Choroby cywilizacyjne

Szybki rozwój gospodarczy i technologiczny przynoszą postęp gospodarczy. Paradoksalnie to, co dobre z punktu widzenia ekonomii nie zawsze wpływa zbawiennie na sytuację człowieka. Mimo że znacznie poprawia jakość życia, każe sobie za nią słono płacić.

Ceną za to są choroby cywilizacyjne, nazywane także chorobami XXI wieku. Ta szczególna grupa schorzeń rozpoznawana jest na całym świecie, a ich zasięg rośnie proporcjonalnie do postępu jaki osiąga dane społeczeństwo. Mimo że ich lista nie jest jednoznacznie ustalona, to wśród nich najczęściej wymienia się:

- cukrzycę

- nadciśnienie tętnicze

- chorobę wieńcową

- otyłość

Niekiedy do tego zestawu dodaje się choroby układu oddechowego (np. POChP), osteoporozę, choroby przewodu pokarmowego (np. wrzody żołądka i dwunastnicy), alergie, problemy psychologiczne, dewiacje społeczne (m.in. pracoholizm, anoreksja, depresja, wypalenie zawodowe) oraz choroby zakaźne, jak AIDS czy gruźlica.
Rozwój każdej z nich niemal w 50 proc. zależny jest od stylu życia.

Czytaj także:
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - obowiązujące wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, część I

Trzustka: wrażliwa i niedoceniana

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)

Zespół metaboliczny (MS)

Cholesterol - normy

Więcej o: