Zatorowo pucna

Zatorowo pucna wywoana jest zatorem w obrbie krenia mniejszego. Schorzenie bardzo czsto wystpuje u pacjentw po operacji, zabiegu chirurgicznym lub zawale serca.
Docz do nas na Facebooku!

Objawy

- duszno, szybki oddech, bl w klatce piersiowej

- przyspieszenie czynnoci serca, poszerzenie y szyjnych

Przyczyny

Zatory z wykrzepionej krwi wdruj yami do serca, a nastpnie do puc, gdzie blokuj przepyw krwi w ttnicach, upoledzajc wymian gazow w pucach i obciajc prac serca .

Ryzyko zachorowania

Wzrasta po przebytych operacjach, urazach, unieruchomieniu, nowotworach , ciy , przy otyoci , w podeszym wieku, po zaprzestaniu stosowania lekw przeciwkrzepliwych.

Powikania

Nawet niewielka zatorowo pucna moe w krtkim czasie spowodowa trudn do zatrzymania lawin wykrzepiania krwi, wiksze zatory mog bezporednio zagraa yciu.

Diagnostyka

RTG klatki piersiowej, EKG, echokardiografia, tomografia komputerowa .

Leczenie

Podaje si leki obniajce krzepliwo krwi, rozpuszczajce powstae skrzepliny (fibrynolityczne), niekiedy potrzebna jest chirurgiczna embolektomia, czyli udronienie ttnicy pucnej. Wana jest profilaktyka zatorowoci poprzez stosowanie maych dawek lekw przeciwzakrzepowych (np. heparyna niskoczsteczkowa, kwas acetylosalicylowy).

Czytaj take:

Zdrowe dzisa to zdrowe ... puca

Nadcinienie pucne

Czy to zapalenie puc?

Kaszel mokry: nie lekcewa!

Wzmacniaj odporno z przyjemnoci