badanie krwi

Więcej o:

badanie krwi

 • Badanie krwi w II fazie cyklu - co to oznacza?

  Odpowiada lekarz Łukasz Fus: II faza cyklu rozpoczyna się w momencie owulacji, która ma miejsce w połowie cyklu menstruacyjnego. U kobiet, u których cykl trwa 28 dni druga faza rozpoczyna się około 14 dnia i trwa kolejne 10-14 dni. Badania krwi

 • Badanie krwi

  Dołącz do nas na Facebooku! Badanie krwi zawiera także wskaźniki opisujące: MCH - średnią zawartość hemoglobiny w krwinkach, MCHC - średnie procentowe stężenie hemoglobiny w krwince

 • Wyniki badań krwi

  Odpowiada lekarz Marek Wolski: Są to wyniki w zakresie normy i świadczą o nieobecności uszkodzenia komórek wątrobowych i mięśniowych. Trudno je interpretować bez innych danych klinicznych. Jeśli nie występują inne dolegliwości nie należy się niepokoić.

 • Jak interpretować wyniki badania krwi?

  Odpowiada lekarz Marek Wolski: Niestety bez kontekstu klinicznego (wykonania dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego), a także bez podania zakresu norm aktualnych dla danego laboratorium nie jestem w stanie podjąć się wiążącej interpretacji

 • Badanie krwi a anemia

  , że objawy anemii wynikają z niedoboru żelaza. Zazwyczaj w trakcie przyjmowania preparatów żelaza kontrolne badanie krwi wykonuje się po ok. miesiącu leczenia. Jednak poprawę wyników morfologii można zauważyć już po 5-10 dniach leczenia.

 • Badanie krwi od kuchni

  Dołącz do Zdrowia na Facebooku! Standardowe badanie krwi trwa zazwyczaj kilka minut i ogranicza się do pobrania niewielkiej ilości krwi. Ponieważ w punktach poboru nie wykonuje się analiz, tak zebrany materiał jest szczelnie zamykany i umieszczany w