Opuchlizna (obrzk) twarzy: najczstsze przyczyny. Sposoby na obrzk twarzy

Opuchlizna (obrzk) twarzy powstaje na skutek nagromadzenia si pynu w przestrzeni midzykomrkowej. Towarzyszy wielu schorzeniom, takim jak winka, zapalenie zatok przynosowych, czy te chorobom oczu, niedoczynnoci tarczycy, chorobom nerek. Z obrzkiem twarzy zwizane s te comiesiczne wahania hormonalne, czasami niewaciwa dieta oraz naduywanie alkoholu. Do powanego obrzku twarzy moe take doj w wyniku reakcji alergicznych, na przykad na ugryzienie przez owada.

Opuchlizna (obrzk) twarzy - przyczyny

Opuchlizna twarzy powstaje, gdy w tkankach zaczyna si gromadzi nadmierna ilo pynu. W zalenoci od przyczyny, moe to by obrzk niezapalny lub o charakterze zapalnym, wiadczcym o toczcej si w organizmie chorobie. 

Opuchlizna twarzy towarzyszy fizycznym urazom, moe by take spowodowana reakcj alergiczn na jaki czynnik, nieodpowiedni diet ze zbyt du iloci soli, zatrzymujcej wod w organizmie, a take pojawi si nazajutrz po nadmiernym spoyciu alkoholu. Przed miesiczk niewielka opuchlizna twarzy, powodowana zatrzymywaniem wody w organizmie, jest zmor niejednej kobiety. Ponadto, obrzk twarzy jest czsty po powaniejszych zabiegach kosmetycznych, typu mezoterapia, czy te wolumetria twarzy lub lifting.

Twarz moe nam spuchn w wyniku reakcji alergicznej na ugryzienie owada: pszczoy, osy, szerszenia czy te meszek. Taka silna reakcja alergiczna nosi nazw obrzku Quinckego - obrzku naczynioruchowego. Jeeli nie mija po paru dniach lub pojawia si na szyi, wymaga interwencji lekarskiej. Obrzk Quinckego wywoywany jest zwikszon przepuszczalnoci naczy krwiononych. Dotyka zazwyczaj powiek, warg, bony luzowej jamy ustnej. Oprcz alergii za obrzk odpowiadaj comiesiczne wahania hormonalne, infekcje, stres, wysiek fizyczny, a nawet wiato soneczne. Niektre leki take mog  powodowa obrzki twarzy (np. leki stosowane w nadcinieniu ttniczym).

Zobacz wideo

Opuchlizna (obrzk) twarzy - obrzk czoa, opuchnite powieki

Opuchlizna (obrzk) w okolicach czoa moe wskazywa na tzw. guz Potta, czyli zapalenie szpiku koci czoowej, czsto z ropniem podokostnowym. Obrzki powiek pojawiaj si natomiast przy chorobach oczu, takich jak: zapalenie spojwek, gradwka i jczmie oraz ropie worka zowego. Opuchnite powieki ponadto towarzysz powikaniom zwizanym z zapaleniem zatok przynosowych. S to: ropie i zapalny obrzk powiek, ropie podokostnowy oczodou, ropie oczodou oraz zapalenie tkanek mikkich oczodou. Opuchlizna powiek moe take oznacza niedoczynno tarczycy oraz kbuszkowe zapalenie nerek. Obrzk towarzyszy zakaeniu wirusem Epsteina-Barr, wywoujcego mononukleoz zakan. Zakaenie u dzieci powoduje m.in. obrzk powiek, nasady nosa i ukw brwiowych.

Opuchlizna (obrzk) twarzy - obrzk policzka, obrzk okolic przyusznych

Opuchnity policzek wskazuje najczciej na kopoty z zbami. Moe to by ropne zapalenie zba, prchnica i inne problemy dentystyczne, a take stan po wyrwaniu zba. Obrzk okolic linianki przyusznej (boczna cz twarzy) wiadczy natomiast o ostrym lub przewlekym zapaleniu linianek. Nagminne zapalenie linianek to inaczej winka, wywoywana zakaeniem wirusowym. Natomiast za bakteryjne zapalenie linianek odpowiedzialne s zakaenia bakteryjne gronkowcami, paciorkowcami lub bakteriami beztlenowymi. Przewleke zapalenie linianek powoduj takie czynniki jak: niewydolno przewodu wyprowadzajcego lub zastj liny w przewodach wyprowadzajcych, spowodowany zalegajcym piaskiem lub kamic. Opuchlizn policzka wywouje ponadto ra - zakana choroba skry.

Opuchlizna (obrzk) twarzy - opuchlizna przedsionka nosa, wargi, podbrdka

Czyraki znajdujce si w nosie, czy na wardze powoduj zazwyczaj obrzki w okolicy nosa i grnej wargi. Natomiast opuchlizna podbrdka wie si z angin Ludwiga, czyli ropowic dna jamy ustnej. Angina Ludwiga jest niebezpieczn, zagraajc yciu chorob, wywoan przez bakterie Gram-ujemne i beztlenowce, a czasem take przez bakterie znajdujce si normalnie w naszej jamie ustnej. Jest to ropne zapalenie dna jamy ustnej, wystpujce najczciej u dzieci, a bdce m.in. powikaniem nieleczonej prchnicy zbw.

Opuchlizna twarzy - sposoby na obrzk

Opuchlizn, ktra nie jest zwizana ze stanem zapalnym, moemy sprbowa zwalcza domowymi sposobami. Najbardziej klasyczne to okady z lodu, czy te z uyciem poduszeczek elowych. Mona sprbowa delikatnego masau, zwaszcza pod oczami, przy uyciu kostek lodu. Stare dobre sposoby na opuchlizn oczu to okad z herbaty, rumianku, czy te ze wieego ogrka.

Inne pomocne sposoby na pozbycie si obrzku twarzy to:

  • okady ze schodzonego mleka
  • na podpuchnite oczy pomocne jest przykadanie zmroonej yeczki na kilka minut
  • maseczka ze startego wieego ziemniaka
  • maseczka z biaka kurzego

Dobrze jest zmieni diet i wyeliminowa potrawy ze zbyt wysok zawartoci soli. Zamiast mocnych kaw czy herbat pijmy wod, aby pomc organizmowi w usuwaniu toksyn, na przykad po przedawkowaniu alkoholu. Natomiast opuchlizna zwizana ze stanem zapalnym zatok, linianek, czy te wywoana zakaeniami wirusowymi lub bakteryjnymi wymaga wizyty u lekarza.