MORFOLOGIA - oglne badanie krwi

Morfologia to najbardziej podstawowe i najbardziej popularne badanie diagnostyczne. To zazwyczaj jej nieprawidowy wynik stanowi jeden z pierwszych znakw ostrzegawczych. Specjalici zachcaj do wykonywania kontrolnych morfologii przynajmniej raz w roku.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Standardowe badanie krwi trwa zazwyczaj kilka minut i ogranicza si do pobrania niewielkiej iloci krwi. Badanie nie wymaga specjalnych przygotowa, wane jest jednak by przyj do punktu poboru na czczo, najlepiej by od ostatniego posiku mino co najmniej osiem godzin. Pobrany jednorazowo materia nie przekracza zazwyczaj 2 mililitrw.

Wynik MORFOLOGII - jak go odczyta?

Klasyczna morfologia podaje przede wszystkim poziom:

- WBC - biae krwinki, gdy jest ich za duo mona podejrzewa m.in. biaaczk, chorob zakan, stan zapalny lub silny stres.

W przypadku gdy ich warto jest poniej normy mwi si o np. chorobie wtroby lub ledziony , zmianach w szpiku kostnym. Spadek biaych krwinek bywa rwnie skutkiem dziaania toksyny Czytaj take: WBC - normy

- RBC - czerwone krwinki, ich znaczny wzrost we krwi naley czy z chorob puc, wad serca, zapaleniem otrzewnej lub przyjmowanymi lekami; znaczny spadek poziomu czerwonych krwinek najczciej oznacza anemi, zmiany w szpiku kostnym, biaaczk bd niedoywienie wynikajce z niedoboru elaza i witamin z grupy B.

Czytaj take: RBC - normy

- Hgb (Hb) - hemoglobina (transportuje tlen); wynik powyej przyjtej normy to najczciej skutek nadkrwistoci, gdy jest jej za mao mwi si o anemii oraz przemczeniu

Czytaj take: Hemoglobina

- Hct (hematokryt) - okrela objto erytrocytw do objtoci penej krwi; wzrost hematokrytu wystpuje przy nadkrwistoci, podnosi si take u osb po oparzeniach, ze stanem zapalnym, ostr biegunk oraz przy nadmiernym poceniu si. Hct znacznie spada wraz z krwotokami, anemi z niedoboru elaza, zmianami w wtrobie lub chorobie nowotworowej.

Czytaj take: Hematokryt

- MCV - to rednia objto czerwonych krwinek; gdy warto parametru jest powyej normy w pierwszej kolejnoci pod uwag bierze si rone postaci anemii (przede wszystkim t wynikajc z niedoboru elaza , witaminy B12 lub kwasu foliowego), jeli wskanik jest zbyt may mona podejrzewa talasemi, odwodnienie lub zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej

- MCH - czyli rednia masa hemoglobiny obnia si przede wszystkim w przypadku niedokrwistoci, zarwno tej wynikajcej z niedoborw elaza, jak i tej pojawiajcej si wraz z chorob nowotworow, chorobami przewlekymi lub przy utracie duej iloci krwi.

- MCHC - rednie stenie hemoglobiny. Spadek naley czy z niedoborem elaza, niedokrwistoci wynikajc z nieprawidowego dziaania hemu oraz z talasemi . Znaczny skok MCHC pojawia si wraz ze sferocytoz (powoduje zmian ksztatu krwinki i znacznie skraca ich przeywalno), zaburzeniami wodno-elektrolitowymi oraz tzw. niedokrwistoci hipochromiczn.

- PLT - pytki krwi, ich spadek moe oznacza trombocytopeni (maopytkowo) lub zmiany w szpiku kostnym, znaczne przekroczenie naley czy z niedoborem elaza, stanem zapalnym a take z ci.

Czytaj take: PLT- OB - odczyn Biernackiego, podwyszony wskanik OB. pojawia si w czasie miesiczki oraz u kobiet w ciy, czasem wynika ze stanu zapalnego toczcego si organizmie (np. zapalenie puc, wyrostek robaczkowy); jeli jest zbyt niski mona podejrzewa chorob ukadu krenia, anemi bd alergi.

Czytaj take: OB

- Ret - retikulocyty (niedojrzaa posta czerwonej krwinki); ich warto spada przy niedoborach m.in. elaza, witaminy B12 czy chorobie nerek. Ronie ponad norm w przypadku talasemii, nadkrwistoci, krwotokach, a take przy niektrych nowotworach .

- Granulocyty obojtnochonne (neutrofile, neutrocyty) - przekroczenie norm obserwuje si m.in. przy biaaczce szpikowej, urazach, krwotokach; spadaj przy niektrych chorobach zakanych czy wirusowych. Czytaj take: Neutrocyty

- Granulocyty kwasochonne (eozynocyty) - podwyszony poziom wskazuje na chorob alergiczn, hematologiczn, zakan lub pasoytnicz, a take na astm oskrzelow i uszczyc. Spadek eozynocytw pojawia si przy duej aktywnoci fizycznej oraz u pacjentw z durem brzusznym.

Czytaj take: Granulocyty kwasochonne (eozynocyty)

- Granulocyty zasadochonne (bazofile) - jeli s powyej normy mog wskazywa na biaaczk szpikow, niedoczynno tarczycy, zapalenie jelit, spadek ich wartoci moe oznacza nadczynno tarczycy, gorczk reumatoidaln, zapalenie puc oraz duy stres.

Czytaj take: Granulocyty zasadochonne (bazofile)

- Monocyty (MONO) - wzrost monocytw moe wynika z infekcji bakteryjnej, choroby ukadowej, wrzodziejcego zapalenia jelit, obnienie ich poziomu wynika z infekcji lub przyjmowania niektrych lekw, gwnie glikortykosteroidw.

Czytaj take: Monocyty (MONO)

MORFOLOGIA: o czym trzeba pamita?

Jeli przyjmujesz leki zayj je jak co dzie popijajc niewielk iloci wody. W przypadku gdy chorowae/chorowaa na taczk lub jeste zakaony/zakaona wirusem HIV musisz koniecznie poinformowa o tym osob wykonujc badanie.

To samo dotyczy przebytej mastektomii. Ma to szczeglne znaczenie poniewa z rki i yy znajdujcej si po stronie po ktrej usunito pier nie naley zakada gumowych opasek oraz pobiera krwi.Czytaj take:

Rozmaz krwi

Czas protrombinowy

Badanie CRP

Anemia sierpowata

Choroba Vaqueza