Choroba Parkinsona: rusza pilotażowy program zintegrowanej opieki nad chorymi

Choroba Parkinsona rozwija się powoli, powodując jednak coraz większe zmiany w życiu nie tylko chorego, ale i całej jego rodziny. Leczenie jest wieloaspektowe, potrzebna jest wiedza i umiejętności z kilku dziedzin medycyny, nie tylko neurologicznej, ale także np. psychologicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej. W tym roku ma ruszyć program kompleksowej i skoordynowanej opieki nad chorymi na Parkinsona.

W lipcu 2019 r. ma ruszyć pilotażowy program kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentami chorymi na Parkinsona (KOS-ChP) - podaje Onet.pl. Model "Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z Chorobą Parkinsona" został opracowany przez ekspertów i lekarzy we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Celem jest zapewnienie chorym możliwości leczenia według najnowocześniejszych, dostępnych metod leczniczych, dostosowanych do stanu pacjenta, z użyciem specjalistycznej diagnostyki, ułatwienie w opiece nad chorym oraz większa efektywność leczenia. Skoordynowana opieka nad chorym z chorobą Parkinsona mogłaby także zmniejszyć koszty leczenia zarówno ze strony chorego i jego rodziny, jak i ze strony NFZ i ZUS oraz opieki społecznej - twierdzą autorzy projektu. Pilotażowy projekt będzie realizowany przez duże ośrodki medyczne, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Łodzi oraz we Wrocławiu.

Zobacz wideo

Program zintegrowanej opieki nad chorym z chorobą Parkinsona - założenia projektu

Autorzy projektu proponują wprowadzenie nowego świadczenia pn. "Kompleksowa Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP)". W ramach KOS-ChP pacjenci, zakwalifikowani do programu, będą objęci kompleksowym leczeniem w jednym ośrodku referencyjnym, świadczącym usługi medyczne na odpowiednio wysokim poziomie. Model zakłada także utworzenie Ogólnopolskiego Rejestru Pacjentów z Chorobą Parkinsona. W ośrodku referencyjnym wykonywane byłyby, między innymi, zabiegi wszczepiania stymulatora do mózgu, w ramach programu finansowanego przez NFZ.

Do świadczenia usług kompleksowej opieki nad chorym wytypowane zostaną ośrodki koordynujące leczenie, na przykład oddziały neurologii z poradnią przyszpitalną, które posiadają odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt niezbędny do specjalistycznej opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona. Chodzi o to, aby jeden ośrodek medyczny koordynował leczenie pacjenta, obejmujące całość działań medycznych: postępowanie diagnostyczne, specjalistyczne leczenie i zabiegi oraz usługi ambulatoryjne i rehabilitację. Ważne jest, aby były to ośrodki, dysponujące nowoczesnymi technologiami leczenia choroby Parkinsona, zarówno farmaceutycznego, jak i zabiegowego, a także miały możliwość zapewnienia odpowiedniej kompleksowej opieki terapeutycznej i fizjoterapeutycznej.

Centra leczenia osób z chorobą Parkinsona powinny móc zapewnić całkowitą koordynację leczenia na oddziale neurologii lub w poradni neurologicznej (co najmniej cztery porady), konsultacje lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta oraz opieki psychologicznej nad chorym - relacjonuje Onet.pl. Celem jest lepsza, skuteczniejsza opieka medyczna nad chorymi, zapewnienie pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, poprawa jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona, a w efekcie zmniejszenie liczby hospitalizacji i, co za tym idzie, kosztów leczenia. Autorzy projektu zapowiadają monitorowanie efektów pilotażowego programu KOS-ChP i ewentualne korygowanie założeń.

Choroba Parkinsona dotyka w tej chwili około 100 tysięcy osób w Polsce i ich liczba rośnie wraz z procesem starzenia się społeczeństwa. To ciężka przewlekła choroba neurodegeneracyjna, trwająca latami i mająca różne objawy, w zależności od stopnia zaawansowania. Wraz z rozwojem choroby konieczna jest coraz bardziej specjalistyczna opieka medyczna oraz rehabilitacja, mogąca poprawić nieco komfort życia chorego. Specjalistyczne leczenie obejmuje, m.in. głęboką stymulację mózgu (DBS), podskórne wlewy apomorfiny i dojelitowe podawanie lewodopy. W przypadku chorych z chorobą Parkinsona kluczowa jest także specjalistyczna rehabilitacja, a także opieka psychologiczna, gastrologiczna, logopedyczna oraz pielęgniarska. To wszystko ma zapewnić - w jednym miejscu - ośrodek zakwalifikowany do projektu KOS-ChP - czytamy w serwisie Onet.pl.

Więcej o: