Nadwaga- kiedy mwimy o nadwadze? Czy jest grona dla zdrowia?

Nadwagauznawana jest za pierwszy krok ku otyoci, dlatego warto jest pilnowa dodatkowych kilogramw. Niewielka nie jest jeszcze problemem medycznym i najatwiej jest si z ni upora zmieniajc diet i zaywajc wicej ruchu.

Nadwaga - kiedy mwimy o nadwadze?

Nadwaga oznacza nadmierne nagromadzenie tkanki tuszczowej, powyej zapotrzebowania organizmu. Dotyka coraz wikszej grupy ludzi. Nadwaga i otyo okrelane s mianem epidemii XXI wieku. Ju wiele lat temu wiatowa Organizacja Zdrowia prognozowaa, e otyo stanie si jednym z najwikszych zagroe zdrowotnych naszych czasw. Szczeglnie niepokojca jest nadwaga wrd dzieci i modziey, ktrej poziom ronie z roku na rok. Wg szacunkw WHO do 2025 roku liczba dzieci z nadwag wzronie a do 70 mln. A to oznacza take kopoty ze zdrowiem, w tym choroby ukadu krenia i serca oraz zagroenie cukrzyc, poniewa nadwaga moe szybko i niepostrzeenie przerodzi si w otyo.

Nadwaga i otyo nie s jednak tym samym. Nadwaga to jakby pierwszy krok ku otyoci. Jest stosunkowo atwa do zwalczenia, jeeli zastosuje si odpowiedni diet oraz pamita o wysiku fizycznym. Lekka nadwaga nie wydaje si by problemem. Jednak znaczna i dugotrwaa grozi ju rozwojem wielu chorb, w tym tych najgroniejszych. Mog nas dopa nadcinienie, miadyca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, udar mzgu, a take cukrzyca. Ponadto nadwaga oznacza wiksze zagroenie rozwojem raka piersi oraz jelita grubego. Zwikszona masa ciaa le wpywa na stawy, krgosup, sprzyja take rozwojowi osteoporozy, hemoroidom i ylakom ng.

Otyo oraz otyo olbrzymia to stany chorobowe. Nie mona tutaj polega ju tylko na diecie, przydaje si pomoc lekarza, szczeglnie w przypadku otyoci olbrzymiej. Jest to stan powanego zagroenia dla zdrowia. Otyo to jedna z gwnych przyczyn pojawienia si cukrzycy typu 2, chorb nowotworowych, takich jak rak jelita, nerek, jajnika oraz wtroby.

Nadwaga - co mwi wskanik BMI? Co to jest WHR?

BMI (ang. body mass index) to powszechnie stosowany wskanik, pozwalajcy oceni, czy masa ciaa jest prawidowa, porwnuje si j bowiem do wzrostu i sprawdza proporcje. To podstawowy wskanik, pozwalajcy odrni nadwag od otyoci. Oblicza si go wedug wzoru: masa ciaa w kilogramach dzielona przez wysoko (w metrach) podniesion do kwadratu.

Wskaniki BMI dla mczyzn wygldaj nastpujco:

 • poniej 20 – niedowaga
 • 20-25 – masa ciaa prawidowa
 • 26-30 – nadwaga
 • 31-40 – otyo
 • powyej 41 – otyo olbrzymia

Wskaniki BMI dla kobiet:

 • poniej 19 – niedowaga
 • 19-24 – masa ciaa prawidowa
 • 25-29 – nadwaga
 • 30-40 – otyo
 • powyej 41 – otyo olbrzymia

Wskaniki BMI rni si take dla poszczeglnych grup etnicznych. I tak wg WHO mwimy o nadwadze gdy:

 • BMI jest powyej 25 dla rasy biaej, latynoskiej i czarnej
 • BMI jest powyej 23 dla ras azjatyckich

Nie jest to jedyny miernik nadwagi i otyoci. Uywa si take pojcia Waist-hip-ratio - wskanika WHR. Jest to, inaczej mwic, stosunek obwodu pasa do obwodu bioder, ktry obliczamy dzielc ilo centymetrw w pasie przez ilo centymetrw w biodrach. Jeeli wskanik WHR u kobiet jest wikszy ni 0,8, a u mczyzn wikszy ni 1, mwimy o otyoci brzusznej.

Czy istnieje idealna waga ciaa? Na to pytanie nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Istnieje kilka wzorw, ktre maj w tym pomc, ale ani nie s doskonae, ani jednoznaczne. Spotka si mona zatem z rnymi kalkulatorami, takimi jak: wzr Lorentza,  Broca, Broca-Brugsha, Bernharda, Pottona, czy te Amerykaskiego Towarzystwa Ubezpiecze na ycie. Te do skomplikowane matematyczne wzory uwzgldniaj rne czynniki, takie jak pe, wiek, obwd bioder i talii itp.

Nadwaga jest zatem do trudna do zdefiniowania w ostrych granicach. Niemniej jednak stanowi spory problem dla coraz wikszej iloci ludzi. Nie tylko zmienia proporcje ciaa i sylwetk, ale ma take wpyw na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne.

Zobacz wideo

Nadwaga - jak wpywa na nasze zdrowie psychiczne?

Osoby z nadwag borykaj si z problemami odrzucenia, czy nawet dyskryminacji spoecznej, chocia jest ona mocniejsza w stosunku do osb otyych lub skrajnie otyych. Niemniej jednak pozostaje problemem wielu osb, ktre na rne sposoby si z ni zmagaj. Istnieje take problem nadwagi w powizaniu z depresj. Zdarza si bowiem tzw. zajadanie problemw, czyli objadanie si w momencie stresu, co zazwyczaj skutkuje nadwag. Bywa te odwrotnie, nieakceptowanie swojego ciaa prowadzi do depresji.

Nadwaga - przyczyny

Wrd przyczyn wymienia si nastpujce czynniki: