Natok (gonitwa) myli - co moe oznacza, kiedy powinien zaniepokoi?

Poczucie, e w gowie kbi si zbyt duo myli, nie jest niczym zaskakujcym. Kademu z nas zdarza si, e przy natoku zaj i obowizkw. gowa jest pena rnych sprawa i tematw, ktre trzeba poruszy. S jednak sytuacje, kiedy taka gonitwa myli zwiastuje powaniejsze problemy ze zdrowiem, ktrych diagnostyki nie naley odkada.

Przyczyn takie stanu moe by bardzo wiele. Najczciej spowodowany jest on przepracowaniem, a czasem zwiastuje problemy psychiczne czy zaburzenia hormonalne, zwizane np. z chorob tarczycy. Dlatego w sytuacji, gdy taki stan utrzymuje si bardzo dugo lub czsto nawraca – wizyta u lekarza jest absolutnie konieczna.

Gonitwa myli jest jednym z objaww:

Co ciekawe, natok myli to objaw, ktry moe pojawi si take u dzieci. Zazwyczaj pojawia si u tych nadpobudliwych i majcych due problemy ze skupieniem uwagi na wykonywanym zadaniu.

Trzeba sobie jednak zdawa spraw, e cho zaburzenia czy problemy psychiczne wydaj si w tym przypadku najbardziej oczywiste, to nie zawsze jest to dobry kierunek. Gonitwa myli niejednokrotnie pojawia si u pacjentw z nadczynnoci tarczycy, a take osb, ktre nie stroni od uywek, tyczy si to przede wszystkim rodkw psychoaktywnych, takich jaka amfetamina. 

Natok myli- objawy

Cho na pierwszy rzut oka taki objaw, jak natok myli wydaje si do niepowany, to jednak potrafi mocno uprzykrzy ycie i codzienne funkcjonowanie. Ciga gonitwa tematw bardzo czsto sprawia, e osoby z t dolegliwoci nie potrafi skupi si na wykonywanym zadaniu. Myl pojawiaj si mimowolnie i cigle si rotuj, dlatego prba skupienia si na jednej z nich, jest praktycznie nie moliwe. 

Chory nie potrafi nad tym zapanowa. Doskonale wida to podczas rozmowy. Zmiany tematw s czym zupenie naturalnym, jednak konwersacja z osob, ktra ma natok myli przypomina cige przeskakiwanie i gubienie wtku. W jednej chwili chory mwi np. o przeczytanej ksice, by za chwil zacz mwi, o tym, co zjad na obiad, a nastpnie o zakupie nowego samochodu. Bardzo czsto zdarza si, e chorzy cigle powracaj do jakiego wydarzenia, np. wypadku czy katastrofy, ktre zrobio na nich ogromne wraenie. Taka ciga analiza sprawia, e pojawiaj si u nich ataki paniki i strach, e co rwnie zego si powtrzy.

Cz pacjentw z gonitw myli ma problemy ze snem, zazwyczaj nie z duym trudem przychodzi im zasypianie.

Jeli natokowi myli towarzysz jeszcze inne dolegliwoci np.

  • przypieszone bicie serca
  • wzrost potliwoci
  • spadek masy ciaa
  • draliwo

Mona podejrzewa problemy z tarczyc. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie w pierwszej kolejnoci badania krwi z oznaczeniem hormonw tarczycy – ft3 i ft4 – oraz TSH, ktry bezporednio kontroluj jej prace. Tylko tak mona wykluczy lub potwierdzi ewentualna nadczynno tego gruczou.

Natok myli- leczenie

Natok myli to jedynie objaw, ktry moe zwiastowa powaniejsze problemy ze zdrowiem. Cho czasem wystarczy odpoczynek, aby ustpiy, to sytuacje kiedy pojawiaj si zbyt czsto powinny zaniepokoi i sprowokowa wizyt u lekarza. Specjalista dopiero po dokadnym wywiadzie bdzie mg oceni naley wykona badania i w ktrym kierunku powinna pj dalsza diagnostyka.

Zesp chronicznego zmczenia to inwalidztwo. Nie nazywaj tak kadego stanu wyczerpania

Kluczem do sukcesu jest ustalenie choroby podstawowej i jej leczenie. Jeli problem ma podoe psychiczne i chory cierpi na chorob dwubiegunow lub inne pokrewne zaburzenie zazwyczaj stosuje si leki, ktre su poprawie nastroju  - w tym przypadku - blokuj pojawienie si gonitwy myli. W przypadku pacjentw lkowych dobrym rozwizaniem moe by psychoterapia. W uciszaniu natoku myli bardzo pomocne s zajcia, takie jak malowanie, gotowanie czy wyszywanie, ktre odwracaj uwag od tego co dzieje si w umyle. Stres i silne napicie mog nasila objawy, dlatego bardzo wane jest take to, aby pacjent nauczy si relaksowa i wycisza, tu bardzo pomocne bd np. wiczenia oddechowe, joga, spacery.

U pacjentw chorujcych na tarczyc konieczne jest przepisanie lekw hormonalnych, ktre ustabilizuj prac i funkcjonowanie gruczou. Tu trzeba si take uzbroi w cierpliwo. W niektrych przypadkach samo postawieni prawidowej diagnozy bywa trudne. To samo tyczy si farmakologii. Nie zawsze za pierwszym razem udaje si dobra odpowiedni lek i dawk. Dlatego take ta grupa pacjentw powinna umie sobie poradzi z gonitw w dorany sposb.