Przewleka obturacyjna choroba puc (POChP)

Przewleka obturacyjna choroba puc (POChP) to postpujcy zesp chorobowy obejmujcy cay ukad oddechowy. Schorzenie wywoane jest stanami zapalnymi w oskrzelach, zmiany te najczciej s spowodowane paleniem papierosw.
Docz do nas na Facebooku!

Objawy

- uporczywy, dugotrway kaszel z odpluwaniem

- uczucie braku powietrza, zwaszcza po wysiku

- trudnoci ze zapaniem powietrza, atwe mczenie si

- sine zabarwienie warg

- pogrubiae na kocach palce, tzw. paeczkowate

- szybki oddech i akcja serca

- okresowo zaostrzanie si objaww, czsto z gorczkPrzyczyny

Zmniejszenie przepywu powietrza w POChP zwizane jest ze zmianami zapalnymi w oskrzelach , ktre powoduj ich zwenie i s przyczyn przebudowy miszu pucnego. Jest to reakcja puc na dym tytoniowy, gazy i pyy. Przebieg POChP rozwija si na tle przewlekego zapalenia oskrzeli i prowadzi do rozedmy puc

polegajcej na rozdciu pcherzykw pucnych. To nieuleczalna choroba, z ktr chory musi po prostu nauczy si y. Zmniejszenie przepywu przez drogi oddechowe w jej przebiegu jest odwracalne tylko w niewielkim stopniu. Choroba trwa wiele lat, z okresami zaostrze, gdy dochodzi do zapalenia oskrzeli czy puc.

Ryzyko zachorowania

POChP to najczstsza przewleka choroba puc. Cierpi na ni ponad 2 mln Polakw. W wikszoci s to osoby, ktre paliy lub pal papierosy. Ryzyko zwiksza przebywanie w pomieszczeniach, w ktrych wystpuje dziaanie szkodliwych gazw i pyw.

Moliwe powikania

- przewleka niewydolno oddechowa

- uszkodzenie serca (tzw. przewleke serce pucne) i niewydolno krenia

- zatorowo pucna

Diagnostyka

Podstawowym badaniem pozwalajcym rozpozna POChP jest spirometria. Wykonuje si rwnie gazometri, zdjcie RTG klatki piersiowej, bada si plwocin (posiew) i przeprowadza oglne badania laboratoryjne (morfologi, OB). W zwizku z moliwoci uszkodzenia serca, lekarz moe zaleci rwnie EKG i USG serca.

Leczenie

Stosuje si preparaty rozszerzajce oskrzela, w formie gotowych inhalatorkw, pynw do urzdze do inhalacji, a take tabletek i zastrzykw. W momentach zaostrze choroby konieczne jest leczenie antybiotykiem oraz rodkiem uatwiajcym wykrztuszanie.W razie niewydolnoci oddechowej zalecane jest leczenie tlenem (14-16 godzin na dob). Koncentrator tlenu lub butl tlenow mona wypoyczy bezpatnie w orodku leczenia tlenem (uwaga, dugie kolejki!) lub prywatnie. Chory z POChP powinien stale przebywa pod opiek poradni pulmonologicznej . Chorzy powinni si zaszczepi przeciwko grypie i pneumokokowemu zapaleniu puc, unika kontaktu z osobami przezibionymi oraz bezwzgldnie rzuci palenie .

Profilaktyka

Rzucenie palenia, unikanie zanieczyszczonego powietrza.Czytaj take:

Polowa palaczy wcale nie chce pali

Przegrywamy walk z rakiem puca

Skd si bierze rak i jak si go ustrzec

Mentolowe zdrowsze? Wcale nie!

Kaszel u palacza objawem miertelnej choroby?