Niedosuch przewodzeniowy - przyczyny, objawy, leczenie

Niedosuch przewodzeniowy to dosy czsty problem ze suchem. Moe wynika z wady wrodzonej albo pojawia si nagle w wyniku zmian powstajcych w kanale suchowym. Gwnym objawem tego rodzaju schorzenia jest znaczne pogorszenie suchu. W przypadku stwierdzenia tego typu niedosuchu zwykle zaleca si niezwoczne udanie si do lekarza. Jakie s najczstsze objawy niedosuchu? W jaki sposb diagnozuje si t chorob i na czym polega leczenie?

Niedosuch przewodzeniowy – przyczyny

Ubytek suchu tego rodzaju powstaje na skutek uszkodzenia czci przewodzcych dwiki, ktre znajduj si w uchu rodkowym albo zewntrznym. Uszkodzenie jest spowodowane zazwyczaj:

 • Obecnoci ciaa obcego
 • Obecnoci korka woszczynowego
 • Urazem gowy
 • Urazem (na przykad perforacj) bony bbenkowej
 • Ropnym zapaleniem ucha
 • Ostrym zapaleniem ucha rodkowego
 • Wysikowym zapaleniem ucha rodkowego
 • Dysfunkcj kosteczek suchowych
 • Przewlekymi infekcjami garda oraz nosa, zwaszcza w przypadku przerostu migdakw.

Uszkodzenie ucha moe wynika rwnie z wrodzonej wady maowiny usznej, ucha rodkowego albo przewodu suchowego zewntrznego. Pogorszenie suchu moe by spowodowane nawet przyjmowaniem niektrych antybiotykw, diuretykw ptlowych oraz niesteroidowych lekw przeciwzapalnych. Poza tym, niedosuch moe by rwnie konsekwencj wystpowania w obrbie mzgu albo nerwu suchowego guza o charakterze agodnym lub nowotworowym.

Niedosuch przewodzeniowy – objawy

Najwaniejszym objawem niedosuchu przewodzeniowego jest pogorszenie suchu. Moe to dotyczy wszystkich dwikw, a czasami such pogarsza si jedynie w zakresie wysokich dwikw. Wielu pacjentw skary si take na uczucie zatkanego ucha, ktre wystpuje na przykad, gdy specjalnie zatyka si uszy rkoma albo gdy uszy s zatkane wod. W niektrych przypadkach dochodzi do cakowitej guchoty, ktra dotyczy obydwu uszu lub tylko jednego ucha. Jeli niedosuch jest zwizany ze schorzeniami uszu, zazwyczaj pojawia si take bl uszu.

Niedosuch przewodzeniowy – leczenie

Jeeli such nagle znaczco si pogorszy albo nastpi cakowita guchota, naley niezwocznie zgosi si do lekarza specjalisty, najlepiej laryngologa albo protetyka suchu. Wizyta rozpoczyna si zazwyczaj od szczegowego wywiadu lekarskiego, ktry moe pomc w ustaleniu przyczyny pogorszenia suchu. W trakcie wywiadu naley poinformowa lekarza o wszystkich objawach oraz okolicznociach, w ktrych doszo do pogorszenia suchu. Naley poinformowa specjalist o wszystkich lekach, ktre przyjmuje si aktualnie oraz takich, ktrych przyjmowanie niedawno si zakoczyo. Nastpnie, w przypadku podejrzenia niedosuchu przewodzeniowego wykonuje si badania suchu. Do najczciej przeprowadzanych bada zalicza si:

 • Audiometri tonaln
 • Audiometri sown
 • Otoskopi
 • Audiometri impedancyjn
 • Tympanometri

Czasami zaleca si take wykonanie badania potencjaw suchowych wywoanych. Takie badanie pozwala na ocen funkcjonowania nerwu suchowego.

Leczenie tego typu niedosyszenia zaley od jego przyczyny, a po usuniciu tej przyczyny niedosuch najczciej ustpuje. Jeli niedosuch jest spowodowany obecnoci ciaa obcego lub korka woskowego, zazwyczaj konieczne jest jego usunicie podczas zabiegu ambulatoryjnego niewymagajcego przecinania tkanek albo zabiegu chirurgicznego. Gdy przyczyn nie jest zatkanie przewodu suchowego czasami stosuje si leczenie farmakologiczne, a czasami niezbdna jest interwencja chirurgiczna. W niektrych przypadkach niedosuch jest chorob sta, a pacjentowi zaleca si stosowanie aparatu suchowego.

Znacznego pogorszenia suchu w adnym przypadku nie naley bagatelizowa. Nieleczone przyczyny niedosuchu mog bowiem skutkowa powanymi powikaniami, w tym cakowit guchot. Wczesne rozpoznanie niedosuchu przewodzeniowego jest wane szczeglnie u dzieci, gdy problemy ze suchem znaczco wpywaj na funkcjonowanie dziecka w spoeczestwie. Wprawdzie dzieci z t wad suchu rozrniaj podstawowe elementy jzyka, ale sabo sysz tony niskie oraz zbyt ciche. Wystpuj rwnie problemy ze syszeniem na due odlegoci. W zwizku z niedosuchem dzieci s czsto rozkojarzone, nieuwanie suchaj (poniewa musz si bardzo koncentrowa na tym, eby co usysze) i prosz o powtarzanie tego, co si do nich mwi. Poza tym, u dzieci niedosyszcych zazwyczaj pojawiaj si problemy w nauce, a czasami rwnie zaburzenia mowy.