Wazopresyna

Wazopresyna, podobnie jak oksytocyna czy kortykotropina zaliczana jest do tzw. hormonw peptydowych (nazywane s te biakowymi). Wydzielana jest przez przysadk mzgow i wpywa na prawidow prac nerek.
Hormony peptydowe zbudowane s z peptyd, czyli organicznych zwizkw chemicznych pochodzenia biakowego. Do grupy tych hormonw zalicza si kilkanacie zwizkw. Wikszo z nich peni w organizmie funkcje regulujce.

Co to jest wazopresyna?

Wazopresyna (ADH) jest hormonem peptydowym (biakowym) wytwarzanym przez podwzgrze, magazynowanym i wydzielanym przez tylny pat przysadki mzgowej. Produkcja ADH moe by sprowokowana przez bodce wysyane z orodkowego ukadu nerwowego informujce o stresie lub blu. Zwikszenie wydzielania wazopresyny mog wywoa niektre leki np. morfina, winkrystyna, cyklofosfamid, chlorpropamid. Stenie wazopresyny jest bardzo niskie u osb naduywajcych alkoholu. Dodatkowo poziom ADH we krwi zaleny jest innych hormonw jak kortyzol, adrenalina czy hormony pciowe.

Wysokie stenie wazopresyny jest rwnoznaczne ze wzrostem cinienia osmotycznego w osoczu krwi oraz pynu mzgowo-rdzeniowego. Zwikszone wydzielanie wazopresyny zachodzi take w czasie snu .

Wazopresyna - jak to dziaa?

ADH podobnie, jak wszystkie hormony peptydowe peni funkcj regulacyjn. Wazopresyna oddziauje na kanaliki nerkowe pozwalajc im odzyska jak najwicej wody oraz jonw sodu wydalanych wraz z moczem . Tym samym powoduj jego zagszczenie. Dodatkowo obkurcza naczynia krwionone.

Waciwy poziom

Odpowiedni poziom hormonw do klucz do prawidowego funkcjonowania organizmu. Niedobr wazopresyny najczciej oznacza moczwk prost. Schorzenie obok niezdolnoci do zagszczenia moczu charakteryzuje si jego nadmiernym wydalaniem (wicej ni 3 litry na dob) oraz tzw. polidypsj, czyli niezaspokojonym pragnieniem.

Nadmiar wazopresyny najczciej oznacza tzw. Zesp Schwartza-Barttera. Niewaciwe wydzielanie ADH przez przysadk objawia si blem gowy, nudnociami, apati, osabieniem. Wzrost stenia hormonu moe by rwnie objawem zupenie innego schorzenia jak grulica , rak puc, niewydolno serca . Poziom wazopresyny podnosi si wskutek przyjmowania niektrych lekw (karbamazepiny czy mofriny).Docz do nas na Facebooku!