Zwolnienie lekarskie: co oznacza? Na ile dni można je otrzymać? Czym jest zwolnienie online?

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym przez lekarza, w którym potwierdza on niezdolność pacjenta do pracy. Zwolnienie lekarskie - jak wyglada, jakie są jego rodzaje i na jak długo można je otrzymać? Z czym wiąże się przebywanie na zwolnieniu lekarskim? Sprawdzamy.

Zwolnienie lekarskie: jak wygląda?

Zwolnienie lekarskie, popularnie zwane L4 od symbolu druku, na którym było ręcznie wystawiane, jest dokumentem potwierdzającym czasową niezdolność pracownika do pełnienia swoich obowiązków. Druk taki może, po uprzednim zbadaniu pacjenta, wystawić lekarz. Pamiętajmy, że zwolnienie lekarskie ma na celu wsparcie pracownika w powrocie do zdrowia, co oznacza, że osoba znajdująca się na zwolnieniu nie może:

  • wykonywać pracy zarobkowej,
  • podejmować innych czynności utrudniających proces rekonwalescencji. 

Przez wiele lat zwolnienie lekarskie wyglądało w ten sam sposób - zielony, samokopiujący druk, który należało dostarczyć pracodawcy. Jednak już od dłuższego czasu w kraju istnieje obowiązek elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich. Jest to o tyle wygodne, że pracodawca otrzymuje natychmiastową informację o chorobie pracownika, a ten ostatni może skupić się na leczeniu, bez konieczności przewożenia dokumentów do pracodawcy.

Zobacz wideo Wiedzieliście?

Zwolnienie lekarskie: rodzaje

Zwolnienie lekarskie rodzajów ma co najmniej kilka i są one związane z tym, z jakim schorzeniem mamy do czynienia. Rodzaj zwolnienia przekłada się na kod literowy, który lekarz umieszcza na druku. Wyróżniamy następujące kody:

  • A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,
  • B - oznacza niezdolność do pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego w ciąży,
  • C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,
  • D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,
  • E - oznacza niezdolność do pracy na skutek choroby zakaźnej.

Zwolnienie lekarskie: na ile dni można je otrzymać?

Na ile dni można otrzymać zwolnienie lekarskie? To jest ściśle związane z chorobą jaka towarzyszy pacjentowi. Jeśli mamy do czynienia z typową, jesienną infekcją górnych dróg oddechowych, zazwyczaj wystarczy kilka dni w domu, aby wszystko wróciło do normy. Jeśli jednak doszło do poważnego urazu to czas potrzebny na rekonwalescencję może wynosić nawet kilka miesięcy. O długości zwolnienia zawsze decyduje lekarz prowadzący. Ustawodawca określa jednak, że pracownik nie może przebywać na zwolnieniu dłużej niż 182 dni, chyba, że mamy do czynienia z pracownikiem będącym w ciąży lub chorym na gruźlicę - wówczas okres ten wydłuża się do 270 dni. 

RTG klatki piersiowej. Obraz nieprawidłowy (gruźlica)"Mąż nie chciał się leczyć. Przymusu nie było. Zaraził nas wszystkich"

Zwolnienie lekarskie: ile płatne jest zwolnienie chorobowe?

Zwolnienie lekarskie bez względu na to jakie jest, zawsze ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę lub dobrowolnie odprowadzamy składki na ubezpieczenie chorobowe, wówczas za czas trwania zwolnienia lekarskiego przysługuje nam tzw. wynagrodzenie chorobowe. Ono może być różne w zależności od konkretnej sytuacji. W większości wypadków jest ono płatne 80% podstawy wynagrodzenia. Wyjątkiem są zwolnienia w trakcie trwania ciąży - za nie przysługuje 100% wynagrodzenia. 

Należy jednak pamiętać, że ustawodawca określił minimalny okres ubezpieczenia, który gwarantuje otrzymanie świadczenia. Oznacza to, że ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego w ramach zwolnienia lekarskiego po okresie:

  • 30 - dniowego nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu,
  • 90 – dniowego nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Oddział w szpitalu, zdjęcie ilustracyjneZasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje tylko nielicznym. Komu?

Zwolnienie lekarskie. Co oznacza, gdy zwolnienie się kończy, a pracownik wciąż nie może wrócić do pracy?

Jak już wspomniano, maksymalny czas przebywania na zwolnieniu lekarskim w zdecydowanej większości przypadków wynosi 182 dni. Co jednak w sytuacji, gdy pomimo wykorzystania całego okresu pracownik wciąż znajduje się w stanie niezdolności do pracy? W takim wypadku ma on prawo do tzw. świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia go do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Zobacz też: Świadczenie rehabilitacyjne - od czego zależy? Niektórzy mogą być rozczarowani

Zwolnienie lekarskie online

Zwolnienie lekarskie online stało się popularne od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Pacjenci, którzy dotąd trafiali do gabinetów lekarskich teraz bardzo często korzystają z teleporad. Lekarz na podstawie opisanych dolegliwości może wystawić e-receptę, którą pacjent jest w stanie zrealizować w każdej aptece, ale także elektroniczne zwolnienie (e-ZLA), które natychmiast dotrze do pracodawcy i spowoduje, że osoba chora nie będzie musiała nigdzie wychodzić w celu załatwienia formalności. 

Więcej o: