Opuchnite oczy: najczstsze przyczyny

Opuchnite oczy to objaw, ktry niejednokrotnie towarzyszy nam po przebudzeniu. Zwykle mija i w cigu dnia szybko o tym zapominamy. Opuchnite oczy przez duszy czas, obrzk nie ustpujcy po zwykych zabiegach kosmetycznych, wymaga jednak konsultacji z lekarzem. Moe bowiem by objawem powaniejszej choroby, w tym choroby oczu, tarczycy oraz nerek.

Opuchnite oczy - jakie s najczstsze przyczyny?

Opuchnite oczy w pierwszej kolejnoci nasuwaj podejrzenie, e poprzedniego dnia dobrze si bawilimy i to do pna, wic nie byo czasu na solidny sen. Jeeli jednak opuchnite powieki nie wi si z nadmiarem zabawy, to w pierwszej kolejnoci podejrzewamy choroby oczu. A wrd nich do czsty tzw. jczmie. Jest to ropie, zlokalizowany na powiece, a wywoywany przez zakaenie gronkowcem. Na oku pojawia si zaczerwienienie, opuchlizna, a nastpnie ropny wyciek. Schorzenie nie jest grone i najczciej ustpuje samo po kilku dniach.

Mwi si o dwch rodzajach jczmienia: zewntrznym oraz wewntrzny. W przypadku jczmienia zewntrznego zapalenie dotyczy gruczow ojowych Zeissa lub gruczow potowych Molla. Gruczoy maj ujcia w mieszkach rzs. Natomiast jczmie wewntrzny to zapalenie gruczou tarczkowego, znajdujcego si wewntrz tarczki powieki. Objawy jczmienia to: obrzk powieki, ropie na grnej lub dolnej powiece, zaczerwienienie powieki i spojwek, swdzenie oraz zawienie oczu i bl. W leczeniu stosuje si maci i krople z antybiotykami. Powana posta choroby wymaga interwencji lekarza, ktry musi naci ropie.

Opuchnite oczy bd take jednym z objaww zapalenia brzegw powiek, oprcz widu i pieczenia, zawienia oczu, a take zaczerwienienia i owrzodzenia. Infekcyjne zapalenie spojwek powoduje jednostronny lub obustronny obrzk spojwek, zaczerwienienie oraz pojawienie si wydzieliny ropnej w oku. Zapalenie gruczou tarczkowego, czyli gradwka natomiast przypomina nieco jczmie, pojawia si na grnej lub dolnej powiece, nie jest bolesna, ale przeszkadza w patrzeniu. Wymaga leczenia, najczciej farmakologicznego. W wyjtkowych przypadkach take wyyeczkowania. Ppasiec oczny to kolejne schorzenie, ktre wywouje opuchlizn powiek. Ppasiec jest chorob wirusow, zakan i niebezpieczn. Wymaga szybkiego kontaktu z lekarzem.

Zobacz wideo

Opuchnite oczy - choroby oglnoustrojowe

Niektre schorzenia oglnoustrojowe objawiaj si opuchlizn okolic oczu. Mog to by takie schorzenia jak:

Obrzk naczynioruchowy, zwany te obrzkiem Quinckego, charakteryzuje si wystpowaniem opuchlizny twarzy, staww, koczyn oraz bon luzowych. Jest to choroba dziedziczna, ale moe te mie podoe alergiczne oraz autoimmunologiczne. Inna przyczyna choroby to niedobr inhibitora skadnika C1 dopeniacza. Obrzki spowodowane s nadmiern przepuszczalnoci cianek naczy krwiononych. Najczciej mijaj po 1-3 dniach. Ale w przypadku obrzku krtani czy jzyka lub garda jest stanem gronym i wymaga pomocy lekarskiej, utrudnia bowiem oddychanie.

Choroby tarczycy, w tym niedoczynno tarczycy, powoduje gromadzenie si w tkankach wody, a w efekcie obrzki. Brakom hormonw tarczycy towarzyszy opuchlizna powiek i rk. Nosi nazw obrzku luzowatego, powodujcego charakterystyczne pogrubienie rysw twarzy.

Choroby nerek take czsto prowadz do opuchlizny oczu. Za praca nerek powoduje nadmierne wydalanie biaka z moczem, jednoczenie w organizmie zatrzymywana jest woda i sd, ktre gromadz si w przestrzeni midzykomrkowej, wywoujc obrzki. Powikanie, zwizane z chorobami nerek to zesp nerczycowy. Pojawia si w wyniku nieprawidowej pracy bony filtracyjnej kbuszka nerkowego. Objawy to m.in. biakomocz, niedobr biaka w krwi, podwyszony poziom lipidw, a take obrzki ciaa, w tym opuchnite oczy.

Opuchnite oczy a alergia

Opuchlizna oczu pojawia si przy alergicznym kontaktowym zapaleniu skry, a take przy alergicznym nieycie nosa (katar alergiczny) i - nieco rzadziej - przy atopowym zapaleniu skry. Do opuchlizny zazwyczaj docza si wit powiek. Leczenie polega na podawaniu lekw antyhistaminowych. Jeli to moliwe, trzeba take wyeliminowa alergeny ze swojego otoczenia.

Opuchnite oczy spowodowane nieprawidowociami w obrbie oczodou

Opuchnite powieki mog take wiadczy o rozwoju chorb oczodou, takich jak zapalenie oczodou oraz zakrzepica zatoki jamistej, wywoana zakrzepami w yach mzgu i w zatokach opony twardej. Ponadto moemy mie do czynienia z przedprzegrodowym zapaleniem oczodou.