Rak mzgu - przyczyny, objawy, leczenie

Rak mzgu - to nieprawidowo nazywany guz mzgu. Nowotwr, guz i rak nie s pojciami tosamymi, nie mona uywa ich zamiennie. Guz mzgu daje o sobie zna po powstaniu tzw. ciasnoty rdczaszkowej. Guz, ktry ronie wewntrz czaszki powoduje wzrost cinienia. W efekcie dochodzi do obrzku mzgu, ktry objawia si min. blem gowy. Jakie s inne objawy tzw. raka mzgu?

Rak mzgu a nowotwr mzgu

Nowotwr mzgu jest powszechnie nazywany rakiem mzgu. Jest to jednak bdne stwierdzenie, poniewa nie kady nowotwr zoliwy jest rakiem. Powstaje on z tkanki nabonkowej, natomiast zmiany, ktre tworz si w mzgu, s pochodzenia nienabonkowego. Wicej na ten temat przeczytasz tutaj: Nowotwr i rak to nie to samo. Podzia i nazewnictwo nowotworw.

Nowotwory dzielimy na agodne i zoliwe. Rak mzgu (potocznie mwic) moe by:

Guz mzgu z kolei nie musi by nowotworem. Guzami nazywane s wszystkie obce obiekty albo tkanki, jakie pojawiy si w mzgu - mog to by take ropnie lub pasoyty.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

agodne i zoliwe nowotwory mzgu - objawy

agodne nowotwory mzgu cechuj si powolnym roniciem. Oprcz tego nie skutkuj pojawieniem si naciekw w otaczajcych je tkankach. Zoliwe nowotwory mzgu (to one funkcjonuj powszechnie jako "rak mzgu") maj natomiast to do siebie, e przerzucaj si na struktury je otaczajce, dlatego s duo trudniejsze w leczeniu. Nawet te zoliwe zmiany w mzgu maj jednak bardzo mae prawdopodobiestwo przerzutw na inne organy. Z tego wzgldu leczenie kieruje si bezporednio na konkretn zmian.

Czy najwicej ciepa ucieka przez gow? [NaZdrowie]

Rak mzgu - przyczyny

 1. Przyczyn powstania nowotworu mzgu moe by przerzut z innego organu - to przyczyna wtrna. Najczciej pochodz one z puc lub piersi.
 2. Nowotwr moe te pojawi si samoistnie - jest po przyczyna pierwotna.

Podobnie jak w przypadku innych nowotworw, ciko jest stwierdzi, jakie s bezporednie przyczyny powstania. Istniej jednak pewne czynniki, ktre typuje si jako te, ktre zwikszaj ryzyko zachorowania. S to:

 • palenie papierosw,
 • kontakt z toksycznymi substancjami,
 • wirus HIV,
 • napromieniowanie,
 • ale te najmniej zalene od nas czynniki genetyczne.

Nawet jeli wyeliminujemy czynniki szkodliwe ze swojego ycia, nie mamy stu procentowej pewnoci, e nie zachorujemy na - jak si potocznie mwi - raka mzgu.  Jednak, o ile to moliwe, dobrze jest przebywa w jak najzdrowszym dla organizmu rodowisku i dba o siebie.

Nowotwr mzgu - objawy

Objawy zwizane z guzem mzgu to:

 • ogromny bl gowy,
 • wymioty,
 • bradykardia (zwolnienie czynnoci serca),
 • problemy z pamici i koncentracj,
 • utraty przytomnoci,
 • problem z oddychaniem,
 • padaczka,
 • zbyt due pobudzenie albo odwrotnie - ciga apatia,
 • sztywnienie karku,
 • problemy ze wzrokiem.

Wymienione wyej objawy s spowodowane wzrastajcym cinieniem rdczaszkowym. Kiedy si zwiksza, moe doj nawet od wgobienia mzgu. Guz rozsadza mzg, mzgowie si przemieszcza.

Istnieje jeszcze grupa objaww, ktre odnosz si do miejsca, w ktrym guz uciska na mzg.

 1. Jeli dzieje si to w pacie czoowym, to pojawia si otpienie, zwikszone libido, a nawet agresja.
 2. Jeli guz uciska na pat skroniowy, to mona zaobserwowa stany depresyjne i lki, problemy z pamici, problemy z mow, a nawet omamy suchowe.
 3. Z kolei uciskanie na mdek objawia si oczoplsem, zawrotami gowy i kopotami z rwnowag.

U dzieci pojawiaj si inne objawy. Czsto zmienia si ich charakter pisma, przestaj si rozwija motorycznie i pciowo, dziecko czciej dowiadcza lku oraz czsto wymiotuje.

Rak mzgu - diagnostyka

Wymienione wyej objawy powinny nas skoni do niezwocznej wizyty u lekarza.            Zleci on prawdopodobnie nastpujce badania:

Dziki temu bdzie mona jednoznacznie i szybko stwierdzi, czy objawy s spowodowane nowotworem i - jeli przypuszczenia si potwierdz - jaka jest jego posta.

Glejak (nowotwr mzgu) - objawy i specyficzne rodzaje

Glejak powstaje z komrek glejowych. Mog mie rne rodzaje, ale wszystkie s bardzo niebezpieczne dla ycia i zdrowia. Wyrnia si:

 1. nowotwory gleju gwiadzistego: gwiadziak tucznokomrkowy, wkienkowy, wosiankomrkowy, anaplastyczny
 2. glejak wielopostaciowy (zoliwy)

Ten ostatni dotyczy najczciej starszych osb i powoduje du umieralno. Bardzo trudny do wyleczenia jest take gwiadziak anaplastyczny, ktry nieleczony albo leczony le moe przeksztaci si w glejaka wielopostaciowego. Rwnie dotyczy osb starszych.

Rozpoznanie objaww pozwoli na szybsze udanie si do lekarza i podjcie waciwego leczenie nakierowanego wanie na ten rodzaj nowotworu, a s nimi:

 • problemy z koncentracj,
 • zaburzenia czucia i mowy,
 • napady padaczki.

Mog pojawi si take objawy charakterystyczne dla guzw mzgu, ktre wymieniono wyej.

Glejak - leczenie

Najczciej glejaki usuwa si chirurgicznie. Stosuje si take chemioterapi i/lub radioterapi.

Rak mzgu - rokowania

Nie mona jednoznacznie stwierdzi, jakie mog by rokowania. Wszystko zaley od danego pacjenta, stopnia rozwoju choroby leczenia i innych czynnikw. Wpyw ma take stopie zoliwoci nowotworu.

Zwraca si take uwag na umiejscowienie guza - jeli znajduje si w miejscu, z ktrego trudno bdzie go usun lub okae si to niemoliwe, rokowania bd o wiele sabsze. Rak mzgu najczciej usuwany jest chirurgicznie. Jeli zmiana znajduje si gbiej, jest trudniejsza do usunicia - sama operacja bdzie wizaa si z wikszym ryzykiem. Leczenie obejmuje take chemioterapi i/lub radioterapi.

Radioterapia zwykle jest nastawiona na leczenie okolicy guza mzgu. Stosowanie jej powinno trwa przynajmniej przez kilka tygodni. Zdarza si, e promieniowanie jest stosowane na cay mzg - dzieje si tak w przypadku, gdy w mzgu wykryto wicej guzw. Wanym elementem terapii jest oczywicie chemioterapia. To sposb na najbardziej oporne i zoliwe guzy. Stosowanie chemii ma na celu usunicie ognisk nowotworowych.

Im szybciej rak mzgu jest wykryty, tym wiksze s szanse na cakowite wyzdrowienie. Kiedy zauway si pierwsze niepokojce objawy, lepiej od razu uda si do lekarza, ktry wykluczy nasze przypuszczenia lub je potwierdzi i pomoe na dalszych etapach leczenia.

Przeczytaj take: