawidłowo zinterpretować. 

Kiedy ciśnienie nie jest w normie: przyczyny

O lekkim nadciśnieniu mówimy gdy wynosi już 140/90 mm Hg, natomiast wynik 180/110 mm Hg powinien budzić niepokój  i skłonić do wizyty u lekarza. Przede wszystkim należy znaleźć przyczynę  podwyższonego ciśnienia. Do typowych przyczyn wysokiego ciśnienia zalicza się:

Nie wolno lekceważyć  wysokiego ciśnienia, ponieważ może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, miażdżycy, niewydolności nerek.

Zobacz także:

Jakie badania należy wykonać przy nadciśnieniu?

Jesteś młody, nadciśnienie to nie twój problem?

Jak mierzyć ciśnienie tętnicze?

Dieta na nadciśnienie

Więcej o: