Bilirubina

Ten organiczny związek chemiczny powstaje w wątrobie, szpiku kostnym lub śledzionie na skutek rozpadu czerwonych krwinek. Jego wysokie stężenie we krwi może zwiastować zmiany chorobowe w obrębie wątroby.

Norma

bilirubina całkowita <1.1 mg/dl

bilirubina bezpośrednia (związana) < 0.3 mg/dl

pośrednia (niezwiązana) = bilirubina całkowita - bilirubina bezpośrednia

Wzrost

Zniszczenie miąższu wątroby (zapalenie wątroby, alkohol , uszkodzenie toksyczne, nowotwory)

Zewnątrz i wewnątrz wątrobowe zwężenie przewodów żółciowych

Zewnątrz i wewnątrz naczyniowa hemoliza

Żółtaczka hemolityczna noworodków

Zespół Crigler-Najjar

Choroba Gilbert's

Zespół Dubin-Johnson

Nietolerancja fruktozy

Leki mogące powodować cholestazę: Kwas aminosalicylowy, androgeny, azatiopryna, benzodiazepiny, karbamazepina, karbarson, chlorpropamid, propoxfen, estrogeny, penicilna, złoto, imipramina, meprobamat, metimazol, kwas niotynowy, progestagen, penicilina, fenotiazyny, doustna antykoncepcja , sulfonamidy, sulfony, erytromycyna

Leki mogące powodować uszkodzenie komórek wątrobowych: acetaminofen, allopurinol, Kwas aminosalicylowy, amitriptylina, androgeny, asparaginaza, aspiryna, azatioprina, karbamazepina, chlorambucyl, chloramfenicol, chlorpropamid, dantrolen, disulfiram, estrogeny, etanol, etionamid, halotan, ibuprofen, indometacina, Sole żelaza, izoniazid, MAO inhibitory, mercaptopurina, metotrexat, metoxyfluran, metyldopa, mitramycina, kwas niotynowy, nitrofurantoina, Doustna antykoncepcja, papaweryna, parametadon, penicilina, fenobarbital, fenazopyrydyna, fenylbutazon, fenytoina, probenecid, procainamid, propyltiouracyl, pyrazinamid, quinidina, sulfonamidy, tetracycliny, trimetadion, Kwas walproinowy.

Spadek

Całkowitego poziomu bilirubiny nie jest znaczący klinicznie, niekiedy może być obserwowany w anemii z niedoboru żelaza .

Dołącz do nas na Facebooku!

Zobacz wideo
Więcej o: