Hexen (narkotyk) - jaki ma wpływ na zdrowie?

Hexen to narkotyk zaliczany do grupy dopalaczy. Jest spotykany pod nazwą "Henio" i mówi się o nim jako o tańszym zamienniku ekstazy oraz kokainy. Czym są dopalacze i jakie mogą być skutki ich stosowania? Jakie są efekty zażycia hexenu?

Dopalacze – czym są?

Dopalacze są narkotykami, chociaż często słyszy się, że nie należą do grupy tych groźnych substancji. Różnicą jest to, że dopalacze nie znajdują się na liście środków, które są kontrolowane przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Są produkowane z takich składników, które mają za zadanie naśladować działanie narkotyków.

Składy dopalaczy stale się zmieniają, ponieważ muszą one być produkowane tak, aby możliwe było ominięcie zakazów narkotykowych. Co więcej, składy dopalaczy zazwyczaj nie są znane, w związku z czym można się jedynie domyślać, co zawiera dany dopalacz. Domysły są natomiast oparte na obserwacji objawów, jakie występują po zażyciu konkretnego dopalacza oraz ogólnej wiedzy na temat tego, jakie efekty są wywoływane przez różne substancje.

Działanie dopalaczy jest zbliżone do działania narkotyków - wprowadzają one w stan odurzenia, wywołują pobudzenie, euforię, czasami halucynacje. Zażywanie dopalaczy może być jeszcze bardziej niebezpieczne niż zażywanie narkotyków. Wszystko przez to, że dopalacze stanowią często mieszaniny kilku substancji chemicznych (zazwyczaj takich, których działanie jest podobne do działania haszyszu, kokainy,amfetaminy albo metamfetaminy), których jednoczesne zażycie może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń i wielonarządowej niewydolności. Dopalacze prowadzą w szczególności do uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Często zażywanie dopalaczy, nawet jednorazowe, kończy się śmiercią.

W Polsce jako dopalacze uznawane są preparaty ziołowe zawierające związki, które powodują halucynacje, a także produkty, które zawierają pochodne substancji psychoaktywnych, których sprzedaż i dystrybucja są zakazane. W związku z tym, że na rynku wciąż pojawiają się nowe substancje o zmienianych składach, badania na temat wpływu takich substancji na zdrowie są stale prowadzone. Problem stanowi fakt, iż jako narkotyk uznaje się substancję o określonym działaniu i określonym wzorze chemicznym, natomiast dopalacze są stale modyfikowane, przez co nie można łatwo wpisać ich na listę zakazanych substancji. Mimo tego, że sprzedaż dopalaczy jest zabroniona, wciąż są one dostępne i obecne na młodzieżowych imprezach.

21 sierpnia 2018 roku ustalono, że wytwarzanie, sprzedawanie, a także posiadanie dopalaczy jest przestępstwem. Za posiadanie dopalaczy grozi kara grzywny, a osoby, które posiadają znaczne ilości dopalaczy narażają się na karę więzienia w wymiarze do 3 lat. Co więcej, osoby, które sprzedają takie substancje mogą liczyć na karę taką samą, jak dilerzy narkotyków, czyli pozbawienia wolności do 12 lat. Nowelizacja ustawy umożliwia również bardziej sprawne, szybsze wpisywanie nowych preparatów na listę związków zakazanych.

Hexen – czym jest i jak działa?

Hexen, a właściwie alfa-etyloaminoheksanofenon, jest pochodną katynonów o silnym działaniu psychoaktywnym. Hexen był do pewnego czasu sprzedawany pod nazwą “Mały Turbo Pochłaniacz Wilgoci” i rozpoznawany jako “Henio”. Ma on zdolność pokonywania bariery krew-mózg, w związku z czym silnie i bezpośrednio pobudza ośrodkowy układ nerwowy. Jest on dostępny w formie białego, lekkiego proszku, a jego działanie jest zbliżone do działania kokainy. Substancja ma dość łagodny zapach, który określa się jako “chemiczny”. W zależności od metody produkcji, zapach może być bardziej intensywny. Po zażyciu hexenu występują objawy takie jak:

Występujące objawy pobudzenia są bardzo silne, czasami towarzyszą im halucynacje, zaburzenia koordynacji ruchowej, niekontrolowane napady agresji, a także zaburzenia somatyczne, do których należą między innymi znaczne podwyższenie temperatury ciała oraz zaburzenia rytmu serca. Osoby, które zażywały ten dopalacz bardzo często cierpią na zaburzenia psychiczne (psychozy, paranoje), zaburzenia pracy układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Niepożądanymi efektami stosowania hexenu mogą być:

Może dochodzić również do innych poważnych skutków, na przykład do rabdomiolizy, czyli rozpadu mięśni, wielonarządowej niewydolności, a w efekcie nawet śmierci.

Zobacz wideo
Więcej o: