Zapalenie OTRZEWNEJ - objawy, diagnoza, leczenie

Zapalenie otrzewnej to grona choroba, prowadzca do wielu powika. Cigy, ostry bl jamy brzusznej jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Otrzewna jest to cienka bona pokrywajca od wewntrz jam brzuszn oraz znajdujce si tam narzdy. Zapalenie otrzewnej spowodowane jest zakaeniem bakteriami lub podranieniem bony poprzez sok odkowy, , krew, przetrawiony pokarm, ka.

Substancje te przedostaj si z przewodu pokarmowego do otrzewnej w wyniku: uszkodzenia przewodu pokarmowego (m.in. zapalenie wyrostka robaczkowego, wrzd trawienny odka), urazu jamy brzusznej, ostrego zapalenia trzustki, zapalenia przydatkw u kobiet oraz problemw z ci pozamaciczn.

W grupie ryzyka s osoby, ktre: nie podjy leczenia chorb przewodu pokarmowego (lub zrobiy to zbyt pno), podday si zabiegowi operacyjnemu w jamie brzusznej, choruj na zaawansowan niewydolno wtroby, maj osabiony ukad odpornociowy, s niedoywione, objte dializ otrzewnow.

Zapalenie otrzewnej moe skutkowa wieloma powikaniami, ktre s bardzo niebezpieczne i mog nawet prowadzi do mierci: wstrzs, sepsa, ostra niewydolno nerek i wtroby, zrosty otrzewnej.

Zapalenie otrzewnej objawy

Charakterystycznym objawem zapalenia otrzewnej jest narastajcy, trudny do zniesienia bl caej jamy brzusznej lub jakiej jej czci. Czasami moe by to bl przerywany, z czasem przechodzcy w cigy, nasilajcy si przy napinaniu mini brzucha. Chwilow ulg przynosi pooenie si na plecach lub w pozycji embrionalnej.

Poza blem wystpuj: wysoka gorczka, dreszcze, osabienie, zawroty gowy, obnione cinienie ttnicze, przyspieszona akcja serca, blado.

Zapalenie otrzewnej diagnostyka

Zapalenie otrzewnej wymaga hospitalizacji chorego i przeprowadzenia szybkich bada potwierdzajcych rozpoznanie. Lekarz w trakcie wywiadu oraz badania ustala miejsce i rodzaj blu.

Dodatkowo wykonuje si: morfologi oraz badania biochemiczne krwi, regularny pomiar cinienia krwi, czstoci akcji serca oraz iloci wydalanego moczu, badania RTG jamy brzusznej oraz klatki piersiowej, badanie USG lub tomografi komputerow jamy brzusznej.

Zapalenie otrzewnej leczenie

Zapalenie otrzewnej wymaga leczenia szpitalnego. Najwaniejszym celem w pocztkowej fazie leczenia jest uchronienie chorego przed powikaniami zagraajcymi jego yciu. W zwizku z tym prowadzony jest monitoring jego funkcji yciowych.

Zapalenie otrzewnej wymaga kilkudniowego pobytu w szpitalu. W tym czasie chory jest na cisej diecie. W ostrym stadium choroby pacjentom podawane s leki i pyny w postaci doylnej. Prowadzi si terapi antybiotykami oraz lekami przeciwzapalnymi.

W wikszoci przypadkw stosuje si leczenie operacyjne, w trakcie ktrego usuwa si lub naprawia uszkodzony narzd, przyczyn choroby i usuwa z jamy brzusznej niepotrzebne substancje.

Wyleczenie zapalenia otrzewnej umoliwia normalne funkcjonowanie. Nie ma adnych ogranicze dietetycznych oraz ruchowych.Czytaj take:

luzak rzekomy otrzewnej