specjalizacje lekarskie

Więcej o:

specjalizacje lekarskie

 • Wenerolog

  By odwiedzić dermatologa-wenerologa, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Wszelkie zmiany skórne, zwłaszcza w okolicy narządów płciowych, ale i inne niepokojące objawy, które wiążemy z odbytymi kontaktami seksualnymi, należy konsultować z wenerologiem.

 • Ból w okolicy żuchwy i skroni: to nie musi być kłopot z zębami

  nie jest specjalizacją lekarską, osteopata to specjalista, który powinien mieć dużą wiedzę ogólnomedyczną. Pierwszą wizytę rozpoczyna od rozpoznania czy dany pacjent kwalifikuje się do terapii osteopatycznej, czy też wymagane są badania dodatkowe lub konsultacja u lekarza odpowiedniej specjalności

 • Koniec z uporczywym bólem! Opioidy w końcu trafią do pacjentów

  Minister zapowiada, że w pierwszej kolejności jego resort zamierza rozszerzyć edukację całego środowiska lekarskiego. Od października tego roku, prawie wszystkie specjalizacje lekarskie będą miały obowiązkowe zajęcia z zakresu leczenia bólu. - Jestem przekonany, że dzięki temu

 • Plaga fałszywych ekspertyz sądowych psychiatrów

  Psychiatrycznego, jest przewodniczącym Naukowej Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP). - Psychiatria to najbardziej popularna w świecie przestępczym specjalizacja lekarska. Bo wyuczone objawy choroby psychicznej łatwo pacjentowi zagrać, a trudniej jest sprawdzić ich wiarygodność - mówi. A

 • Będą pieniądze na przeszczepy

  Chciał uspokoić pacjentów i szpitale, bo formalnie nie może zawrzeć kontraktów na zwiększoną liczbę przeszczepów. Dodatkowe pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej na specjalizacje lekarskie i niektóre programy polityki zdrowotnej (pieniędzy zaplanowanych na ten rok nie dało