Cukrzyca typu 2 - przyczyny, objawy i leczenie

Cukrzyca to choroba, ktra zbiera coraz wiksze niwo na caym wiecie. Cho jest nazywana chorob cywilizacyjn, bowiem w wielu przypadkach wynika z nieprawidowego dbania o zdrowie, to skonnoci do niej mona odziedziczy po przodkach. Cukrzyca typu 2 to najczstsza posta tej choroby. Wedle danych WHO, a 80% cukrzykw to wanie chorujcy na cukrzyc typu 2.

Cukrzyca typu 2 - przyczyny

Cukrzyca typu 2, znana rwnie jako cukrzyca insulinoniezalena, najczciej ujawnia si w wieku dojrzaym, a gwn jej przyczyn jest znaczna nadwaga i otyo. Coraz czciej jednak dotyka wiele osb w modym wieku. Cukrzyca tego typu charakteryzuje si niedostateczn produkcj insuliny przez trzustk, a take brakiem jej dziaania. W konsekwencji dochodzi do znacznego wzrostu poziomu cukru we krwi. Dugotrway, zawyony poziom cukru moe nie za sob znaczne, negatywne konsekwencje, takie jak uszkodzenie naczy krwiononych w najwaniejszych organach, a wic mzgu i sercu. Moe take uszkodzi oczy i nerki, a nawet nerwy. 

Zobacz wideo

Najczstsze przyczyny cukrzycy typu 2 to: 

 • genetyczne obcienia (naraone s szczeglnie kobiety w ciy, w rodzinie ktrych wystpowaa ta choroba),
 • podwyszona zawarto tuszczu we krwi,
 • nadcinienie ttnicze.

Cukrzyca typu II - objawy

Cukrzyca typu 2 jest wic bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Najbardziej niepokojce jest to, i przez dugi czas, w pocztkowej fazie, moe nie dawa adnych objaww, jednoczenie siejc spustoszenie w organizmie po cichu. Na pocztku jedynym sygnaem wiadczcym o nieprawidowociach zachodzcych w organizmie jest podwyszony poziom cukru. Najczciej cukrzyc odkrywa si zupenie przypadkiem: podczas bada kontrolnych lub przy okazji diagnozowania innych schorze.

Charakterystycznymi cechami, ktre powinny zwrci uwag w kierunku diagnostyki, s: 

 • czstsze ni dotychczas oddawanie moczu i znacznie zwikszone uczucie pragnienia,
 • zwikszenie apetytu, czsto przy jednoczesnym spadku masy ciaa,
 • uczucie godu po spoyciu posiku,
 • nagy przyrost masy ciaa,
 • uczucie suchoci w ustach,
 • przewleke stany przemczenia,
 • pogorszenie wzroku,
 • utrudnione gojenie si ran,
 • zwikszenie czstotliwoci infekcji.

Cukrzyca typu 2 moe take dawa objawy zewntrzne, na skrze: 

 • wid skry,
 • ciemne przebarwienia, szczeglnie w okolicach pachwin i karku,
 • zmniejszenie czucia w palcach, przy jednoczesnym odczuwaniu mrowienia. 

Jeli wic zauwaysz ktry z powyszych objaww, zmierz poziom cukru we krwi i dla pewnoci udaj si na konsultacj lekarsk. Objawy cukrzycy typu II atwo mona bowiem zbagatelizowa lub poczy z inn przyczyn. 

Leczenie cukrzycy typu 2

Podjcie leczenia cukrzycy typu 2 polega przede wszystkim na zmianie trybu ycia i uregulowaniu zaburze metabolicznych. Kady przypadek choroby moe by indywidualny, dlatego leczenie rwnie dobiera si indywidualnie. U niektrych chorych nie ma potrzeby przyjmowania lekw - wystarczy bowiem zmiana diety na przyjazn cukrzykom i odpowiednia aktywno fizyczna, zalecona przez lekarza.

Najwaniejsze jest ograniczenie spoycia soli i rezygnacja z uywek - przede wszystkim z papierosw. Redukcja masy ciaa u osb otyych rwnie znacznie poprawi stan zdrowia i obniy ryzyko konsekwencji cukrzycy. Im wczeniej postawiona diagnoza, tym agodniejsze skutki choroby - moliwe jest wwczas jej zahamowanie bez wczania rodkw farmakologicznych. Jednak w miar rozwoju choroby, leczenie staje si coraz trudniejsze i wymaga stosowania rodkw regulujcych poziom cukru we krwi, a po czasie - nawet insuliny. 

To rwnie moe ci zainteresowa: