Niedosuch: rodzaje niedosuchu, leczenie

Niedosuch to pogorszenie zdolnoci syszenia dwikw, czasem poczone z szumami usznymi, blami czy zawrotami gowy. Wyrnia si trzy rodzaje niedosuchu: niedosuch przewodzeniowy, niedosuch odbiorczy oraz mieszany. Moemy te mwi o niedosuchu wrodzonym lub nabytym. Nie wolno lekceway niedosuchu, poniewa nieleczony moe prowadzi do guchoty.

Niedosuch - kiedy mwimy o niedosuchu?

Niedosuch (ac. hypoacusis) to zaburzenie ze strony narzdu suchu, polegajce na nieprawidowym przewodzeniu lub odbiorze dwikw. Niedosuch moe by wrodzony, spowodowany mutacj genetyczn albo chorobami matki w czasie ciy, lub te przyjmowanymi przez ni lekami, a take by skutkiem konfliktu serologicznego. Niedosuch nabyty natomiast rozwija si na skutek chorb, urazw mechanicznych gowy. Moe to by take efekt przyjmowanych lekw. Do uszkodzenia suchu ponadto prowadzi nadmierny haas, w ktrym tkwimy na co dzie. Uszkodzi such moe jednorazowy ale gwatowny haas, np. wybuch. Dochodzi wtedy do urazu akustycznego. Jeszcze inny rodzaj to uraz cinieniowy, czyli uszkodzenie narzdw suchu w wyniku gwatownej zmiany cinienia powietrza w uchu. Such pogarsza si take wraz z wiekiem. W miar upywu lat dochodzi do zmian w narzdzie suchu. Guchota starcza odznacza si, przede wszystkim, problemami ze syszeniem wysokich tonw i rozumieniem mowy w haasie.

Ze wzgldu na gboko niedosuchu, dzieli si go na:

 • lekki 20-40 dB
 • umiarkowany 40-70 dB
 • znaczny 70-90 dB
 • gboki – powyej 90 dB
Zobacz wideo

Niedosuch - rodzaje niedosuchu

Wyrnia si trzy rodzaje niedosuchu:

Za niedosuch przewodzeniowy (ac. hypoacusis conductiva) odpowiedzialne jest uszkodzenie tej czci ucha, ktre przewodzi dwik, a wic ucha zewntrznego lub ucha rodkowego. Ucha rodkowe zbudowane jest z bony bbenkowej, jamy bbenkowej z trzema kosteczkami suchowymi oraz z trbki Eustachiusza i powierzchni zewntrznej okienka owalnego. Uszkodzenie tej delikatnej struktury skutkuje niedosuchem. Taka osoba gorzej syszy niskie tony, czasem te skary si na niewielkie szumy uszne albo uczucie zatkanego ucha. Nie ma kopotw ze syszeniem przez telefon, a take dobrze odbiera sowa w haasie. Sama te nie mwi te gono.

Do niedosuchu przewodzeniowego dochodzi z powodu zaburze w uchu zewntrznym. Moe to by woskowina, ktra znajduje si w nadmiarze w przewodzie suchowym, ciao obce zatykajce przewd, albo te anatomiczna wada wrodzona lub zwenie przewodu suchowego. A take agodny albo zoliwy nowotwr przewodu suchowego.

Natomiast uszkodzenie ucha rodkowego, ktre powoduje niedosuch przewodzeniowy, moe by spowodowane urazem gowy i przebiciem lub usztywnieniem bony bbenkowej, powstaniem blizn na bonie bbenkowej, ropnym, ostrym lub wysikowym zapaleniami ucha rodkowego, nowotworami lub guzami w tej czci ucha, zatkaniem trbki Eustachiusza, a take otoskleroz (genetyczne schorzenie kosteczek ucha rodkowego).

Niedosuch odbiorczy (ac. hypoacusis perceptiva) zwizany jest z zaburzeniami w czci zwizanej z odbiorem dwiku, czyli z uchem wewntrznym. Uszkodzeniu moe ulec tzw. narzd Cortiego, znajdujcy si w limaku, a take pierwszy neuron drogi suchowej. Niedosuch odbiorczy moe take wynika z uszkodzenia orodku suchu w samym mzgu.

Osoba z niedosuchem odbiorczym lepiej syszy niskie tony, nie syszy natomiast wysokich, ma problemy z wyowieniem sw w haasie, skary si na silne szumy uszne, uczucie zatkania ucha, a take oczopls, zawroty gowy i zaburzenia rwnowagi. Moe si zdarzy, e nie rozumie mowy, mimo e syszy sowa.

Przyczyn moe by wiele:

 • zapalenie ucha wewntrznego
 • wady wrodzone w budowie ucha wewntrznego
 • zburzenia ukrwienia ucha wewntrznego
 • infekcje wirusowe, powikania po infekcjach (grypa, ryczka, winka, HIV, cytomegalia, odra)
 • urazy mechaniczne gowy
 • choroba Ménière’a
 • guzy koci skroniowej
 • guzy mzgu
 • choroby naczyniowe mzgu (udar mzgu, ttniak)
 • zaywanie lekw, takich jak aminoglikozydy, wankomycyna, cisplatyna
 • powikania po radioterapii
 • stwardnienie rozsiane
 • choroby autoimmunologiczne
 • choroby metaboliczne
 • zatrucia substancjami chemicznymi

Niedosuch - leczenie

Leczenie niedosuchu polega na leczeniu przyczynowym. Jeeli jest to konieczne, wykonuje si zabieg chirurgiczny, na przykad usunicia guza, czy te skorygowania wady anatomicznej. Moliwe jest te wszczepienie implantw limakowych. Do poprawy funkcjonowania na co dzie przyczynia si take stosowanie aparatw suchowych.