Test ciowy

Test ciowy dostpny jest niemal w kadej aptece. Pozwala on stwierdzi, na podstawie nieduej prbki moczu czy organizm produkuje hormony potwierdzajce zapodnienie komrki jajowej.
Docz do nas na Facebooku!

Teoretyczne i techniczne podstawy badania

Badanie polega na wykryciu w moczu hormonu ciowego - gonadotropiny kosmwkowej okrelanej w skrcie HCG. Obecno HCG w surowicy krwi i w moczu jest wskanikiem potwierdzajcym lub wykluczajcym ci. Krtko po w szczepieniu si zapodnionej komrki jajowej do luzwki macicy rozwijajce si oysko rozpoczyna wydzielanie wanie tego specyficznego hormonu.

Czemu suy badanie?

Okreleniu, czy kobieta jest w ciy. Wykonuje si je zarwno w sytuacji, gdy nastpio zatrzymanie miesiczkowania w okresie rozrodczym lub przedmenopauzalnym, jak i u kobiet, u ktrych stwierdzono ci, ale mogo doj do naturalnego poronienia. Test powinno si take wykona u kobiet w drugiej poowie cyklu miesiczkowego (tylko wtedy, gdy istnieje moliwo, e kobieta zasza w ci) przed badaniami z zastosowaniem promieniowania jonizujcego lub rozpoczciem terapii majcej wpyw na rozwj podu. Dostpne w aptekach testy ciowe maj bardzo wysok czuo -pozwalaj na wykrycie HCG w moczu jeszcze przed terminem spodziewanej miesiczki. Tymczasem stwierdzono, e 50-70 proc. wczesnych ci obumiera w pierwszych dniach po zapodnieniu. Dlatego naley przyj, e pewne s wyniki testu ciowego, gdy miesiczka "spnia si " pi-siedem dni. Wtedy istnieje due prawdopodobiestwo, e cia si utrzyma.

Wskazania do wykonania badania

Potwierdzenie lub wykluczenie ciy. Brak miesiczki z nieustalonych przyczyn. Badanie moe by wykonane bez zlecenia lekarza.

Badania poprzedzajce

Nie ma koniecznoci wykonywania wczeniej innych bada.

Sposb przygotowania do badania

Dzie przed badaniem nie wypija nadmiernej iloci pynw.

Opis badania

Poranny mocz odda do czystego, dokadnie umytego bez detergentw naczynia i przekaza do laboratorium wykonujcego analiz. Jeli badanie wykonujemy samodzielnie przy uyciu testu kupionego w aptece, naley postpowa zgodnie z instrukcj na zaczonej ulotce. Jeeli od razu nie oddamy moczu do analizy, trzeba go przechowa (jak najkrcej) w lodwce w temperaturze 2-6 st. C. Moczu nie wolno zamraa. Badanie trwa do kilku minut.

Co zgosi lekarzowi wykonujcemu badanie

Choroby infekcyjne drg moczowych, aktualnie przyjmowane leki.

Jak zachowywa si po badaniu?

Jeli test ciowy by wykonany na zlecenie lekarza, naley skontaktowa si z nim po otrzymaniu wyniku. Jeeli wynik nie odpowiada oczekiwanemu stanowi fizjologicznemu (obecnoci lub braku ciy), trzeba go powtrzy. Z lekarzem naley si rwnie skontaktowa, gdy: badanie potwierdza ci - by ustali dalsze postpowanie, wynik badania jest dodatni, mimo e cia jest raczej wykluczona - gdy moe to wiadczy o istnieniu choroby, wynik badania jest ujemny przy braku miesiczki.

Moliwe powikania po badaniu

Brak powika. Badanie moe by wykonywane wielokrotnie.

Czytaj take:

Progesteron, hormon ycia

Konflikt serologiczny

Baby Blues

Odzyska siy po porodzie

Hipotonia macicy