Leukocyty (krwinki białe) - wszystko co powinniśmy o nich wiedzieć

Leukocyty, potocznie nazywane białymi krwinkami, pełnią w naszym organizmie niezwykle ważną funkcję. Odpowiadają one bowiem między innymi za chronienie naszego organizmu przed działaniem różnorodnych drobnoustrojów czy wirusów. Nie dziwi zatem fakt, iż odbierając wyniki niemal każdego typu badania krwi, zauważymy, iż obejmują one również poziom leukocytów. Warto w związku z tym wiedzieć, co to znaczy gdy ich poziom jest zbyt wysoki lub też zbyt niski, aby zdawać sobie sprawę co może nam grozić oraz by móc prawidłowo zareagować w takiej sytuacji.

Leukocyty - czym są

Leukocyty należą do grupy najważniejszych składników krwi, wraz z krwinkami czerwonymi oraz płytkami krwi. Są również jednym z elementów układu immunologicznego, który tworzą ze specjalnymi białkami oraz z narządami limfatycznymi, takimi jak śledziona, grasica, węzły chłonne czy szpik kostny.

Białe krwinki są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem swojej budowy, jak i pełnionych w organizmie funkcji. Choć wielkością przewyższają krwinki czerwone, to jest ich w naszym ciele zdecydowanie mniej. Dlatego też, u przeciętnego człowieka na 600 krwinek czerwonych przypada 1 krwinka biała.

Rola leukocytów w naszym organizmie

Układ immunologiczny, którego ważną częścią są leukocyty, jest odpowiedzialny za chronienie naszego organizmu przed substancjami oraz zarazkami, które w jakikolwiek sposób mogą mu zagrażać. Głównym zadaniem leukocytów jest natomiast wyszukiwanie wszelkich drobnoustrojów oraz ich skuteczne zwalczanie.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie krwinki białe znajdują się cały czas w naszej krwi. Są one bowiem magazynowane w szpiku kostnym, węzłach chłonnych oraz śledzionie. Dopiero w sytuacji, gdy do naszego organizmu dostaną się szkodliwe zarazki, leukocyty są niemal natychmiast transportowane do krwiobiegu, skąd są w stanie prawidłowo spełniać swoją rolę.

Zobacz wideo

Leukocyty - podział oraz pełnione funkcje

Leukocyty zostały podzielone na dwie grupy, pod względem występowania ziarnistości w komórkach lub jej całkowitego braku. W związku z tym, pośród białych krwinek wyróżniamy grupę granulocytów oraz grupę agranulocytów. Bardzo ciekawe jest to, że również w obrębie tych grup, poszczególne leukocyty są odpowiedzialne za nieco inne funkcje związane z ochroną naszego organizmu przed drobnoustrojami.

Pośród granulocytów wyróżniamy zatem granulocyty:

 1. obojętnochłonne - inaczej neutrofile, które odpowiadają przede wszystkim za ochronę naszego organizmu przed bakteriami. Umożliwia im to zdolność do wchłaniania, a następnie rozkładania substancji oraz drobnoustrojów, które są pobierane z zewnątrz komórki. Warto także wspomnieć, że neutrofile właśnie wydzielają substancje bakteriobójcze, takie jak doskonale nam znane wolne rodniki.
 2. kwasochłonne - czyli inaczej eozynofile, odpowiadają z kolei za niszczenie pasożytów atakujących nasz organizm, ale również biorą pośredni udział w reakcjach alergicznych.
 3. zasadochłonne - inaczej bazofile, dzięki zawartości histaminy, heparyny i enzymów proteolitycznych, biorą udział w reakcjach alergicznych.

Jeśli natomiast chodzi o agranulocyty, dzielą się one na:

 1. limfocyty B - produkowane są w szpiku kostnym i są odpowiedzialne za odpowiedź humoralną, a zatem za wytwarzanie przeciwciał. Kontakt z antygenem umożliwia im przekształcenie się w komórki pamięci oraz komórki plazmatyczne.
 2. limfocyty T - również produkowane są w szpiku kostnym, ale dojrzewają w grasicy. Są odpowiedzialne za bezpośrednie niszczenie szkodliwych mikroorganizmów oraz dodatkowo regulują pracę pozostałych komórek chroniących nasz organizm.
 3. limfocyty NK - odpowiadają za niszczenie tych komórek naszego organizmu, które nie mogą już poprawnie spełniać swojej funkcji w wyniku jakiegoś uszkodzenia. Eliminują również komórki uszkodzone przez nowotwory.

Poziom leukocytów we krwi

Jeśli chodzi o leukocyty norma w ich przypadku to 4-11 tys./mm3. Oczywiście, tak jak w każdej innej sytuacji, dopuszczalne są pewne niewielkie odchylenia, które wcale nie muszą być dla nas sygnałem, iż w naszym organizmie dzieje się coś złego. Pod uwagę należy chociażby brać fakt, iż ich liczbę mogą zmienić takie czynniki jak przyjmowane leki, ciąża, czy nawet intensywny wysiłek fizyczny.

W sytuacji jednak, gdy odchylenia są znaczne i nie są związane z żadnymi ze wspomnianych czynników, mogą świadczyć o pewnych nieprawidłowościach. Wyróżniamy wówczas dwa stany. Podwyższone leukocyty, których liczba we krwi wzrasta powyżej 11X103/μl oznaczają leukocytozę. Natomiast niskie leukocyty, których poziom spada poniżej 4x103/ μl,wskazują na leukopenię.

Leukocytoza, czyli wysoki poziom leukocytów we krwi

Wyniki wskazujące na leukocytozę mogą świadczyć między innymi o:

 • zakażeniu bakteryjnym, wirusowym, pasożytniczym lub grzybiczym
 • przewlekłych, ostrych stanach zapalnych
 • chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego, takich jak ziarnica złośliwa czy przewlekła białaczka szpikowa
 • nowotworach
 • zaburzeniach metabolicznych, takich jak rzucawka ciężarnych, mocznica lub kwasica cukrzycowa
 • uszkodzeniach tkanek, występujących na przykład przy zawale mięśnia sercowego czy rozległych urazach
 • silnych krwotokach

Leukopenia, czyli niski pozom leukocytów we krwi

Niski poziom leukocytów, świadczący o leukopenii, może być spowodowany:

 • zakażeniem wirusowym, takim jak grypa, ospa wietrzna, różyczka czy odra albo zapalenie wątroby
 • ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi, do których należą chociażby dur brzuszny, czy też posocznica wywołana bakteriami Gram-ujemnymi
 • aplazją szpiku kostnego
 • chorobami rozrostowymi, takimi jak szpiczak mnogi i ostra białaczka limfoblastyczna
 • uszkodzeniem szpiku kostnego przez przyjmowane leki

Leukocyty w moczu - co to oznacza?

U zdrowej osoby, liczba leukocytów w badanym moczu, może wynosić od 1 do 3. Kiedy jednak ich liczba się zwiększa, w fachowej terminologii stan ten nazywany jest leukocyturią. Najczęstszą przyczyną podniesienia się poziomu leukocytów w moczu są różnego rodzaju infekcje oraz stany zapalne. Wówczas bowiem są one niezbędne do zwalczenia wszelkiego typu patogenów.

Istnieją jednak również inne schorzenia, których objawem może być podwyższony poziom leukocytów w moczu. Należą do nich:

 • przewlekłe, ostre zakażenie układu moczowego
 • schorzenia nerek, takie jak kamica nerkowa, odmiedniczkowe zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek
 • nowotwór pęcherza moczowego
 • zapalenie przydatków, czyli jajników oraz jajowodów
 • zapalenie wyrostka robaczkowego

Podwyższony poziom leukocytów w moczu może mieć również inne przyczyny, nie związane z chorobami wymienionymi wyżej. Na podniesienie się liczby białych krwinek mogą mieć wpływ przyjmowane przez nas leki, ale także występujący stan podgorączkowy, duży wysiłek fizyczny, czy nawet odwodnienie.

Leukocyty w moczu w ciąży

Ciąża jest niezwykle ważnym okresem w życiu każdej kobiety. Aby dołożyć wszelkich starań, by nic nie wpłynęło negatywnie na zdrowie dziecka i matki, regularnie przeprowadzane są skrupulatne badania. Jednym z nich jest badanie moczu, w którym może pojawić się zbyt duża liczba leukocytów.

Takie wyniki zwykle wskazują na stan zapalny lub też zakażenie, a w większości tego typu przypadku chodzi konkretnie o infekcje układu moczowego. Jest to częsta przypadłość u kobiet w ciąży, czego przyczyną są problemy z całkowitym opróżnianiem pęcherza.

Oczywiście, bez względu jednak na to czy chodzi o pęcherz czy jakąkolwiek inną dolegliwość, której objawem jest podwyższony poziom leukocytów w moczu, należy zgłosić się do lekarza w celu postawienia diagnozy oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży, u których każdego rodzaju infekcja może mieć niekorzystny wpływ również na zdrowie dziecka.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: