Badanie moczu - erytrocyty w moczu

Krew w moczu zdrowej osoby w ogle nie powinna si pojawi. Trzeba jednak pamita, e nawet dodatni wynik testu nie jest powodem do paniki. Przedostanie si "pojedynczych" krwinek moe wynika z nadmiernej aktywnoci fizycznej czy drobnego urazu. Zatem, kiedy mwi si o ich nadmiarze i w jakich sytuacjach nie naley odkada wizyty u lekarza?
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Przyjmuje si, e w badanej prbce moe pojawi si od 3-4 czerwonych krwinek w tzw. polu widzenia. Kopot zaczyna si gdy ta liczba jest znacznie przekroczona. Jeli wahania s niewielkie mwi si o krwinkomoczu, w przypadkach gdy jest ich na tyle duo, e zmianie ulega barwa moczu rozpoznaje si hematuri , czyli krwiomocz. Nie s to jednak jednostki chorobowe, a jedynie objawy, ktre wymagaj przeprowadzeni dalszej diagnostyki.

Erytrocyty w moczu - ponad norm

Obecno krwi w moczu zazwyczaj czona jest ze zmianami w ukadzie moczowym. Mona podejrzewa kamic nerkow (szczeglnie przy ataku kolki nerkowej), kbuszkowe zapalenie nerek , wielotorbielowato nerek, stan zapalny czy zakaenie pcherza lub cewki moczowej. Niekiedy jest to objaw zakrzepicy y nerkowych lub nowotworu w obrbie ukadu moczowego lub narzdw pciowych.Nie tylko nerki

Mimo e poczenie krwi w moczu z chorob ukadu moczowego wydaje si najbardziej oczywiste nie zawsze id one w parze. Nadwyka erytrocytw w badanej prbce moe si pojawi przy:

- niewydolnoci krenia

- marskoci wtroby

- przyjmowaniu lekw (dikumarolu i heparyny)

- miesiczce

- przetrenowaniu

urazie drg moczowych (tzw. krwiomocz rzekomy)Czytaj take:

Oglne badanie moczu

Badanie moczu - biako Bence'a Jonesa

Badanie moczu - cukier w moczu

Refluks pcherzowo moczowy

Wazopresyna