Podologia - co to jest? Czym si zajmuje podolog i gdzie mona zdoby kwalifikacje?

Podologia to w Polsce szerokie pojcie, obejmujce wszelkie zabiegi wykonywane w obrbie stp. W krajach Europy Zachodniej jest to odrbna dziedzina medycyny, ktra zajmuje si wszelkimi dolegliwociami stp. Nauka ta czy w sobie elementy kosmetologii, dermatologii, ortopedii, ale te chirurgii czy diabetologii. Osoby, ktre zamierzaj zajmowa si zawodowo pielgnacj oraz leczeniem stp, powinny skorzysta ze szkole, ktre s organizowane w najwikszych miastach w Polsce.

Co to jest podologia?

Podologia jest to rozwinita na wiecie i dopiero raczkujca w Polsce dziedzina medycyny, ktra dotyczy wszelkich zabiegw wykonywanych na stopach. Podolodzy cz w swojej praktyce zawodowej wiedz i umiejtnoci z zakresu kosmetologii, ortopedii, dermatologii, chirurgii, a nawet diabetologii. Tak szeroki zakres dziedzin, ktre czy ze sob podologia wynika z tego, i jest to nauka, dopiero rozwijajca si w Polsce, nie okrelona jeszcze przez prawo, wobec czego niemal kady zabieg wykonywany w rejonie stp mona nazwa zabiegiem podologicznym.

Co ciekawe, w krajach, w ktrych zawd ten istnieje najduej (Niemcy, Szwajcaria, Francja) o wyodrbnienie podologii jako dziedziny medycznej walczyli gwnie pedicurzyci, ktrzy byli zaniepokojeni warunkami, w jakich si przeprowadza zabiegi na stopach. Coraz czciej zabiegi, ktre obejmoway stopy, wykonywane przez pedicurzystw koczyy si infekcjami, wrastaniem paznokcia czy nawet koniecznoci amputacji. Brana kosmetyczna zacza walczy o wyodrbnienie takiej dziedziny medycznej,  a tym samym o utworzenie kierunkw studiw, na ktrych mogyby si ksztaci osoby, zamierzajce by przyszoci wykwalifikowanymi podologami.

Do podologw powinny zgasza si przede wszystkim osoby, ktre borykaj si z problemami ruchowymi, osoby niepenosprawne, ktre nie maj moliwoci samodzielnego dbania o stopy, diabetycy, osoby walczce z nadpotliwoci stp oraz grzybic, a take chorzy na reumatoidalne zapalenie staww. Podolodzy zajmuj si rwnie wrastajcymi paznokciami oraz wykonuj opatrunki na stopach. Cz z zabiegw moe by zaliczana do medycyny estetycznej.

Podologia kosmetyczna

Wrd zabiegw, ktre obejmuje swoim zakresem podologia wyrnia si takie, ktre charakterystyczne s dla medycyny estetycznej. Podologia kosmetyczna to zabiegi, ktre nie s inwazyjne i nie wymagaj wykonania czynnoci chirurgicznych. Wrd takich zabiegw mona wyrni:

  • profesjonalne obcinanie paznokci u stp,
  • usuwanie odciskw, modzeli oraz nagniotkw,
  • likwidacja pknitej skry na stopach (gwnie na pitach).
  • usuwanie zrogowaciaego naskrka,
  • masa stp,
  • rekonstrukcja pytki paznokciowej.

Profesjonalni pedicurzyci nawet tak proste (w porwnaniu z innymi podologicznymi zabiegami) czynnoci powinni wykona dopiero po stwierdzeniu, e klient ma oglnie zdrowe stopy oraz czy nie choruje na cukrzyc.

Naley podkreli, e w Polsce, dopki podologia nie jest usankcjonowan dziedzin medycyny mona mwi potocznie o podologii kosmetycznej, jednake w krajach, w ktrych ta dziedzina funkcjonuje ju od lat, nie rozdziela si zabiegw na kosmetyczne czy chirurgiczne - kady zabieg dotyczcy stp to zabieg podologiczny.

Zaopiekuj si swoj skr! Zobacz, jak zrobi sobie domowe spa z naturalnych skadnikw

Podologia - szkolenia

Ze wzgldu na to, e w Polsce podologia jest dziedzin dopiero raczkujc, nie istniej jeszcze adne kierunki studiw, ktre mog ksztaci profesjonalnych podologw. Osoby, ktre chc zdoby wiedz na ten temat, mog skorzysta ze szkole oraz kursw, ktre organizowane s gwnie w duych miastach. W Polsce rozwijaj si szkoy i centra podologiczne, ktre stale prowadz takie kursy.

Podczas szkole uczestnicy zdobywaj wiedz na temat budowy anatomicznej oraz biomechaniki stp, budowy paznokcia, ale te wiadomoci na temat pielgnacji stp. Po odbyciu takiego kursu podolodzy posiadaj wiedz na temat chorb stp, wiedz, jak odrni zdrow pytk paznokcia oraz zaatakowanej grzybic, a take znajd preparaty, ktre s przeznaczone do leczenia konkretnych schorze. Szkolenia obejmuj rwnie wiadomoci z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, przygotowania do zabiegu podologicznego, dezynfekcji i sterylizacji narzdzi, take przeprowadzania prawidowego wywiadu z pacjentem/klientem.

Osoby, ktre w sposb odpowiedzialny podchodz do swojego zawodu, powinny skorzysta z takich szkole, poniewa orodki, organizujce takie kursy, zwykle wsppracuj z lekarzami, specjalistami z zakresu chorb stp. Wiedza, ktr mona zdoby na szkoleniach z dziedziny podologii jest niezwykle istotna, poniewa najprostszy zabieg przeprowadzony nieprawidowo lub w niesterylnych warunkach, moe skutkowa bardzo uciliwymi powikaniami i negatywnymi konsekwencjami dla osoby, ktra dan czynno wykonywaa.