Badanie słuchu tonalne progowe

Słuch to jeden z tych zmysłów, który, bardzo często uszkadzamy sobie sami. Jednym z podstawowych badań mających ocenić jego jakość oraz skalę ewentualnych zmian jest badanie tonalne progowe. Jak ono wygląda i kiedy się wykonuje?

Badanie słuchu tonalne progowe - jak to wygląda?

Aby wynik badania tzw. przewodnictwa powietrznego był miarodajny potrzebny jest wyciszony pokój. Pacjent siada na krześle i zakłada na uszy słuchawki. Jeśli badany zarejestrował daną sekwencję dźwięków informuje o tym osobę przeprowadzającą test. Jeśli istnieje potrzeba sprawdzenia przewodnictwa kostnego, specjalna słuchawka umieszczana jest w wyrostku sutkowym lub czole badanego. Ten ostatni wariant zalecany jest w przypadku próby Webera. Polega ona na przyłożeniu do czoła drgającego stroika, zadaniem pacjenta jest określenie, w którym uchu dźwięk był głośniejszy.
Dla lepszej wiarygodności, odbiór danej sekwencji dźwięków o określonej częstotliwości, powtarza się kilkakrotnie.
Mimo że badanie słuchu tonalne progowe nie wymaga żadnego przygotowania, przed samym testem badany musi wiedzieć, że po każdym usłyszanym dźwięki ma nacisnąć specjalny guzik.

Więcej o: