Hiperchloremia - czym jest, jakie s jej przyczyny?

Hiperchloremia to stan, w ktrym w organizmie obecna jest zbyt dua ilo chloru. Podwyszenie stenia chloru jest zazwyczaj zwizane rwnie z podwyszeniem poziomu sodu. Hiperchloremia moe by spowodowana midzy innymi przez odwodnienie organizmu, a take niektre choroby wtroby czy nerek.

Chlor – znaczenie dla organizmu

Chlor jest pierwiastkiem wystpujcym w organizmie kadego czowieka. Wchodzi on w skad wszystkich pynw w organizmie, ktre znajduj si poza komrkami. Chlor jest obecny pod postaci anionw, w zwizku z czym zalicza si go do grupy elektrolitw. Pierwiastek ten jest dostarczany do organizmu wraz z poywieniem, gwnie za spraw spoywania soli kuchennej, ktra stanowi poczenie chloru z sodem. Chlorki s przetwarzane i wydalane z organizmu przede wszystkim przez nerki, a ich niewielkie iloci s wydalane z potem oraz kaem. Odpowiedni poziom chloru oraz sodu w organizmie jest kluczowy, jeli chodzi o zachowanie rwnowagi kwasowo-zasadowej. Wpywa ona midzy innymi na gospodark wod organizmu, a co za tym idzie na prawidow prac komrek ciaa.

Zobacz wideo

Kiedy zaleca si badanie poziomu chloru we krwi?

Oznaczenie poziomu chloru we krwi rzadko wykonuje si jako samodzielne badanie, zazwyczaj to badanie wykonuje si przy okazji innych bada krwi, na przykad podczas oznaczania poziomu elektrolitw albo bada metabolicznych. Wskazaniami do przeprowadzenia takiego badania s rwnie:

Takie objawy mog wiadczy o zaburzeniach rwnowagi elektrolitycznej, na przykad o zasadowicy lub kwasicy. Zaburzenia prawidowego poziomu chloru we krwi mog by wczesnym objawem niektrych chorb, dlatego badanie stenia tego pierwiastka w wielu przypadkach przeprowadza si profilaktycznie w celu oceny oglnego stanu zdrowia pacjenta.

Badanie poziomu chloru przeprowadza si take u pacjentw przyjmujcych leki, ktre mog powodowa zaburzenia rwnowagi elektrolitycznej organizmu. Monitorowanie poziomu chloru jest wskazane na przykad u pacjentw przyjmujcych leki o dziaaniu moczopdnym. Z kolei badania poziomu metabolitw zleca si przy takich chorobach, jak niewydolno serca, choroby wtroby, choroby nerek oraz nadcinienie ttnicze.

Wane jest, aby interpretujc wyniki zwrci uwag na przedzia referencyjny uznawany za norm w danym laboratorium. Wartoci referencyjne poziomu chloru we krwi mog by rne w zalenoci od wielu czynnikw, takich jak na przykad pe, wiek oraz metoda oznaczenia. Zwykle przyjmuje si, e poziom chlorkw w osoczu jest prawidowy, jeli mieci si w zakresie od 98 do 106 mmol/l. Zagroeniem dla zdrowia i ycia moe by poziom chlorkw niszy ni 70 mmol/l, a take wyszy ni 120 mmol/l.

Badanie stenia chloru we krwi – przebieg badania

Oznaczenie poziomu chloru we krwi wykonuje si na podstawie prbki krwi pobranej od pacjenta. Prbk pobiera si z yy w dole okciowym. Do badania nie trzeba si specjalnie przygotowywa, jednak jak w przypadku wikszoci bada krwi zaleca si, aby przez co najmniej 8 godzin przed pobraniem krwi nie spoywa posikw i pi jedynie wod. W cigu okoo 24 godzin przed badaniem najlepiej powstrzyma si od intensywnego wysiku fizycznego. Zaleca si rwnie powstrzymanie si od picia alkoholu. Przed badaniem naley poinformowa lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz przebytych chorobach. Wyniki badania s zazwyczaj dostpne tego samego dnia.

Podwyszony poziom chloru – o czym moe wiadczy?

Podwyszone stenie chloru we krwi moe wskazywa na problemy zdrowotne o rnym podou. Przyczyn hiperchloremii moe by na przykad choroba nerek oraz zesp Cushinga. Choroby te wi si z podwyszeniem poziomu chloru, ale rwnie sodu. Stenie chloru we krwi wzrasta rwnie w przebiegu kwasicy metabolicznej, w ktrej w organizmie obecna jest zbyt maa ilo zwizkw zasadowych. Zwizki te mog by usuwane z organizmu na przykad podczas biegunki. Inna moliwa przyczyna hiperchloremii to hiperwentylacja wystpujca w przebiegu zasadowicy oddechowej, ktra powstaje na skutek zbyt gbokiego i szybkiego oddychania. Najczstsz przyczyn podwyszenia poziomu chloru we krwi jest z kolei odwodnienie organizmu.

Niekiedy oprcz badania stenia chloru we krwi wykonuje si rwnie badanie poziomu chloru wydalanego z moczem. Wysoki poziom chloru w moczu moe wiadczy o odwodnieniu, przyjmowaniu zbyt maych iloci pokarmw, chorobie Addisona, a take spoywaniu zbyt duej iloci soli.