Niedotlenienie mózgu: objawy, skutki, leczenie

Niedotlenienie mózgu może mieć wiele przyczyn. Do niedotlenienia mózgu dochodzi w wyniku zaburzeń pracy układu krążenia, a także zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i układu nerwowego. Nasz mózg jest niezwykle wrażliwy na brak tlenu. Wystarczą 4 minuty braku krążenia krwi, aby doszło do nieodwracalnych zmian w mózgu. Objawy niedotlenienia zależą od miejsca w mózgu, które zostało pozbawione dostatecznej ilości tlenu. Także stopień uszkodzenia mózgu oraz możliwości naprawy zależą od czasu, w którym mózg był niedotleniony oraz rozległości powstałego uszkodzenia.

Niedotlenienie mózgu - rodzaje

Mózg jest organem najbardziej wrażliwym na brak tlenu. Już po około 4 minutach po zatrzymaniu krążenia krwi, w wyniku braku tlenu i glukozy, dochodzi do nieodwracalnych zmian w komórkach nerwowych mózgu. Jedyną metodą na uratowanie życia w sytuacji ustania krążenia krwi jest pierwsza pomoc: rozpoczęcie sztucznego oddychania połączonego z masażem serca. Natomiast stan niedotlenienia może trwać przez jakiś czas i stopniowo zakłócać pracę mózgu.

Wyróżnia się następujące rodzaje niedotlenienia mózgu:

 • niedotlenienie niedokrwienne czyli zawał mózgu (zahamowanie mózgowego krążenia krwi)
 • niedotlenienie częściowe (niedotlenienie w wyniku zmniejszonego przepływu krwi w mózgu)
 • niedotlenienie hipoksemiczne (niedotlenienie w wyniku obniżenia ciśnienia cząsteczkowego tlenu w krwi tętniczej)
 • niedotlenienie anoksyczne (niedotlenienie spowodowane zbyt małym utlenowaniem krwi docierającej do mózgu)
 • niedotlenienie anemiczne (niedotlenienie w wyniku zbyt małej ilości hemoglobiny we krwi)
 • niedotlenienie histotoksyczne (niedotlenienie w wyniku zahamowania procesów utleniania w tkankach spowodowane czynnikami toksycznymi)
 • przemijający udar niedokrwienny (krótkotrwałe przerwanie dopływu krwi do części mózgu)
Zobacz wideo

Niedotlenienie mózgu - jakie mogą być przyczyny niedotlenienia mózgu?

Do niedotlenienia mózgu dochodzi w wyniku zaburzeń pracy układu krążenia, a także zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i układu nerwowego.

Wśród przyczyn niedotlenienia mózgu możemy wyróżnić następujące czynniki:

Niedotlenienie mózgu - objawy

Znaczne niedotlenienie mózgu kończy się omdleniem, utratą przytomności, drgawkami, śpiączką, a w skrajnych przypadkach śmiercią na skutek braku tlenu.

Pierwsze objawy niedotlenienia:

 • ból głowy, omdlenia
 • zaburzenia pamięci i widzenia
 • nudności i wymioty
 • tachykardia (częstoskurcz serca)
 • sinica twarzy

Objawy niedotlenienia mózgu zależą od tego, która część mózgu dotknięta została procesem chorobowym. Są to najczęściej takie objawy jak:

 • niedowład kończyn, zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenia czucia, opadanie kącika ust, nagła utrata wzroku
 • zaburzenia poznawcze, kłopoty z mową, liczeniem, pisaniem, afazja, zamazana mowa
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia świadomości

Senność, trudności w koncentracji, chroniczne przemęczenie oraz zaburzenia pamięci są także objawem przewlekłego niedotlenienia mózgu przy niewłaściwie leczonej cukrzycy.

Niedotlenienie mózgu - skutki oraz leczenie

Po niedotlenieniu mózg może ulec trwałemu lub odwracalnemu uszkodzeniu. W przypadku, gdy niedotlenienie nie spowodowało obumarcia tkanki nerwowej, może dojść do powrotu do zdrowia. Wymaga to jednak długotrwałej rehabilitacji. Im dłuższe niedotlenienie mózgu, tym trudniejszy jest powrót do zdrowia. Czasem wręcz niemożliwy, chociaż każdy przypadek jest nieco odmienny, a możliwości samonaprawiania się mózgu nie zostały jeszcze do końca przebadane.

Więcej o: