Zapalenie wyrostka robaczkowego - przyczyny, objawy

Wikszo przypadkw zapalenie wyrostka robaczkowego dotyczy ludzi pomidzy 5. a 40 rokiem ycia. Czciej spotyka mczyzn. Cho przyczyny zapalenia wyrostka robaczkowego nie s do koca rozpoznane, to jedna z najczstszych ostrych chorb w obrbie jamy brzusznej. Zwykle pojawia si nagle.

Wyrostek robaczkowy - czym jest i jakie s jego funkcje?

Wyrostek robaczkowy to okoo 10-centymetrowa wypuko w jelicie lepym. Nie ustalono, jakie dokadnie peni funkcje w organizmie. Podejrzewa si, e jest pozostaoci procesw ewolucyjnych. Dawniej mia stanowi element ukadu immunologicznego.

Mimo braku konkretnej funkcji w organizmie czowieka wyrostek robaczkowy moe sprawi wiele kopotw. Kiedy dojdzie do jego zapalenia, bl jest bardzo dokuczliwy. A powikania mog by niezwykle grone.

Zapalenie wyrostka robaczkowego- przyczyny, objawy

Przyczyny powstawania zapalenia wyrostka robaczkowego nie s do koca znane. Dotychczasowe badania wykazay, e mniej przypadkw notuje si u osb, ktrych dieta jest bogata w bonnik. Czsto do zapale dochodzi po tym, jak pacjent przeszed infekcj przewodu pokarmowego. Pojawia si te, gdy wiato wyrostka jest zatkane przez kamienie kaowe lub zmiany guzowate, a take gdy wyrostek robaczkowy jest owrzodzony. W wielu przypadkach zapalenie wyrostka robaczkowego jest nage i trudno ustali jednoznacznie przyczyn.

Zobacz wideo Czy bakterie jelitowe wpywaj na nasze zachowanie

Istniej cztery rodzaje zapalenia wyrostka robaczkowego: zapalenie ostre proste, zapalenie ropowicze, zapalenie zgorzelinowe oraz perforacja wyrostka.

Pierwszym objawem zapalenia wyrostka robaczkowego jest bl brzucha. Mog pojawi si rwnie nudnoci i wymioty. Pocztkowo bl koncentruje si w okolicy ppka, po pewnym czasie przesuwa si w prawo, w kierunku biodra. Natenie blu ronie z czasem. Przyspiesza ttno i stopniowo podnosi si temperatura. Objawy atwo pomyli z infekcj wirusow, dlatego nie naley lekceway adnego przypadku trwajcego duej blu brzucha.

Zapalenie wyrostka robaczkowego – leczenie

Zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga operacji, tzw. appendektomii. Dzi czsto wykonuje si j laparoskopowo, jednak czsto zdarza si, e chirurg jest zmuszony otworzy powoki brzuszne. Istotne jest szybkie rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego, poniewa nawet w cigu 24 godzin od jego wystpienia moe doj do pknicia. Wskutek pknicia wyrostka dochodzi do zalania jamy brzusznej i rozprowadzenia zakaenia, co znw prowadzi do zapalenia otrzewnej.