Amantadyna: co to za lek, jak działa. Amantadyna a leczenie COVID-19

Amantadyna to lek przeciwwirusowy (w dokładniej substancja aktywna leków), stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem grypy typu A (niestety działa coraz słabiej ze względu na rosnącą oporność wirusa na ten lek), a także w leczeniu choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich różnego pochodzenia. Nie ma natomiast obecnie żadnych poważnych dowodów naukowych na skuteczne działanie leku w przypadku COVID-19.

Amantadyna - co to za lek, jakie ma zastosowanie

Amantadyna (1-aminoadamantan) to organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna adamantanu (tricykliczny węglowodór nasycony). Wchodzi w skład dwóch leków. Jeden o nazwie Vigeryt K opiera się o chlorowodorek amantadyny, drugi to Amantix zawierający substancje czynną w postaci siarczanu amantadyny.

Leki oparte o amantadynę znajdują zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona. Ponadto jako lek przeciwwirusowy zalecany jest na grypę typu A. Nie działa natomiast (lub prawie nie działa) przy grypie typu B (chodzi tutaj o rodzaj wirusa, który wywołał chorobę. Influenzavirus A (FLUAV), nazywany wirusem grypy typu A, to wirus który wywołał pandemie, w tym hiszpanki, ptasiej grypę i świńskiej grypy). Jednak wciąż rosnąca oporność wirusa grypy na działanie leku powoduje coraz mniejszą skuteczność amantadyny w zwalczaniu infekcji.

Jest to lek stosowany długoterminowo do leczenia objawów choroby Parkinsona i w zespołach parkinsonowskich, do zwalczania sztywności i drżenia mięśni. Amantadyna niweluje ponadto pozapiramidowe działania niepożądane neuroleptyków (czyli niweluje takie objawy jak sztywność mięśni, drżenie mięśniowe, spowolnienie ruchowe wywołane zażywaniem tych leków). Neuroleptyki to leki stosowane w psychozach.

Mechanizm działania amantadyny nie został w pełni rozpoznany. Prawdopodobnie aktywuje i zwiększa uwalnianie dopaminy i hamuje wychwyt zwrotny dopaminy.

Natomiast mechanizm działania amantadyny jako leku przeciwwirusowego polega na hamowaniu uwalniania kwasu nukleinowego wirusa do komórek żywiciela poprzez uszkadzanie funkcji domeny przezbłonowej wirusowego białka M2. W niektórych przypadkach zapobiega gromadzeniu się wirusa w czasie jego replikacji.

Zobacz wideo Jak wygląda codzienna praca medyków?

Amantadyna w chorobie Parkinsona

Amantadyna to lek zwiększający uwalnianie endogennej dopaminy. Działa słabiej niż lewodopa (podstawowy lek stosowany w chorobie Parkinsona). Powoduje, że zmniejsza się u chorych tzw. bezczynność ruchowa, jednak w mniejszym stopniu łagodzi sztywność czy drżenie mięśni. Zastosowanie amantadyny pozwala jednak zmniejszyć dawki lewodopy, a więc tym samym zmniejsza działania niepożądane tego leku.

Objawy niepożądane amantadyny:

Lek może spowodować zawroty głowy,omdlenia i drgawki. Przed leczeniem, a także po każdym zwiększeniu dawki leku należy ponadto kontrolować pracę serca chorego.

Amantadyna może mieć takie działania niepożądane jak: lęk, nadmierna poprawa nastroju, uczucie pustki w głowie, letarg, halucynacje, koszmary senne, zmniejszenie koncentracji, nerwowość, depresja, bezsenność, jadłowstręt, rzadko drgawki, omamy, halucynacje.

Amantadyna - przeciwwskazania i środki ostrożności, działania niepożądane

Leku nie mogą przyjmować kobiety w ciąży ani karmiące piersią, ani też dzieci poniżej piątego roku życia. Ponadto lek zmniejsza tolerancję alkoholu. Przyjmując amantadynę nie wolno prowadzić samochodu.

Przeciwwskazania obejmują ponadto:

Przeciwwskazaniem jest jednoczesne przyjmowanie amantadyny i leków przeciwarytmicznych (np. chinina, dizopiramid, amiodaron i inne), niektórych przeciwpsychotycznych, niektórych leków przeciwdepresyjnych (np. amintryptylina), niektórych leków przeciwhistaminowych, a także makrolidów.

Leczenie chlorowodorkiem amantadyny nie wolno przerywać nagle, ponieważ wzrasta wtedy ryzyko  wystąpienia tzw. przełomu parkinsonowskiego (nagłe pogorszenie stanu pacjenta). Chorzy na Parkinsona z objawami depresji po zażyciu amantadyny mogą mieć skłonności samobójcze.

Lek należy ostrożnie podawać osobom z niewydolnością serca, hipotonią lub obrzękami obwodowymi. Amantadyna może bowiem nasilić istniejącą niewydolność serca.

Amantadyna a leczenie COVID-19

Na zlecenie ministerstwa zdrowia eksperci z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przeszukali dostępne bazy publikacji medycznych i przeprowadzili ocenę dowodów naukowych na temat stosowania amantadyny u pacjentów z COVID-19.

- W ramach przeprowadzonego wyszukiwania nie zidentyfikowano randomizowanych prób klinicznych z randomizacją, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo amantadyny stosowanej w COVID-19. Nie odnaleziono ponadto badań wtórnych - czytamy w "Przeglądzie doniesień naukowych dla amantadyny stosowanej w leczeniu COVID-19", opracowanym AOTMiT i opublikowanym 17 listopada 2020 roku.

We wnioskach eksperci piszą: "Z uwagi na ograniczoną liczbę dowodów naukowych oraz ich niską wiarygodność, wnioskowanie o skuteczności i profilu bezpieczeństwa amantadyny w leczeniu COVID-19 obarczone jest wysoką niepewnością".

Źródła: AOTMiT.gov, charakterystyka produktu leczniczego

Więcej o: