Przewleka niewydolno wtroby - objawy, leczenie

Zmiany w wtrobie mog mie bardzo rne podoe. Przewleka niewydolno wtroby najczciej wspistnieje z marskoci narzdu, ktra nie zawsze wynika z naduywania alkoholu. Bez odpowiedniego leczenia moe doprowadzi do tzw. encefalopatii, a co za tym idzie do uszkodzenia mzgu.

Schorzenie zazwyczaj rozwija si bardzo powoli. Odpowiednio wczenie rozpoznana pozwala chorym prowadzi w miar normalne ycie. Naley pamita, e zmiany w wtrobie to nie tylko konsekwencja zbyt czstego sigania po alkohol. Zdarza si, e marsko, ktra jest jedn z gwnych przyczyn przewlekej niewydolnoci narzdu pojawia si u osb, ktre nigdy nie miay problemu alkoholowego.

Niewydolno wtroby - objawy

Dolegliwoci towarzyszce chorobie mog by bardzo rne. Ogromna cz pacjentw traci apetyt, dokuczaj im wymioty oraz biegunki (najczciej po zbyt tustym lub bardzo obfitym posiku). Niekiedy pojawiaj si zmiany skrne i znaczny wzrost temperatury ciaa. Zdarza si, e pacjenci staj si mocno osabieni i senni. Zmianie moe ulec take zachowanie chorego, cz z nich staje si nadwraliwa, a nawet agresywna.

Jednym z najbardziej charakterystycznych i zarazem szczeglnie niebezpiecznym objawem jest tzw. encefalopatia. To rodzaj zaburzenia metabolicznego. Uszkodzona wtroba nie jest wstanie upora si z toksynami, ktre w konsekwencji mog uszkodzi mzg.

Diagnozowanie niewydolnoci wtroby

Podstaw rozpoznania jest badanie krwi. U pacjentw z przewlek niewydolnoci wtroby sprawdza si stenie m.in. bilirubiny (mona je okreli take na podstawie badania moczu), ALT oraz AST. Nieprawidowoci wymuszaj wykonanie bada obrazowych, najczciej RTG (narzd jest znacznie powikszony).

Leczenie niewydolnoci wtroby

Sposb leczenia zaley przede wszystkim od stanu pacjenta i skali zaawansowania choroby. W lejszych przypadkach wprowadza si odpowiedni diet (lekko strawn, bez smaonych i cikich potraw) a take cakowit rezygnacj z alkoholu. Jeli choroba jest ju zaawansowana naley rozway przeszczep wtroby.