Limfadenopatia (powikszenie wzw chonnych): przyczyny i objawy

Limfadenopatia jest to medyczne okrelenie na powikszenie wzw chonnych. Zdarza si do czsto i bywa objawem infekcji bakteryjnych czy te wirusowych. Mija zazwyczaj po kilku dniach. Jeeli jednak ten stan utrzymuje si duej, naley poradzi si lekarza.

Limfadenopatia - co to takiego?

Limfadenopatia (ac. lymphadenopathia) to - inaczej mwic - powikszenie wzw chonnych spowodowane odpowiedzi antygenow organizmu, czyli reakcj systemu immunologicznego na zagroenie. Oznacza, e w pobliu toczy si jaki stan zapalny.

Wzy chonne s czci ukadu limfatycznego (chonnego), ktry ma za zadanie rozprowadza limf, czyli pyn ustrojowy po organizmie oraz stanowi wany element naszej ochrony immunologicznej. Ukad limfatyczny zbudowany jest wic z wzw oraz z naczy, ktrymi przemieszcza si  limfa, czyli chonka, filtrowana przedtem w wzach chonnych. W tyche wzach wytwarzane s take limfocyty, czyli komrki ukadu odpornociowego, wchodzce w skad leukocytw - biaych ciaek krwi, ktrych rola polega na zwalczaniu atakujcych mikroorganizmw chorobotwrczych oraz komrek nowotworowych.

Wzy chonne, ktrych jest kilkaset, znajdziemy w wielu miejscach w organizmie, rozmieszczone s przy tym najczciej grupami w newralgicznych miejscach. Dziel si na wzy powierzchowne oraz wzy gbokie. Niektre z nich znajduj si tu pod skr i atwo je wyczu doni, inne z kolei le w pobliu wikszych narzdw wewntrznych. Wyczuwalne pod skr s zatem grupy wzw chonnych zlokalizowane na szyi, nad obojczykami, nastpnie pod pach oraz wzy pachwinowe. Mamy te wzy chonne pod kolanami i w zgiciu rk. Pozostae wzy chonne znajduj si w klatce piersiowej oraz w jamie brzusznej.

Zwykle pojedynczy wze chonny jest niewielki, najwiksze maj nie wicej ni 1 cm rednicy i ksztatem przypominaj fasol. Zbudowane s z tkanki limfatycznej. Do powikszenia si wzw chonnych dochodzi w momencie, gdy zaczynaj produkowa wiksze iloci limfocytw. Oznacza to, e w pobliu znajduje si jakie ognisko zapalne. O powikszeniu wza chonnego mwimy, gdy jego rednica przekracza 1 cm, a w przypadku wzw pod pach - 1,5 cm. Przy powikszeniu si jednego wza chonnego mwimy o  limfadenopatii zlokalizowanej, natomiast wiksza liczba powikszonych wzw oznacza limfadenopati uoglnion.

Limfadenopatia - objawy

Sami moemy wyczu powikszone wzy chonne na przykad po pach. Aby to zrobi, czymy razem trzy palce i uciskamy lekko skr. Wyczujemy wtedy niewielkie zgrubienia, jakby ziarnka grochu. Wzy chonne powinny by lekko ruchome i bezbolesne. W przypadku, gdy toczy si w naszym organizmie jaki proces zapalny, wzy chonne, ktre s zaangaowane w walk, robi si wiksze, mog te sta si bolesne, a skra wok zaczerwieniona. Nieruchomy i powikszony wze take jest powodem do niepokoju. Wszystkie te objawy powinien jednak zdiagnozowa lekarz, ktry przeprowadzi odpowiednie badania dodatkowe. Sami nie zadrczajmy si za wczenie. Moe to by zwyka infekcja, taka jak przezibienie. Po kilku dniach powrcimy do normy

Dopiero, gdy wzy chonne s wiksze ni 2 cm, bolesne, towarzyszy temu wysoka gorczka, powyej 38 stopni i duy spadek masy ciaa w cigu ostatnich szeciu miesicy, wizyta u lekarza staje si spraw piln. W niektrych przypadkach wzy chonne staj si twarde i nieruchome, co take powinno nas zaniepokoi i skoni do wizyty u lekarza. Inne niepokojce objawy to: nocne poty, skonno do krwawie i siniakw, znaczne osabienie.

Limfadenopatia - przyczyny

Najczciej do powikszenia si wzw chonnych dochodzi przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Take zakaenia grzybiczne i pasoytnicze skutkuj bolesnym powikszeniem wzw. Czsto towarzyszy temu obrzk oraz zaczerwienienie skry w ssiedztwie. Limfadenopatia zwizana jest take z niektrymi chorobami niezakanymi, w tym z nowotworami, takimi jak  choniak czy te biaaczka.

Jeden z powszechnych mitw mwi, e sok z buraka zapobiega biaaczce. Jakie dziaanie ma sok buraka, komu pomaga, a kto powinie go unika - o tym mwi nasz film.

Zobacz wideo

Choroby, ktrym towarzyszy powikszenie wzw chonnych to m.in.:

  • odra, ryczka, mononukleoza zakana, HIV/AIDS, cytomegalia, opryszczka, ospa wietrzna, ppasiec, wirusowe zapalenie wtroby i inne choroby wirusowe
  • szkarlatyna, angina, kia, grulica, zakaenia skrne i inne choroby bakteryjne
  • choroba kociego pazura, riketsjoza, toksoplazmoza, tularemia i inne choroby roznoszone przez zwierzta
  • histoplazmoza, blaskomykoza (choroba Gilchrista), kokcydioidomikoza - choroby grzybiczne
  • choroby autoimmunologiczne, w tym tocze rumieniowaty ukadowy, reumatoidalne zapalenie staww
  • nowotwory, przede wszystkim biaaczki i choniaki, przerzuty raka
  • choroby metaboliczne, takie jak choroba Fabry'ego, Gauchera
  • sarkoidoza

Limfadenopatia - leczenie

Powikszone wzy chonne mwi nam o toczcej si w organizmie chorobie, ktra moe nalee do lejszych, takich jak zwyke przezibienie lub inna lekka infekcja i przej po kilku dniach, albo o powaniejszym stanie. W przypadku zakae bakteryjnych podaje si zazwyczaj antybiotyki, co szybko poprawia stan wzw chonnych. Powaniejsze objawy wymagaj zrobienia dodatkowych bada, takich jak badania krwi, USG jamy brzusznej, RTG, tomografia komputerowa i inne.