Guzek na szyi - tarczyca, nowotwory, torbiele i inne przyczyny

Guzki na szyi nie zawsze s bolesne. Czasem tylko lekko zarysowuj si pod skr, a wyczuwamy je palcami. Bywaj lekko ruchome lub stae, o zwartej konsystencji. Pojawienie si zgrubienia na szyi jest objawem niepokojcym, wymagajcym zbadania. Guzki na szyi mog mie charakter wrodzony, zapalny, pourazowy oraz nowotworowy.

Guzek na szyi - jak si objawia, etiologia guzw

O guzie na szyi mwimy, gdy pod skr pojawia si wyczuwalne domi zgrubienie lub widoczne wybrzuszenie. W zalenoci od umiejscowienia, wielkoci czy struktury guzek moe by oznak rnych chorb. Oglnie rzecz biorc spotyka si guzy wrodzone, zapalne, ukadu chonnego, naczyniowe, pochodzenia nerwowego oraz pourazowe.

Guzy zapalne pojawiaj si w wyniku powikszenia wzw chonnych. U dzieci powikszenie si wzw chonnych moe mie rdo w toczcym si procesie zapalnym w organizmie (przewleke zapalenia migdakw podniebiennych, migdaka gardowego, zapalenia garda). U dorosych za powikszenie si wzw chonnych moe te odpowiada prchnica oraz przewleke zapalenie migdakw podniebiennych. Ponadto: zapalenia grnych drg oddechowych, mononukleoza zakana i inne choroby zakane.

Zdecydowana wikszo guzw spotykanych u dzieci jest jednak wrodzona. Podobnie jest z dorosymi do mniej wicej 40-tego roku ycia, potem wzrasta ryzyko, e guzek na szyi jest skutkiem zmian nowotworowych. Najbardziej "podejrzane" s guzy lite, spoiste, bez widocznych zmian zapalnych.

Guzek na szyi - diagnostyka

W razie pojawienia si guzka wane jest okrelenie okolicznoci pojawienia si guza oraz umiejscowienie na szyi. Dla uatwienia diagnozy dzieli si szyj na trjkty odpowiadajce rnych strukturom anatomicznym. Mamy zatem obszar podbrdkowy, poduchwowy, ttnicy szyjnej, miniowy, nadobojczykowy i potyliczny.

Na pocztek lekarz ustala, czy guzek jest wrodzony czy nabyty. Wskazwk jest czas pojawienia si guzka, okolicznoci w jakich si pojawi, a take to, czy jest stabilny, czy nadal ronie. Pomocna przy stawianiu diagnozy jest odpowied na pytanie, czy pojawieniu si guzka towarzyszyy infekcje. A take czy nie doszo do jakiego urazu lub czy chory kontaktowa si niedawno ze zwierztami.

Ponadto istotne s takie dodatkowe objawy jak bl, zaczerwienienie okolicy guza, gorczka oraz towarzyszce dolegliwoci, w tym utrata masy ciaa, powikszenie wzw chonnych w innych miejscach ciaa, nocne poty, dusznoci, trudnoci w poykaniu.

Struktur guza oraz zmiany zapalne mona oceni wykonujc badanie USC. Niektre guzy, szczeglnie te umiejscowione w okolicy nadobojczykowej, wymagaj zrobienia przewietlenia klatki piersiowej. Ponadto pomocne s: morfologia krwi, oznaczenie CRP, badanie serologiczne wykluczajce cytomegali czy mononukleoz, toksoplazmoz, bruceloz lub chorob kociego pazura.

Przy zmianach nowotworowych lub bardzo rozlegych guzach potrzebne s badania obrazowe, robione przy uyciu rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Ponadto wykonuje si biopsj cienkoigow, aby oceni rodzaj zmiany (nowotworowa, bakteriologiczna). Guzki na wzach chonnych wymagaj pobrania caego lub czci wza do badania histopatologicznego.

Zobacz wideo arczyca nami rzdzi! Na pewno wiesz, jak pracuje ten narzd?

Guzek na szyi - moliwe przyczyny

Przyczyn dolegliwoci moe by wiele. Mona oglnie powiedzie, e s wrodzone oraz nabyte, przy czym mog mie charakter zapalny lub nowotworowy. Wrd pozostaych przyczyn znajduj si m.in. choroba tarczycy (wole) oraz krcz szyi.

Wrodzone:

 • torbiel boczna szyi
 • torbiel rodkowa szyi (torbiele przewodu tarczowo-jzykowego)
 • torbiele skrzaste
 • malformacje naczyniowe
 • malformacje limfatyczne

Malformacje to rodzaj wady wrodzonej, wywoanej przez pierwotne zaburzenie w trakcie rozwoju w okresie zarodkowym.

Zapalne:

 • zmiany zapalne wzw chonnych towarzyszce infekcjom wirusowym i bakteryjnym (np. odra, ryczka, adenowirusy, herpeswirusy, wirus HIV)
 • zapalenie wzw chonnych spowodowane przez prtki atypowe
 • zmieniona zapalnie linianka poduchwowa
 • ropowice szyi i dna jamy ustnej
 • grulica wzw chonnych,
 • choroba kociego pazura,
 • promienica (infekcja bakteryjna wywoana przez bakterie beztlenowe - promieniowce)
 • AIDS

Nowotworowe:

Inne przyczyny:

 • wole (guzki) tarczycy
 • torbiel linianki podjzykowej (tzw. abka nurkujca)
 • torbiel zewntrzna kieszonki krtaniowej
 • fibromatoza szyi (krcz szyi)

Guzek na szyi - leczenie

Metoda leczenia guza zaley od jego pochodzenia i struktury. Leczenie zachowawcze stosuje si przy niektrych zmianach zapalnych, urazowych oraz zakanych. Operacyjnie leczy si guzy wrodzone, a take naczyniowe, gruczoowe, nerwopochodne i nowotworowe. Przy guzach zoliwych zazwyczaj wdraa si take chemioterapi czy radioterapi.