Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina)

Ziarnica złośliwa to choroba nowotworowa atakująca węzły chłonne i pozawęzłową tkankę limfatyczną. Przyczyny choroby nie są znane, ale uważa się, że na rozwój tej choroby wpływa wirus Epsteina-Barra.
Ziarnica rozwija się bardzo długo bez żadnych objawów, ale także przerzuty poza układ limfatyczny (układ chłonny) następują bardzo późno. Dzięki temu, nawet w zaawansowanym stadium, są duże szanse na wyleczenie.

Częściej na ziarnicę złośliwą chorują mężczyźni. Szczyt zachorowań obserwuje się między 18. a 25. oraz 50. a 55. rokiem życia. W grupie ryzyka znajdują się także osoby z częstymi infekcjami wirusowymi, z przypadkami ziarnicy u krewnych pierwszego stopnia, chorych na AIDS, cierpiące na przewlekłą immunosupresję.

Objawy

Choroba długo rozwija się bezobjawowo. Jej symptomami są: powiększone węzły chłonne szyjne, nadobojczykowe, w dołach pachowych, w śródpiersiu, gorączka (niekiedy występuje okres z gorączką na zmianę z okresem bezgorączkowym), pocenie się nocne, duży spadek ciała w ciągu pół roku, osłabienie, czasem bóle kości, świąd skóry.

Diagnostyka

Rozpoznanie ziarnicy złośliwej jest możliwe tylko poprzez badanie histopatologiczne pobranego w całości węzła chłonnego. Jeśli węzły chłonne są wewnątrz jamy brzusznej lub klatki piersiowej koniczne jest pobranie wycinków drogą operacyjną. Dodatkowo wykonuje się badania rentgenowskie, tomografię komputerową klatki piersiowej i jamy brzusznej, a także badania laboratoryjne (morfologia krwi obiegowej, wybrane parametry biochemiczne surowicy krwi).

Leczenie

W zależności od stadium zaawansowania, w leczeniu chłoniaka Hodgkina stosuje się różne metody terapeutyczne, obejmujące chemioterapię i radioterapię lub połączenie obu tych metod.

Więcej o: