Parkinson: naukowcy maj now teori na temat tej choroby

Jest bardzo prawdopodobne, esrne typy choroby Parkinsona, ktre rni si szczeglnie na pocztkowym etapie choroby. A to by oznaczao, e wymagaj innych strategii leczenia - uwaaj duscy naukowcy.

Choroba Parkinsona - czym jest i jakie s przyczyny choroby

Choroba Parkinsona to cika choroba neurodegeneracyjna, ktrej przyczyny pozostaj nie do koca wyjanione. Wiadomo, e w miar rozwoju choroby dochodzi do zniszcze w istocie czarnej mzgu, w czci zajmujcej si uwalnianiem dopaminy, co powoduje niedobr tego neuroprzekanika w organizmie. Dopamina odpowiada za ruch, koordynacj i napicie mini, dlatego chorzy zaczynaj mie kopoty z chodzeniem i utrzymaniem rwnowagi, pojawia si take charakterystyczne drenie i sztywno mini. Choroba Parkinsona niesie rwnie zmiany emocjonalne, depresj, a take zaburzenia snu, problemy gastryczne, w tym zaparcia oraz kopoty z oddawaniem moczu.

Istniej przesanki, e choroba ma swoje pocztki w jelitach, gdzie powstaj skupiska toksycznego biaka nazywanego alfa-synuklein (ciaka Lewy'ego), ktre namnaaj si i przemieszczaj wzdu nerwu bdnego a do mzgu, gdzie gromadz si i czyni spustoszenie w rdmzgowiu. Badania potwierdzajce t tez przeprowadzono w Instytucie Karolinska w Szwecji.

Nie wszystkie jednak przypadki choroby odpowiaday tej teorii. Dlatego kontynuowano badania, tym razem w Aarhus University Hospital w Danii. Wyniki eksperymentw pozwalaj na nowo spojrze na chorob Parkinsona. Wnioski z bada naukowcy opublikowali w czasopimie "Journal of Parkinson's Disease". 

Zobacz wideo

Wyrniono dwa podtypy choroby Parkinsona: PNS-First oraz CNS-First

Naukowcy uwaaj, e s co najmniej dwie gwne kategorie choroby Parkinsona, w zalenoci od tego, czy pochodzi ona z orodkowego ukadu nerwowego (CNS), czy te z obwodowego ukadu nerwowego (PNS). Zaczo si od stwierdzenia, e nie we wszystkich przypadkach udaje si znale lady dziaania alfa-synukleiny w miejscu wejcia do mzgu nerwu bdnego. Szukano zatem innych wyjanie pocztkw choroby. W trakcie bada naukowcy skupili si na analizie zaburze snu w fazie REM, bdcych jednym z objaww schorzenia. Na tej podstawie wyrnili dwa podtypy choroby Parkinsona, nazwane przez nich: PNS-First oraz CNS-First.

Naukowcy uwaaj, e wyrniajc cech pierwszego podtypu choroby (PNS-First) s zaburzenia snu REM objawiajce si jeszcze zanim pojawi si charakterystyczne dla choroby zaburzenia ruchowe. Jest to zwizane z tym, ktra cz ukadu nerwowego zostaa najpierw uszkodzona przez toksyczne alfa-synukleiny. W tym przypadku choroba uszkadza najpierw autonomiczny ukad nerwowy (bdcy czci PNS), zanim wpynie toksycznie na ukad dopaminowy w mzgu.

Natomiast w przypadku podtypu CNS-first zwykle na wczesnym etapie choroby nie wystpuj zaburzenia fazy REM, a alfa-synukleina najpierw uszkadza orodek dopaminowy w mzgu, a dopiero potem autonomiczny ukad nerwowy, ktry odpowiada za czynnoci, ktrych nie moemy wiadomie kontrolowa, takie jak np. trawienie, oddychanie, ttno itp. "To wszystko oznacza, e rne podtypy choroby Parkinsona wymagayby rnych strategii leczenia" - podsumowuje wspautor bada dr Per Borghammer.

Naukowcy szukaj jeszcze wyjanienia, jak rol w rozwoju choroby peni komrki wchowe, znajdujce si wewntrz przegrody nosowej. Komrki wchowe s poczone poprzez nerwy z mzgiem i mog by drog, ktr toksyczne biako przedostaje si do rdmzgowia. Istniayby zatem, jak sugeruj badacze, dwie drogi ktrymi alfa-synukleina dociera do mzgu: nerw bdny oraz nerw wchowy.

rdo: MedicalNewsToday