Co to jest stopa cukrzycowa? Jakie s objawy i jak leczy stop cukrzycow?

Stopa cukrzycowa, a dokadniej zesp stopy cukrzycowej (ZSC), to przypado dotykajca osoby z zaawansowan cukrzyc. Jest najpowaniejszym powikaniem cukrzycy, ktre wystpuje u kilku do kilkunastu procent chorych. Nieleczona stopa cukrzycowa moe prowadzi nawet do amputacji, jednak mona tego unikn stosujc odpowiedni terapi. Jak zapobiega stopie cukrzycowej i jak j leczy?

Stopa cukrzycowa - co to jest?

Stopa cukrzycowa to powikanie cukrzycy, ktre dotyka najczciej osb z insulinoniezalen cukrzyc typu 2. Stopa cukrzycowa wystpuje u osb, u ktrych cukrzyca nie bya leczona albo bya leczona w nieodpowiedni sposb. Niestety, cz osb, ktre zauwaaj u siebie pierwsze objawy stopy cukrzycowej nigdy nie leczyy si na cukrzyc i nie wiedziay, e na ni choruj.

Stopa cukrzycowa odznacza si przede wszystkim niedokrwieniem stp. Ma to wpyw na zmniejszenie wraliwoci stp na bodce blowe, a take opnia gojenie si ran, ktre przeradzaj si w owrzodzenia i martwic. Oprcz powierzchniowych uszkodze stp, na skutek choroby osabione zostaj stawy i koci, przez co stopa deformuje si. W efekcie chodzenie staje si znacznie utrudnione.

Cukrzyca: problem narodowy, a wiemy o niej tak niewiele. Poznaj najwaniejsze fakty (nie mity)

Przyczyny stopy cukrzycowej

Gwn przyczyn stopy cukrzycowej jest dugotrwale podwyszony poziom cukru we krwi i zaniedbywanie leczenia. Taki stan powoduje uszkodzenia w cianach naczy krwiononych, a w zwizku z tym podwyszaj ryzyko zapadnicia na choroby ukadu sercowo-naczyniowego. Uszkodzenie maych naczy krwiononych skutkuje midzy innymi upoledzeniem funkcjonowania ukadu nerwowego, co powoduje drtwienie, ograniczenie czucia, a take czste ble koczyn.

Zesp stopy cukrzycowej, obok choroby niedokrwiennej serca, jest skutkiem uszkodzenia naczy wiecowych duych. W zalenoci od przyczyny rozrnia si dwie gwne odmiany stopy cukrzycowej. Pierwsza odmiana to zesp stopy neuropatycznej, ktry wywoany jest przez uszkodzenie obwodowego ukadu naczyniowego. Drug odmian jest zesp stopy niedokrwiennej spowodowany przez niedokrwienie w okolicach stopy.

Na przyspieszenie wystpienia zespou stopy cukrzycowej maj wpyw takie czynniki jak:

Stopa cukrzycowa - objawy

Zesp stopy cukrzycowej daje pewne charakterystyczne objawy, ktre powinny skoni pacjenta do udania si na konsultacj lekarsk. Wrd najczstszych objaww stopy cukrzycowej s:

 • wysuszenie, a nawet uszczenie si skry,
 • pknicia skry przeradzajce si w owrzodzenia i ogniska martwicy,
 • bl (zwaszcza nasilajcy si w nocy), kurcze mini ng, uczucie kucia i mrowienia w okolicach dolnych koczyn,
 • spowolnienie gojenia si ran i skalecze,
 • zauwaalna deformacja koci,
 • upoledzenie odczuwania dotyku, zmian temperatury oraz blu.

W zalenoci od stopnia zaawansowania i wystpujcych objaww rozrnia si kilka stadiw ZSC:

 • Stopie 0: deformacja stopy, widoczne rogowacenie skry, ale bez owrzodzenia,
 • Stopie 1: powierzchniowe owrzodzenie stopy,
 • Stopie 2: ropne, gbokie owrzodzenie, liczne stany zapalne skry,
 • Stopie 3: objawy stopnia 2 wymagajce leczenie szpitalnego,
 • Stopie 4: martwica wystpujca w obszarze palcw,
 • Stopie 5: sepsa, zgorzel stopy, konieczno amputacji.

Leczenie stopy cukrzycowej

Leczenie stopy cukrzycowej jest cile zwizane z utrzymywaniem prawidowego poziomu cukru we krwi oraz leczeniu rda stopy cukrzycowej, czyli cukrzycy. Jeszcze przed wystpieniem objaww stopy cukrzycowej wana jest higiena stp, noszenie odpowiedniego obuwia i unikanie czynnikw, ktre mog wpyn na wystpienie ZSC. W zaawansowanym stadium ZSC niezbdne jest wdroenie antybiotykoterapii i odpowiednich metod leczenia owrzodze i ran.

Chor stop naley my krtko, maksymalnie przez okoo 3-4 minuty w wodzie o temperaturze nieprzekraczajcej 37?C. Czstym bdem, jaki popeniaj osoby chore jest moczenie stp, co jest bezwzgldnie zakazane. Po umyciu stp naley je dokadnie osuszy zwracajc szczegln uwag na przestrzenie midzypalcowe. Nastpnym krokiem powinno by odkaenie ran za pomoc bakteriobjczego rodka. Preparat powinien by antyalergiczny, bezbarwny i bezzapachowy.

 W higienie stopy cukrzycowej wane jest rwnie regularne usuwanie zrogowace. Najlepiej robi to za pomoc pumeksu albo tarki. Przyrzdy te powinny by zawsze czyste, przechowywane w suchym miejscu i czsto wymieniane. Po wszystkich zabiegach zdrow skr naley posmarowa kremem nawilajcym. Ran naley posmarowa specjalnym elem przyspieszajcym gojenie i zaoy opatrunek. le leczony zesp stopy cukrzycowej moe prowadzi do amputacji, a nawet martwicy, ktra stanowi znaczne zagroenie dla ycia pacjenta.