Hiperglikemia (za wysoki poziom cukru)

Hiperglikemia, czyli zbyt wysokie stenie cukru we krwi najczciej jest objawem niezdiagnozowanej lub le leczonej cukrzycy. Nie waciwa walka z chorob lub jej zupeny brak mog doprowadzi do powanych problemw z sercem.
Docz do nas na Facebooku!

Wystpuje, gdy stenie glukozy na czczo jest wysze ni 110 mg%, a po posiku 160 mg%. Przyczyn powstania hiperglikemii najczciej jest nieprzestrzeganie diety lub zbyt maa aktywno fizyczna , a take bdy w stosowaniu insuliny - za mae jej dawki albo pomijanie planowanych wstrzykni.

Objawy

- silne pragnienie

- czste oddawanie duych iloci moczu

- mdoci, wymioty, ble brzucha

- senno

- przyspieszenie pracy serca

Uwaga! Dugotrway brak insuliny moe doprowadzi do piczki cukrzycowej!

Co naley zrobi? Obniy poziom cukru we krwi poprzez wstrzyknicie szybko dziaajcej insuliny oraz uzupeni niedobr wody i soli mineralnych w organizmie, najlepiej pijc lekko osolone napoje. Niezwocznie naley wykona badanie moczu na obecno w nim cukru oraz acetonu. Jeli hiperglikemia wystpuje czsto lub trwa dugo, powoduje:

- rozmyte widzenie

- sucho skry

- nag utrat apetytu, gwatowne chudnicie

- cige zmczenie, oglne osabienie, sennoCzytaj take:

Diabetolog

Cukrzyca w ciy

Glukoza

Tylko zmczenie... A moe choroba?

Insulinooporno

Zdjcie Glukometr Optium XIDO Zdjcie Arkray Glukometr GLUCOCARD G Zdjcie Isens Glukometr Care Sens N
Glukometr Optium XIDO Arkray Glukometr GLUCOCARD ... Isens Glukometr Care Sens N
Porwnaj ceny » Sprawd ceny » Sprawd ceny »
Podstawowe informacje
Producent New Nordic ARKRAY Isens
dane dostarcza: