Mefedron - dziaanie i skutki przyjmowania: uzalenienie od mefedronu

Kilka lat temu mefedron zrobi w Polsce prawdziw karier. Substancja ta wykazuje dziaanie zblione do efektw wywoywanych przez amfetamin, ecstasy lub kokain. Przez pewien czas mefedron mona byo bardzo atwo kupi. Sprzedawano go np. w sklepach z dopalaczami. W 2010 r. substancja zostaa jednak zdelegalizowana. Pomimo tego cigle mona natrafi w Internecie na ogoszenia dotyczce sprzeday narkotyku. Co gorsza, mefedron jest dosy tani - wanie dlatego cigle zyskuje na popularnoci.

Uznaje si, e mefedron to jeden z najbardziej powszechnych narkotykw w Polsce Uzalenienie od mefedronu to wany problem spoeczny. Pierwsze efekty wywoane narkotykiem dosy szybko trac na intensywnoci. eby utrzyma nastrj, konieczne jest zaywanie wikszych dziaek. Osoby uzalenione staj si niebezpieczne dla siebie i otoczenia. Wpadaj w dugi i – bardzo czsto – w konflikty z prawem.

Co to jest mefedron?

Mefedron, potocznie okrelany jako mefka, mefcia lub mef, to narkotyk wykazujcy waciwoci zblione do amfetaminy lub ecstasy. Czsto porwnuje si go take do kokainy ze wzgldu na krtki czas dziaania. Mefedron jest pochodn katynonu. To organiczny zwizek chemiczny. Sprzedaje si go w postaci tabletek, kapsuek, proszku lub krysztakw. Najczciej mefedron ma posta chlorowodorku lub siarczanu. Substancja jest zaliczana do grupy stymulantw, czyli rodkw dziaajcych pobudzajco oraz do empatogenw, czyli preparatw wywoujcych specyficzne reakcje emocjonalno-spoeczne (np. zwikszenie otwartoci na ludzi, odwagi w kontaktach spoecznych, empatii).

Ze wzgldu na bardzo silne waciwoci uzaleniajce (mowa tu take o uzalenieniu psychicznym) mefedron zosta zdelegalizowany w wielu krajach, w tym w Polsce. Bardzo czsto ju po pierwszej dawce moe ujawni si przymus signicia po kolejn. Dziaanie narkotyku sprawia, e osoba uzaleniona podporzdkowuje cae swoje ycie koniecznoci zdobycia kolejnej dawki.

Czy homeopatia naprawd dziaa? [NaZdrowie]

Mefedron – dziaanie

Mefedron wykazuje silne waciwoci psychoaktywne. Osoba, ktra zaya narkotyk, nie odczuwa zmczenia, nie chce je, zapomina o swoich zmartwieniach. Wpada w stan euforyczny, jest pobudzona i otwarta na innych. Jeli zwykle cechuje si niemiaoci, po wziciu mefedronu stanie si dusz towarzystwa. Typowym objawem zaycia narkotyku jest pojawienie si potrzeby przebywania z ludmi, dzielenia si historiami, rozmawiania o sobie. Mefedron wyzwala poczucie siy i zwycistwa. Do objaww fizycznych wywoywanych przez narkotyk mona zaliczy m.in.: rozszerzenie renic, rumiece na twarzy, drenie rk, gsi skrk, szczkocisk, zmiany temperatury ciaa, zawroty gowy, szybk potliwo rk, podwyszenie cinienia ttniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia pamici krtkoterminowej.

Naley podkreli, e mefedron moe wywoa ostre stany psychotyczne. Trudno oceni, jak zachowa si osoba, ktra zaya narkotyk. Reakcje mog by nieprzewidywalne – np. po wziciu dziaki uzaleniony doprowadzi do bjki lub zrobi sobie krzywd (moe nawet doj do samobjstwa).

Efekty zaycia mefedronu pojawiaj si bardzo szybko. Wystarczy kilka sekund, by organizm zacz wytwarza bardzo due iloci dopaminy (odpowiedzialnej za pobudzenie i eufori), serotoniny (bezsenno, osabienie apetytu) oraz proenkafiliny (dziaanie przeciwlkowe i przeciwblowe).

Mefedron – dugotrwae skutki zaywania narkotyku

Dugotrwae zaywanie mefedronu objawia si przede wszystkim zrujnowan psychik. Uzalenieni nie s w stanie wrci do normalnego funkcjonowania. wiat bez mefedronu wydaje si szary, pozbawiony emocji, przepeniony trudnociami. Bardzo czsto u uzalenionych pojawiaj si stany lkowe, urojenia i psychozy. Charakterystycznym objawem regularnego zaywania narkotyku jest take znaczny spadek wagi.

Warto podkreli, e na niekorzystne objawy zaywania mefedronu nie trzeba dugo czeka. Okres zjazdu (ostatnia faza po wziciu narkotyku) jest bardzo nieprzyjemny. Pojawiaj si nudnoci, przyspieszone bicie serca, oglne osabienie, bezsenno, brak apetytu, krwawienie z nosa, wysypki oraz stany depresyjne i paranoiczne. Jedyn ulg wydaje si wzicie kolejnej dawki. Znane s przypadki zgonu po zayciu mefedronu. Spowodowane byy nadmiernym podniesieniem cinienia ttniczego krwi, przez co dochodzio do wylewu.

Co wane, mefedron to wzgldnie nowa substancja, dlatego dugotrwae skutki jej zaywania nie s do koca jasne.

Co to jest metafedron?

Naley odrnia mefedron od metafedronu. Ten drugi to pochodna mefedronu, uywana czsto jako zamiennik pierwszej substancji. Metafedron zacz zdobywa popularno wwczas, gdy doszo do zdelegalizowania mefedronu w 2010 r. Kariera metafedronu skoczya si jednak rwnie szybko. Do delegalizacji substancji doszo w 2015 r.

Moe rwnie ci zainteresowa: