Co to jest wirus HCV? Jakie choroby moe wywoywa? Jak si przed nim broni?

Wirus HCV (ang. Hepatitis C Virus) to jest wirus, ktry wywouje zapalenie wtroby typu C. Wspczesnej medycynie znane s rwnie inne wirusy wywoujce zapalenia wtroby (np. HBV, HAV, HEV). Wedug bada w Polsce wirusem HCV zakaonych jest ok. 200 tys. osb dorosych. Niestety, tylko co dziesity wie o swojej chorobie.

Wirusy hepatotropowe prowadz do uszkodzenia miszu wtroby. W przypadku zakaania wirusem HCV, ktry w odrnieniu od pozostaych infekcji, zazwyczaj przebiega bezobjawowo i moe ujawni si po wielu latach. W takich sytuacjach zakaenie jest ju bardzo rozwinite i mogo doprowadzi ju do marskoci wtroby lub raka wtrobowokomrkowego.

Wirusowe zapalenie wtroby typu C - jakie s typowe objawy HCV?

WZW C, czyli wirusowe zapalenie wtroby typu C, to choroba zakana wywoana przez wirusa HCV. Pierwsze objawy mog pojawi si po upywie 2-6 tygodni od zakaenia. Do najbardziej charakterystycznych objaww nale:

 • osabienie
 • przewleke si zmczenie
 • nadmierna senno
 • depresja
 • objawy grypopodobne: ble mini, ble staww, stany podgorczkowe
 • utrata apetytu
 • nudnoci, wymioty
 • wzdcia
 • zmniejszenie masy ciaa
 • powikszenie wtroby i ledziony
 • wid skry
 • zacenie biakwek

Niestety przypadki, gdy choroba niemal od razu daje o sobie zna, zdarzaj si bardzo rzadko. Wikszo chorych nie ma pojcia, e choruje i o zakaeniu dowiaduje si przez przypadek, lub gdy choroba jest bardzo zaawansowana.

Wirus HCV – jak mona si zarazi?

Wirus HCV znajduje si we krwi i innych tkankach osoby zakaonej. Wirus moe przenosi si na inne osoby bezporednio przez przetoczenie skaonej krwi lub porednio, poprzez wsplnie uytkowane przedmioty zanieczyszczone krwi. Warunkiem przeniesienia zakaenia na inn osob jest naruszenie cigoci tkanek (przekucie lub obecno uszkodzenia skry lub bony luzowej), przez ktre wirus moe dosta si do organizmu osoby zdrowej. Do zakaenia innej osoby dochodzi, gdy wirus HCV przedostanie si do krwi:

 • podczas zabiegw medycznych i pozamedycznych, ktre prowadz do uszkodzenia/naruszenia cigoci tkanek, jeli nie s przestrzegane procedury zapobiegajce zakaeniom;
 • stosowania (wstrzykiwania) substancji odurzajcych (narkotykw) lub innych substancji w celach niemedycznych nie stosujc zasad bezpieczestwa np. gdy kilka osb korzysta z jednej strzykawki;
 • czasem zdarza si, e do zakaenia dochodzi podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego, dzieje si tak gdy narzdzia nie s sterylne, niebezpieczne mog by take zabiegi medycyny estetycznej, jak nakucia kosmetyczne, piercing, tatua, itp.;
 • przy kontakcie z krwi, np. podczas wypadku, bjki, w sportach kontaktowych (np. boks, judo);
 • podczas wsplnego uywania przyborw kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia;

Czy WZW C mona zarazi si przez lin? Na szczcie nie, wirus nie znajduje si w linie i nie przenosi si drog kropelkow, czyli przez pocaunki, kichanie, kaszel czy korzystanie z tych samych toalet czy prysznica nie mona zarazi si HCV.

Wirus HCV - jakie badania naley wykona?

Najprostszym sposobem na potwierdzenie lub wykluczenie zakaenia jest badanie krwi na obecno przeciwcia anty-HCV. Jeeli wynik jest dodatni, oznacza to, e pacjent mia kontakt z wirusem, ale nie oznacza jeszcze zakaenia i choroby. Aby uzyska jednoznaczn odpowied konieczne jest badanie molekularne, to rodzaj testu genetycznego wirusa HCV (HCV RNA). Jeeli wynik testu molekularnego jest dodatni (tzn. we krwi wykazana zostaa obecno materiau genetycznego wirusa HCV), oznacza to, e pacjent jest zakaony wirusem HCV. Tego rodzaju badanie wykonuje si u osb, ktre:

 • maj podwyszon aktywno enzymw aminotransferazy alaninowej (ALT) i aminotransferazy asparaginianowej (AST) we krwi,
 • kiedykolwiek przyjmoway narkotyki drog doyln,
 • s przewlekle dializowane,
 • s dziemi matek, u ktrych wykryto zakaenie wirusem HCV w czasie ciy,
 • miay przetaczan krew lub byy biorcami narzdw przed lipcem 1992r.,
 • choruj na hemofili i urodziy si przed 1991 r.,
 • wykonuj prace zwizane z naraeniem na zakaenie po zawodowej ekspozycji na patogeny krwiopochodne (w tym lekarze i pielgniarki zabiegowe, ratownicy medyczni, pracownicy laboratoriw diagnostycznych),
 • s zakaone wirusem HIV.

Jak unikn zakaenia wirusem HCV?

Aby nie dopuci do zakaenia naley pamita – zwaszcza w placwkach medycznych, salonach kosmetycznych czy tatuau – o zachowywaniu podstawowych zasad higieny. Korzystanie tylko z jednorazowego, jaowego sprztu, mycie rk i uywanie jednorazowych rkawic zmienianych do kadego zabiegu. Niezwykle wana jest take dezynsekcja tych przyrzdw i narzdzi, ktre wykorzystywane s wicej ni raz.

Jak leczy wirusowe zapalenie wtroby typu C?

Dziki nowym lekom medycyna potrafi zwalczy wirusa u 98-99 proc. chorych (stosowana wczeniej terapia interferonem nie bya tak skuteczna i pocigaa za sob due prawdopodobiestwo wystpienia powika). Dostpna obecnie terapia pozwala uderzy bezporednio w wirusa, tym samym jest nie tylko skuteczniejsza, ale i nie wywouje tylu skutkw ubocznych, jest krtsza i lepiej tolerowana przez pacjentw. Pozwala ona unikn take dalszej transmisji wirusa.

Terapia polega na przyjmowaniu tabletek i trwa 24 tygodnie. Plan leczenia dobiera indywidualnie specjalista. Osoby, u ktrych rozpoznano wirusowe zapalenie wtroby typu C (WZW C), powinny uda si po porad do lekarza chorb zakanych (ze skierowaniem od lekarza rodzinnego).

Wirus HCV a cia

Planujc ci oraz we wczesnym jej etapie warto wykona badania w kierunku wykrycia zakaenia HCV - na badania kieruje lekarz ginekolog i s one bezpatne. Jeli zakaenie zostanie potwierdzone, ryzyko przeniesienia si wirusa na dziecko jest niewielkie (to ok. 5-6%), a zagroenie wystpienia wad wrodzonych u podu, wczeniactwa lub poronie, jest takie samo jak u innych kobiet. Nie ma rwnie przeciwwskaza do karmienia piersi - wirus nie przenosi si na dziecko z mlekiem matki.

Jednak i cia, i karmienie piersi nie pozwalaj na zakwalifikowanie do leczenia terapi interferonow i bezinterferonow.

To rwnie moe ci zainteresowa: