Choroby ukadu krenia: przyczyny, objawy, leczenie

Chorobami ukadu krenia, inaczej ukadu sercowo-naczyniowego, nazywa si schorzenia obejmujce serce, yy oraz ttnice. Obecnie notuje si wzrost liczby zachorowania na choroby ukadu krenia, w zwizku z czym s one nazywane chorobami cywilizacyjnymi.

Na choroby ukadu naczyniowego choruje coraz wicej osb, a wrd pacjentw najwicej jest mczyzn w rednim wieku. Co wicej, schorzenia tego typu nale do grupy najczstszych przyczyn mierci. Dlaczego zachorowalno na te choroby wzrasta? Jakie s gwne przyczyny wystpowania chorb serca i ukadu naczyniowego? Bardzo czsto przyczyn jest wiele, a ryzyko wystpienia schorze tego typu zwikszaj takie czynniki jak:

 • Stosowanie nieodpowiedniej diety
 • Niski poziom aktywnoci fizycznej
 • Palenie papierosw
 • Nadwaga
 • Przewleky stres
 • Naduywanie alkoholu
 • Predyspozycje genetyczne.

Do chorb ukadu sercowo-naczyniowego zalicza si midzy innymi takie schorzenia jak:

 1. Miadyca - moe prowadzi do powanych komplikacji, ale niestety daje pierwsze objawy dopiero wtedy, gdy zmiany miadycowe s ju dobrze rozwinite. W trakcie rozwoju choroby na skutek procesw zapalnych, na ciankach naczy krwiononych gromadz si zogi wapnia, lipidy oraz kolagen, ktre tworz tak zwane blaszki miadycowe. Blaszki wpywaj na pojawienie si zaburze przepywu krwi przez naczynia, a gdy blaszka oderwie si od ciany naczynia krwiononego moe dochodzi do zamknicia naczynia. W takich sytuacjach dochodzi do niedokrwienia narzdu, ktry by zaopatrywany w krew przez dane naczynie.
 2. Udar mzgu - wyrnia si udar krwotoczny oraz niedokrewienny, a obydwa rodzaje dotykaj najczciej osb w wieku od 65 do 70 lat. Objawy udaru s uzalenione od tego, jaka cz mzgu zostanie podczas udaru uszkodzona. Moliwe powikania po udarze to niedowad jednej strony ciaa, problemy z mwieniem i rozumieniem mowy oraz zaniewidzenie.
 3. Nadcinienie ttnicze - mwi si o nim, gdy cinienie przez jaki czas utrzymuje si na poziomie powyej 140/90 mm Hg. Podwyszone cinienie zwiksza ryzyko udaru mzgu, miadycy, wystpienia zmian w obrbie siatkwki oraz niewydolnoci nerek. Leczenie nadcinienia opiera si na farmakoterapii. Istotna jest take odpowiednia dieta (ograniczenie przetworzonych pokarmw, zmniejszenie iloci uywanej soli) oraz zwikszenie aktywnoci fizycznej. Osoby uzalenione od papierosw powinny rzuci palenie.
 4. Niewydolno serca - jest zespoem objaww, do ktrych nale midzy innymi szybkie mczenie si, obrzki kostek oraz kaszel pojawiajcy si po wysiku fizycznym. W przypadku choroby tej wystpuj zaburzenia pracy serca i nieprawidowoci w przepywie krwi. Zazwyczaj niewydolno serca jest zwizana z chorob wiecow, a czasami wystpuje na skutek zawau serca, kardiomiopatii albo chorb zastawek. Wikszo przypadkw zachorowa wystpuje u osb w wieku powyej 60 lat.
 5. Zawa serca – jest stanem, w ktrym dochodzi do zatkania ttnicy, ktra doprowadza do serca krew razem z tlenem i substancjami odywczymi. Na skutek tego nastpuje martwica fragmentu minia sercowego. Zazwyczaj martwica obejmuje lew komor serca. Czasami na skutek zamknicia jednej ttnicy dochodzi do rozwoju dodatkowych ttnic, ktre rozwijaj si z innych naczy krwiononych. Wwczas mona mwi o kreniu obocznym, czyli takim, w ktrym nowa ttnica przejmuje funkcje ttnicy, ktra zostaa zablokowana.

Schorzenia mog obejmowa rwnie yy i naczynia obwodowe. Do grupy chorb ukadu krwiononego zalicza si te nabyte lub wrodzone wady serca oraz choroby nowotworowe serca.

Wiele schorze ukadu sercowo-naczyniowego daje podobne objawy. Typowe dolegliwoci zwizane z problemami z funkcjonowaniem tego ukadu to:

Choroby ukadu krenia - diagnoza

W przypadku chorb ukadu krenia bardzo wane jest szybkie rozpoznanie i podjcie leczenia. Wczesne wdroenie terapii znacznie zwiksza szanse na wyleczenie i redukuje ryzyko wystpienia powika. U pacjentw z podejrzeniem chorb serca w pierwszej kolejnoci przeprowadza si badania krwi, w szczeglnoci oznaczenie poziomu glukozy, trjglicerydw oraz cholesterolu. Takie podstawowe badanie pozwala na ocen ryzyka zachorowania. Czasami wykonuje si badania dodatkowe, w tym oznaczenie poziomw fibrynogenu, homocysteiny, Lp(a) oraz biaka C-reaktywnego, a u niektrych pacjentw konieczne jest przeprowadzenie bada specjalistycznych. Oprcz badania krwi w procesie diagnostycznym wykonuje si badania takie jak:

Rzadziej wyniki bada nieinwazyjnych nie s wystarczajce, aby postawi diagnoz, w zwizku z czym zachodzi potrzeba wykonania bada inwazyjnych, z ktrych najczciej przeprowadza si koronarografi.

Powane choroby czsto objawiaj si bahymi dolegliwociami. Jak nie przegapi wanych sygnaw

Zobacz wideo