Zawa mzgu, czyli udar niedokrwienny mzgu

Mzg kontroluje prace caego organizmu, dlatego kada, nawet najmniejsza nieprawidowo czy zmiana w jego obrbie moe mie bardzo powane konsekwencje. Nie inaczej dzieje si gdy dojdzie do zawau mzgu, czyli zatrzymania prawidowego krenia. Bez wzgldu na to, czy nieprawidowo dotyczy caej struktury, czy tylko czci konieczne jest jak najszybsze wezwanie pomocy.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

O zawale mzgu mwi si w sytuacjach gdy nieprawidowe krenie w mzgu utrzymuje si duej ni 24 godziny. Za najczstsz przyczyn problemw uznaje si miadyc (odrywajce si blaszki miadycowe tworz skrzepy lub zatory, ktre nie pozwalaj na swobodny przepyw krwi) oraz wszystkie czynniki, ktre sprzyjaj jej rozwojowi tj. nadcinienie ttnicze, cukrzyc, palenie papierosw, naduywanie alkoholu, podwyszony cholesterol, nadwaga.

Zawa mzgu - objawy

Skala oraz charakter dolegliwoci zale przede wszystkim od zajtego obszaru. Zajcie kory ruchowej prowadzi do niedowadu (jeli skrzep powsta z prawej strony, pacjent nie bdzie mg porusza lew stron ciaa). Zatrzymanie przepywu w korze czuciowej moe cakowicie zaburzy czucie. Zajcie kory wzrokowej powoduje kopoty z widzeniem.

Zajcie pnia mzgu charakteryzuje si oczoplsem, problemami ze suchem, poraeniem nerww, ataksj (problemy z poruszaniem i koordynacj ruchow), afazj (zaburzeniem mowy), nienaturalnie powikszonymi renicami, dreniem ciaa.

Zawa mzgu - diagnoza i leczenie

W przypadku zawau mzgu niezwykle istotny jest czas (leczenie powinno zosta wdroone nie pniej ni 3 godziny od wystpienia objaww). Zazwyczaj wywiad pozwala lekarzowi zorientowa si w sytuacji i wprowadzi odpowiednie postpowanie. W pierwszej kolejnoci podaje si leki rozbijajce skrzepy tzw. trombolityczne.

Niestety sama farmakologia nie rozwie sprawy, konieczny jest drobny zabieg i usunicie skrzepu. Jest on konieczny przede wszystkim u tych pacjentw, u ktrych podanie lekw nie jest moliwe. Lekarz wykonuje tzw. mechaniczn eliminacj (embolektomia), polega ona na wprowadzeniu przez ttnic udow specjalnego cewnika. Nastpnie, dociera do krenia mzgowego i usuwa skrzep. Usunicie skrzepu nie moe si odby pniej ni 8 godzin do ataku.

Leczenie zawau mzgu jest trudne i nie zawsze gwarantuje peny powrt do zdrowia. Bardzo wane jest by osoby znajdujce si w grupie ryzyka miay wiadomo zagroenia i dziaay prewencyjnie. Ogromne znaczenie ma odpowiednia profilaktyka tj. kontrola cinienia, dieta, ograniczenie uywek ( alkoholu oraz papierosw).

Czytaj take:

Apraksja

Infekcja grona take dla mzgu

Udar mzgu - dziki diecie mona go unikn! Sprawd, co je, aby go unikn?

Niedotlenienie i stan zapalny - to uszkadza ludzki mzg

Badanie odruchw fizjologicznych, czyli po co neurolog uderza na moteczkiem