Wirus grypy - rodzaje i najczstsze objawy

Wirus grypy kadego roku zbiera miertelne niwo. Mimo e choroby mona unikn - wystarczy si zaszczepi - cigle niewiele osb si na to decyduje. Jakie s rodzaje grypy, jakie daj objawy i jak z nimi walczy?

Gryp mog wywoywa trzy rodzaje wirusw A, B i C. Najbardziej niebezpieczne s dwa pierwsze, trzeci atakuje rzadziej i wywoana przez niego infekcja ma zazwyczaj agodny przebieg. Mimo e nauka wie, ktre wirusy odpowiadaj za rozwj grypy, walka z ni nie jest atwa. Dzieje si tak poniewa wirus si zmienia i rni si od tego z poprzedniego sezonu.

Wirus grypy - jak go unikn?

Najskuteczniejszym sposobem na uniknicie choroby jest wykonanie szczepienia. Szczepionka cho zawiera osabiony szczep zeszorocznej grypy to i tak sprawia, e organizm nabiera odpornoci. Szczepionk trzeba podda przede wszystkim osobom starszym, kobietom w ciy, dzieciom oraz wszystkim tym, u ktrych np. z powodu choroby, odporno jest znacznie osabiona.

Grypa: co roku grona i lekcewaona

Poza szczepieniem trzeba trzyma si podstawowych zasadach higieny. Zwaszcza w szczycie zachorowa trzeba pamita o czstszym myciu rk (ciep wod i mydem), zwaszcza po powrocie do domu, korzystaniu z jednorazowych chusteczek higienicznych (po wykorzystaniu trzeba j od razu wyrzuci i umy rce).

Wirus grypy dobrze si czuje w wilgoci i niskiej temperaturze, zabi moe go jedynie wysoka temperatura. Dlatego ubrania lub pociel osoby z gryp trzeba wypra w temperaturze minimum 60 stopni.

Patogen przenosi si drog kropelkow, jeli osoba chora kichnie lub zacznie kaszle w naszej obecnoci, moe si zdarzy, e choroba rozwinie si take u nas. Jeli ju wirus przedostanie si do organizmu nie sposb go nie zauway.

Wirus grypy sezonowej - objawy

Grypa atakuje nagle i – dosownie – zwala z ng. Chory traci siy, nie moe si rusza, bol go minie i stawy. Do zmczenia oraz osabienia dochodz jeszcze bl gowy, gorczka (minimum 39 stopni) i kaszel, ktry czsto utrudnia oddychanie. Te najsilniejsze i najbardziej mczce dolegliwoci utrzymuj 4-5 dni. Mimo e po tym czasie wikszo chorych czuje si znacznie lepiej to powrt do codziennych zaj to kiepski pomys (zaleca si, aby pozosta w domu przez ok. 9 dni).

Niedoleczona grypa moe by groniejsza ni sama infekcja wirusowa. Bardzo czsto zdarza si, e zignorowanie zalece lekarza i zbyt wczesny powrt do pracy skoczy si w najlepszym wypadku zapaleniem puc, w najgorszym zapaleniem minia sercowego, a nawet mierci. Dlatego, gdy tylko poczujemy si sabo trzeba jak najszybciej skontaktowa si z lekarzem. Idc do lekarza trzeba pamita, e grypa to choroba wirusowa, a tych nie leczy si antybiotykami. Podaje si tylko wtedy, gdy za infekcj stoj bakterie. Gryp leczy si przede wszystkim objawowo.

Ptasia grypa (H5N1) – objawy, diagnoza, leczenie

Szczegln odmian grypy jest tzw. ptasia grypa, czyli wirus H5N1, ktry w 2003 roku zabi w Japonii 16 osb, to rodzaj wirusa typu A. Mimo e odpowiedzialny za jej rozwj wirus atakuje przede wszystkim ptaki, w niektrych przypadkach moe „przenie” si na czowieka. rdem zakaenia s zazwyczaj ptasie odchody, pira, miso lub jaja chorego zwierzcia.

Czasem zdarza si, e patogen utrzymuje si na ubraniu, butach czy doniach, dlatego bardzo wane jest, aby pamita o podstawowych zasadach higieny.  

W grupie najwikszego ryzyka znajduj si przede wszystkim osoby, ktre na co dzie maj kontakt z ptakami. Objawy zakaenia wirusem H5N1, czyli wirusem ptasiej grypy nie wiele rni si od objaww „klasycznej” grypy. Obok gorczki, kaszlu czy blu mini moe pojawi si take zapalenie spojwek. Do postawienia diagnozy zazwyczaj wystarczy analiza objaww, szczegowy wywiad i informacja, np. o tym, gdzie pracuje chory lub fakt, e mia kontakt z ptactwem. 

Aby unikn zakaenia naley pamita nie tylko o unikaniu kontaktu z chorym ptactwem, uywaniu jednorazowych rkawiczek w sytuacji, gdy kontakt z ptakami jest konieczny, myciu rk po kadym kontakcie zwierzciem oraz waciwej obrbce misa (temperatura nie powinna by nisza ni 70 stopni Celsjusza).

W leczeniu ptasiej grypy stosuje si leki, ktre uniemoliwi przenikanie wirusa do komrek do lub przynajmniej powstrzymaj jego rozprzestrzenianie si po organizmie chorego. W niektrych przypadkach siga si po sterydy.

Grypa odkowa (grypa jelitowa)

Za gryp odkow, czyli zakaenie ukadu pokarmowego odpowiadaj wirusy, ktre nie maj wiele wsplnego z tymi, ktre wywouj gryp. Zazwyczaj s to:

  • adenowirusy,
  • rotawirusy,
  • kalciwirusy,
  • astrowirusy,
  • norowirusy. 

Mimo to jest bardzo zaraliwa i czsto zdarza si, e jeden chory domownik szybko zaraa reszt rodziny. Pierwsze objawy pojawiaj si zazwyczaj po dwch dniach od zakaenia. Cho choroba rzadko wymaga szczeglnego leczenia, to ble brzucha cige wymioty, nudnoci i biegunki, nie tylko mocno osabiaj, ale i odwadniaj organizm. Dlatego chorzy powinni pamita o przyjmowaniu duej iloci pynw. Czasem zdarza si, e infekcji towarzyszy stan podgorczkowy.

Aby szybciej upora si z chorob trzeba nie tylko pamita o:

  • przyjmowaniu duej iloci wody (najlepiej wody niegazowanej),
  • kiedy wymioty ustpi mona wprowadzi lekkie posiki np. delikatny ros, ry lub ziemniaki (do normalnego jedzenia mona wrci dopiero wtedy gdy wszystkie objawy ustpi, w przeciwnym razie jeszcze bardziej podranimy odek)
  • zachowaniu zasad higieny - odpowiedzialne za rozwj choroby patogeny mog przenosi si na doniach, dlatego tak wane jest aby dokadanie my rce (ciep wod i mydem) przed przygotowywaniem posikw, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety.

W wikszoci przypadkw zakaenie ustpuje samoistnie po 2-3 dniach. Jeli dolegliwoci utrzymuj si duej ni siedem dni, a takie sytuacje zdarzaj si bardzo rzadko, konieczna jest wizyta u lekarza.

wiska grypa (AH1N1) - objawy

Objawy wiskiej grypy, wywoanej wirusem A/H1N1, s bardzo podobne do objaww grypy wywoanej przez inne wirusy. Dolegliwoci niczym nie rni si od tych wystpujcych przy „klasycznej” grypie, tj, osabienie, gorczka, ble mini i staww, drgawki oraz kaszel. Jeli chory mg mie kontakt z chorym zwierzciem konieczne jest wykonanie testw pod ktem obecnoci wirusa. W przypadku pozytywnego wyniku, konieczne jest jak najszybsze podanie odpowiednich lekw przeciwwirusowych.

To rwnie moe ci zainteresowa: