Uchyki jelita grubego: przyczyny, objawy, leczenie

Uchyki jelita grubego to choroba cywilizacyjna, powodowana dugotrwa nieprawidow diet, pozbawion bonnika pokarmowego. Ujawnia si po 50-60 roku ycia. Moe przebiega bezobjawowo lub powodowa ble brzucha, zaparcia, biegunki, wzdcia. Zdarzaj si grone powikania, w tym zapalenia jelit, perforacja jelit, przetoki czy te krwotoki z ukadu pokarmowego.

Uchyki jelita grubego - charakterystyka schorzenia, przyczyny powstawania uchykw jelita grubego

Uchyki jelita grubego, w zdecydowanej wikszoci wypadkw, to schorzenie nabyte. Jest uwaane za jedn z chorb cywilizacyjnych, chocia do powstania uchykw mog przyczyni si take, w pewnym stopniu, czynniki genetyczne. Uchyki jelita grubego to workowate uwypuklenia ciany jelita, o rednicy okoo 1 cm, pojawiajce si we fragmencie jelita nazywanym okrnic esowat (lub esic), rzadziej w odbytnicy. Moe ich by nawet kilkadziesit, zalenie od stopnia rozwoju choroby. Pojawiaj si okoo 40-50 roku ycia u osb, ktre nieprawidowo si odywiaj - w ich poywieniu nie ma wystarczajcej iloci bonnika, za to jest nadmiar tuszczu, czerwonego misa i wglowodanw. Nawet co trzecia osoba po 60-tym roku ycia moe cierpie z powodu uchykw jelita grubego.

Uchyki dzieli si na: uchyki prawdziwe (diverticulum verum) i rzekome (diverticulum spurium). Uchyki prawdziwe to uwypuklenie zbudowane z wszystkich warstw jelita, a uchyki rzekome - tylko ze luzwki i tkanki podluzwkowej. Nieprawidowoci w odywianiu si, tzw. dieta ubogoresztkowa, powoduje, e w jelitach zalega masa kaowa, ktra nie wypenia caego wiata jelit. Dochodzi wtedy do zaburzenia funkcji jelit i nadmiernych skurczw, co skutkuje przerostem warstwy miniowej okrnicy i nadmiernym cinieniem, dziaajcym na ciany jelita. W sabszych miejscach, na przykad w okolicy naczy krwiononych, cianki jelita grubego zaczynaj si wtedy uwypukla na zewntrz.

Zobacz wideo

Uchyki jelita grubego - objawy

U ponad poowy osb choroba przebiega bezobjawowo. Do odkrycia dysfunkcji dochodzi przypadkowo, przy okazji innych bada. Okoo 20-30 proc. osb skary si na rnorodne objawy, w tym midzy innymi na: ble brzucha, wzdcia, naprzemienne zaparcia i biegunki oraz okresowe zatrzymania perystaltyki jelit. Jeeli pojawia si zapalenie jelit, do objaww docza si gorczka oraz wyczuwalna, bolesna wypuko po lewej dolnej stronie brzucha. U niektrych chorych dochodzi dodatkowo do powika, takich jak: ropie wewntrzbrzuszny, perforacja jelita grubego oraz niedrono jelit. Uchyki jelita grubego mog powodowa take krwawienie. Wtedy w stolcu wida krew albo wyprnienia skadaj si z samej krwi lub skrzeplin.

Uchyki jelita grubego - diagnostyka i leczenie

W przypadku pojawienia si guza i blu brzucha po lewej stronie oraz innych niepokojcych objaww, takich jak krew w stolcu, naley uda si na badania diagnostyczne oraz badanie krwi. Wykonywana jest ultrasonografia jamy brzusznej (USG), a take - w celu dokadniejszego zbadania stanu jelit - tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy oraz kolonoskopia (jeli nie ma objaww zapalenia).

Uchyki jelita grubego bez objaww zapalenia leczy si za pomoc diety z du iloci bonnika, najczciej w formie otrb, a take lekami rozkurczowymi i przeciwblowymi. Natomiast zapalenie uchykw wymaga ju stosowania cisej diety, podawania antybiotykw i najczciej hospitalizacji. Powikania, takie jak ropie, przetoka lub przedziurawienie jelita wymagaj interwencji chirurgicznej. W przypadku krwotoku z jelita grubego stosuje si zabiegi hamujce krwawienie, czasem konieczna staje si nawet transfuzja krwi.

Istniejcych ju uchykw jelita nie da si usun zwykymi metodami leczniczymi. Nawet po operacyjnym usuniciu uchykw do szybko tworz si nowe. Aby przeciwdziaa odnowieniom naley radykalnie zmieni diet na bogatoresztkow, z du iloci penoziarnistego poywienia, a take codziennie spoywa 2-4 yki otrb i zaywa leki rozkurczowe.

Uchyki jelita grubego - zapobieganie

Najlepszym sposobem zapobiegania uchykom jelita grubego jest stosowanie odpowiedniej diety. Naley wyeliminowa nadmiar czerwonego misa i tuszczu zwierzcego na rzecz warzyw i owocw. Najlepiej jest pamita o tym, aby zjada co najmniej kilka razy dziennie, niewielkie chocia porcje jarzyn i owocw. Powinno si take wypija wiksz ilo pynw, minimum 2 litry dziennie. Do poprawy pracy jelit przyczynia si take umiarkowana ale regularna aktywno fizyczna. Trzeba pamita take o utrzymywaniu prawidowej masy ciaa.