Zawa nerki: objawy, diagnoza, leczenie

Zawa to rodzaj martwicy, ktra najczciej kojarzy si z sercem. Niestety, ten rodzaj zmiany moe pojawi si niemal w kadym z narzdw, take w nerce. W jej przypadku przyczyn zawau moe by zator, miadyca bd stan zapalny w obrbie ttnic.

Zawa nerki, w zalenoci od skali moe doprowadzi do cakowitego uszkodzenia nerek lub czciowego wstrzymania ich pracy. Gwnym winowajc s zatory, a te pojawiaj si z rnych przyczyn. Bardzo czsto towarzysz:

- miadycy, blaszki miadycowe zatykaj y nerkow

- zakrzepicy

- guzkowemu zapaleniu ttnic (wicej o tym rodzaju zapalenia ttnic przeczytasz tutaj)

- ttniakom ttnicy nerkowej

- bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia

- migotaniu przedsionkw

 Anatomia czowieka - nerki

 

Zawa nerki - objawy

Zawa nerki charakteryzuje si silnym blem w okolicy ldwiowej. Ze wzgldu na umiejscowienie i fakt, e bl pojawia si nagle, w pierwszej kolejnoci podejrzewa si atak kolki nerkowej. Dodatkowo u pacjentw znacznie podnosi si temperatura ciaa. Niejednokrotnie dokuczaj im nudnoci oraz wymioty. U blisko poowy chorych wystpuje biakomocz oraz krwiomocz.

Zawa nerki - diagnoza i leczenie

Mimo e objawy mog wydawa si wystarczajco charakterystyczne konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej oraz angiografii. W opinii wielu badaczy najlepsz metoda diagnostyczn jest scyntygrafia, ktra nie pozostawia wtpliwoci, co do charakteru schorzenia.

W niektrych przypadkach, mae zaway przechodz bezobjawowo i to - paradoksalnie - one mog by najgroniejsze, zwaszcza jeli pojawiaj si czsto. W miejscu blizn mog tworzy si torbiele, jeli dojdzie do zatkania gwnego pnia ttnicy nerkowej moe nie uda si uratowa nie tylko nerki, ale i samego pacjenta.

Zawa nerki rzadko bywa samodzielnym schorzeniem i zazwyczaj stanowi powikanie po innej chorobie. Postpowanie i leczenie zaley przede wszystkim od typu choroby podstawowej.

Czytaj take:

Gdy puchn kostki u ng - czy to problem z nerkami?

Zawa jdra

Zawa wtroby

Zawa puca

Torbielowato nerek