Refluks pęcherzowo-moczowy

Infekcja, nieprawidłowa budowa lub choroba nerek to jedne z najczęstszych przyczyn refluksu, nazywanego także odpływem. Schorzenie diagnozowane jest głownie u bardzo małych dzieci, w przypadku tych jeszcze nienarodzonych uznawane jest za wodonercze.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

U pacjentów z refluksem pęcherzowo-moczowym dochodzi do zakłócenia mechanizmu odpowiedzialnego za prawidłowy przepływ moczu z moczowodów do pęcherza. Przy prawidłowo działającym układzie moczowym śródścienna a następnie podśluzówkowa budowa moczowodu zapobiega "powracaniu" moczu . Zazwyczaj wskutek wady anatomicznej, infekcji dróg moczowych lub poważnych zmian chorobowych w obrębie nerek zgromadzony w pęcherzu płyn powraca do moczowodów oraz nerek.

W zależności od wywołującego chorobę czynnika dzieli się ją na pierwotną lub wtórną. Pierwsza z nich najczęściej ma związek z wadą w budowie moczowodu (z jednej strony jest zbyt krótki) sprawia, że znajdujące się w jego obrębie zastawki kontrolujące prawidłowy przepływ moczu przestają działać. Przy postaci wtórnej zmiany pojawiają się poniżej ujścia moczowodu do pęcherza. Zwiększone ciśnienie i cofanie się moczu nie wpływają jednak na funkcjonowanie zastawek. Nieprawidłowe połączenie między moczowodem a pęcherzem sprzyja powstawaniu obstrukcji zarówno anatomicznych jak i funkcjonalnych.

Objawy i diagnoza refluksu pęcherzowo-moczowego

Towarzyszące chorobie objawy są zależne od wieku dziecka. Noworodki są ospałe i znacznie wolniej rosną. U starszych dzieci pojawia się gorączka, bolesne i częste oddawanie moczu. Zazwyczaj mocz ma nieprzyjemny zapach. Pacjentom, przede wszystkim tym z infekcją, często dokuczają biegunka lub silne zaparcia.

Podstawą przy stawianiu diagnozy są badanie moczu, USG jamy brzusznej oraz cystouretrografia mikcyjna. Ostatnie z nich jest szczególnie cenne, ponieważ pozwala określić dokładny charakter oraz rodzaj zmiany.

Leczenie refluksu pęcherzowo-moczowego

Dalsze postępowanie zależy od stopnia rozwoju choroby. Jeśli zmiany spowodowane są jedynie infekcją wystarczające jest zastosowanie terapii antybiotykowej. Przy poważniejszych przypadkach konieczny jest zabieg operacyjny oraz stała opieka specjalisty. Należy pamiętać, że brak leczenia lub jego zbyt późne wprowadzenie może doprowadzić do bardzo poważnego uszkodzenia nerek . Czasem jednorazowe zakażenie otwiera drogę kolejnym, dlatego zaleca się wykonywanie badań kontrolnych, a także szczególną dbałość o higienę dolnych dróg moczowych.

Czytaj także:

Zespół Goodpasture'a

Groźny refluks moczowodowo - pęcherzowy: często skutek zlekceważonych "banalnych" infekcji"

Badanie ogólne moczu

Poliuria (wielomocz)

Mocznica (Uremia)

Więcej o: